ZŁAZ GÓRSKI 2019

I Organizator
Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

Ul. Stalmacha 14
43-400 Cieszyn
 
 
II Cele złazu
 • przybliżenie wartości krajoznawczych i kulturowych Śląska Cieszyńskiego
 • propagowanie aktywnego stylu spędzania czasu wolnego
 • integracja i poznanie członków Macierzy Ziemi Cieszyńskiej z całej Polski
 
III Warunki uczestnictwa
 • w złazie mogą wziąć udział członkowie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej wraz z rodzinami
 • w złazie mogą wziąć udział zespoły reprezentujące terenowe koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej lub członkowie indywidualni zgłoszeni na kartach zgłoszeń
 • minimalny skład zespołu – 3 osoby
 
IV Zgłoszenia
 • Irena Skrzyąala nr.tel. 533-954-600
 • Maria Pieczora nr.tel. 515-161-627 
 • termin zgłoszeń upływa 20.06.2019 r.
 • wpisowe wynosi:
  15 zł dla osoby dorosłej
  10 zł dla dzieci i młodzieży (do 18 roku życia)
 
 
IV Termin i przebieg złazu
Złaz odbędzie się dnia 29.06.2019 (sobota) na dowolnych trasach z metą przy chacie na Kamiennym.
Meta złazu czynna będzie od 12.00 do 14.00
Oficjalne zakończenie złazu o godzinie 15.30
 
 
V Proponowane trasy złazu
 • Wisła Centrum – Kamienny (szlak żółty) czas dojścia około 1 g. 15 min
 • Ustroń Dobka – Zakrzosek – Trzy Kopce Wiślańskie – Kamienny (szlak czarny, następnie niebieski i żółty) czas dojścia około 1 g. 40 min.
 • Przełęcz Salmopolska – Jawierzny – Gościejów – Trzy Kopce Wiślańskie – Kamienny (szlak żółty) czas dojścia około 1 g. 40 min.
 • Ustroń Polana – Orłowa – Świniorka – Zakrzosek – Trzy Kopce Wiślańskie – Kamienny (szlak zielony, niebieski i żółty) czas dojścia około 3 g.
 
V W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują
 • posiłek turystyczny na mecie złazu
 • okolicznościową pieczątkę
 • kartkę okolicznościową
 
 
VI Postanowienia końcowe
 • złaz odbędzie się bez względu na warunki pogodowe,
 • organizator nie zwraca wpisowego zgłoszonym osobom lub drużynom, które zapłaciły a nie wzięły udziału w złazie,
 • udział w złazie jest dobrowolny a kierownictwo złazu nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody wynikłe w czasie jego trwania wobec uczestników, jak i osób trzecich,
 • ogranizator nie zapewnia opieki przewodnika górskiego.
 
 
2271