ZŁAZ GÓRSKI 2015

Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej organizuje w dniu 12 września 2015 Złaz Górski z metą przy chacie na Kamiennym w Wiśle. Do udziału zaprasza członków Kół

 

 

 

 

I Cele złazu

 • przybliżenie wartości krajoznawczych i kulturowych Śląska Cieszyńskiego
 • propagowanie aktywnego stylu spędzania czasu wolnego
 • integracja i poznanie członków Macierzy Ziemi Cieszyńskiej z całej Polski 

II Warunki uczestnictwa

 • w złazie mogą wziąć udział członkowie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej wraz z rodzinami
 • w złazie mogą wziąć udział zespoły reprezentujące terenowe koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej lub członkowie indywidualni zgłoszeni na kartach zgłoszeń
 • minimalny skład zespołu – 3 osoby 

III Zgłoszenia

 • udział w złazie na karcie zgłoszenia należy dostarczyć lub przesłać wraz z potwierdzeniem zapłaty na adres organizatora:
 • Zarząd Główny MZC
  Ul. Stalmacha 14
  43 – 400 Cieszyn
   
 • udział w złazie można też potwierdzić drogą elektroniczną przesyłając zgłoszenie na adres mailowy: macierz@onet.pl
 • wpisowe wynosi: 15 zł dla osoby dorosłej oraz 8 zł dla dzieci i młodzieży 
 • wpisowe można także wpłacać na konto bankowe organizatora z dopiskiem „ Złaz MZC”; numer konta: 7581130007200101758494001, Lubna mecie złazu.

 

IV Termin i przebieg złazu
Złaz odbędzie się dnia 12.09.2015 (sobota) na dowolnych trasach z metą przy chacie na Kamiennym.
Meta złazu czynna będzie od 12.00 do 14.00
Oficjalne zakończenie złazu o godzinie 15.30
 

V Proponowane trasy złazu

 1. Wisła Centrum – Kamienny (szlak żółty) czas dojścia około 1 g. 15 min
 2. Ustroń Dobka – Zakrzosek – Trzy Kopce Wiślańskie – Kamienny (szlak czarny, następnie niebieski i żółty) czas dojścia około 1 g. 40 min.
 3. Przełęcz Salmopolska – Jawierzny – Gościejów – Trzy Kopce Wiślańskie – Kamienny (szlak żółty) czas dojścia około 1 g. 40 min.
 4. Ustroń Polana – Orłowa – Świniorka – Zakrzosek – Trzy Kopce Wiślańskie – Kamienny (szlak zielony, niebieski i żółty) czas dojścia około 3 g.
   

VI W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują

 • posiłek turystyczny na mecie złazu
 • okolicznościową pieczątkę
 • kartkę okolicznościową

 

 

 
2246