ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE MZC W GRODŹCU ZA ROK 2017

 
Macierz Ziemi Cieszyńskiej
Towarzystwo Miłośników Regionu
Koło w Grodźcu

zaprasza  na
 
ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZE
23 lutego 2018 r. godz. 17.00
do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 
w Grodźcu

     
w programie:

Podsumowanie działalności za rok 2017
Plan pracy na rok 2018 

                      
                                    Za Zarząd Koła
                                      (-) Irena Skrzyżala
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2243