ZEBRANIE SPAWOZDAWCZE KOŁA ZA 2014 ROK ORAZ JASEŁKA NOWOROCZNE W WYKONANIU UCZNIÓW SZKOŁY W GRODŹCU

Zarząd Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu zgodnie z par. 40 Statutu zaprasza serdecznie Członków Koła na uroczyste

Walne Zebranie Koła MZC w Grodźcu.

Zebranie rozpocznie się występem uczniów w dniu 30 stycznia (piątek) 2015 roku o godz. 17 tej w sali ZSP w Grodźcu.

Prosimy o zabranie ŚPIEWNIKA KOŁA.

Zapewniamy skromny poczęstunek.

    

Proponowany przebieg zebrania:

      1.    Otwarcie zebrania

      2.    Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta

      3.    Wybór komisji roboczych5.    Sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej i finansowej za 2014 rok

      6.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

      7.    Udzielenie absolutorium dla Zarządu

      8.    Dyskusja

      9.  Przedstawienie projektu planu na 2014 r

      10. Podjęcie niezbędnych uchwał

      11. Rozmowy koleżeńskie i poczęstunek

 
2291