Zarząd

WŁADZE KOŁA (2022-2026)
 
18 marca 2022 r. na Zebraniu sprawozdawczo – wyborczym wybrano:
 
Zarząd Koła MZC w GRODŹCU:
 
  Irena Skrzyżala -   prezes Zarządu
  Józef Król -  I wiceprezes Zarządu, skarbnik 
  Maria Pieczora -  II  wiceprezes Zarządu
  Jadwiga Lipska - sekretarz
 
Członkowie  Zarządu: 
 
  Stanisław Cebulak 
  Hieronima Gogler 
  Małgorzata Klajmon
  Jacek Proszyk
  Andrzej Rojczyk 
  Elżbieta Wiencek
 
Komisję Rewizyjną:
 
  Urszula Gozdek
  Jadwiga Mika
  Danuta Kubala
 
Delegatów na Walny Zjazd Macierzy Ziemi Cieszyńskiej:
 
  Irena Skrzyżala
  Józef Król
  Stanisław Cebulak
  Barbara Krzywda
  Maria Pieczora
  Jacek Proszyk
  Gertruda Obracaj
 
 
Kronikę Koła prowadzi:
Janina Gazda

 
WŁADZE KOŁA (2017-2021)
 
24 lutego 2017 r. na Zebraniu sprawozdawczo – wyborczym wybrano:
 
Zarząd Koła MZC w GRODŹCU:
 
 • Irena Skrzyżala -   prezes Zarządu
 • Edward Cichy -   I wiceprezes Zarządu
 • Józef Król -  II wiceprezes Zarządu, skarbnik 
 • Elżbieta Wiencek -   sekretarz
 • Stanisław Cebulak (członek)
 • Karol Baszczyński (członek)
 • Hieronima Gogler (członek)
 • Bogusław Moczała (członek)
 • Maria Pieczora (członek)
 • Andrzej Rojczyk (członek)
 • Gertruda Obracaj  (członek)
 
Komisję Rewizyjną:
 • Jadwiga Lipska
 • Jan Herda
 • Renata Moczała  
 
Delegatów na Walny Zjazd Macierzy Ziemi Cieszńskiej:
 • Irena Skrzyżala
 • Józef Król
 • Stanisław Cebulak
 • Barbara Krzywda
 • Krystyna Parchańska
 • Gertruda Obracaj
 • Paweł Obracaj
 
 
Kronikę Koła prowadzi:
 • Janina Gazda

 


 
Władze Koła (2013 - 2017)
 
Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym Koła
w dniu 21 lutego 2013 r wybrano nowe władze Koła na okres 2013 do 2017
 
Zarząd Koła MZC w Grodźcu:
 
 •    Edward Cichy (prezes)
 •    Irena Skrzyżala (I wiceprezes)
 •    Józef Król (II wiceprezes i skarbnik)
 •    Elżbieta Wiencek (sekretarz)
 •    Karol Baszczyński (członek)
 •    Stanisław Cebulak (członek)
 •    Piotr Kawulok (członek)
 •    Bogusław Moczała (członek)
Zmiany w Zarządzie Koła
 
Z dniem 30 czerwca 2014 r Edward Cichy złożył rezygnację z funkcji Prezesa Koła.
Na posiedzeniu Zarządu w dniu 3 lipca 2014 r. na funkcję Prezesa Koła
powołana została dotychczasowa wiceprezes p. Irena Skrzyżala.
 
 Aktualnie skład Zarządu Koła przedstawia się następująco:
 
 •     Irena Skrzyżala (prezes)
 •    Józef Król (wiceprezes i skarbnik)
 •    Elżbieta Wiencek (sekretarz)
 •    Karol Baszczyński (członek)
 •    Stanisław Cebulak (członek)
 •    Edward Cichy (członek)
 •    Piotr Kawulok (członek)
 •    Bogusław Moczała (członek)
 
 
Komisja Rewizyjna:
 • Stefania Leśnik
 • Jan Herda
 •  Renata Moczała
 
 
Delegaci na WZD Macierzy
 • Aleksandra Cebulak
 • Józef Król
 • Gertruda Obracaj
 • Benedykt Samol
 • Florian Skrzyżala
 • Karol Węglarzy
 
Kronikę Koła prowadzi
 
 • Janina Gazda oraz Julia Szarfenberg
 

 

 
1026