ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze,
które odbędzie się 24 lutego (piątek) 2017 roku o godz. 17 tej
w sali Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Grodźcu.
 
Proponowany porządek zebrania
 
1.    Otwarcie zebrania
2.    Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
3.    Wybór komisji roboczych
4.    Stwierdzenie prawomocności zebrania
5.    Sprawozdania Zarządu z działalności Koła
6.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7.    Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu
8.    Dyskusja
9.    Wybory do Zarządu kadencja 2017 – 2021
10. Wybory delegatów na Walny Zjazd MZC (maj 2017)
12. Zatwierdzenie planu pracy na 2017 rok
 
           Zakończenie zebrania
 

 

 
2313