ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA

Zarząd Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu zgodnie z par. 40 Statutu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, serdecznie zaprasza członków Koła na

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze,

które odbędzie się 24 lutego (piątek) 2017 roku o godz. 17 tej

w sali Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Grodźcu.

 

Proponowany porządek zebrania

1.    Otwarcie zebrania

2.    Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta

3.    Wybór komisji roboczych

4.    Stwierdzenie prawomocności zebrania

5.    Sprawozdania Zarządu z działalności Koła

6.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7.    Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu

8.    Dyskusja

9.    Wybory do Zarządu kadencja 2017 – 2021

10. Wybory delegatów na Walny Zjazd MZC (maj 2017)

12. Zatwierdzenie planu pracy na 2017 rok

 

           Zakończenie zebrania

 

 
83663