ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE KOŁA ORAZ KONCERT KOLĘD

 

Zarząd Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu zgodnie z par. 40 Statutu pragnie serdecznie zaprosić Państwa na uroczyste

 

 

Walne Zebranie Koła MZC do sali ZSP w Grodźcu

 

 

w dniu 29 stycznia (piątek) 2016 roku o godz. 17 tej

 

 

Prosimy członków Koła o uzupełnienie składek członkowskich za miniony rok.

 

Zapewniamy skromny poczęstunek.

    

Proponowany przebieg spotkania:

I.            KONERT KOLĘD W WYKONANIU UCZNIÓW ZSP

II.          WALNE ZEBRANIE KOŁA

      1.    Otwarcie zebrania

      2.    Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta

      3.    Wybór komisji roboczych

5.    Sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej i finansowej za 2015 r

      6.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

      7.    Udzielenie absolutorium dla Zarządu

      8.    Dyskusja

      9.  Przedstawienie projektu planu na 2016 r

      10. Podjęcie niezbędnych uchwał

 

 

    

 

 
1577