• Elewacja południowa
  Elewacja południowa
 • Zamek i oficyna
  Zamek i oficyna
 • Widok od parku
  Widok od parku
 • Widok od północy
  Widok od północy

Zamek w Grodźcu


We wszystkich pomieszczeniach pierwszego piętra zachowały się oryginalne stropy z profilowanych modrzewiowych belek, a także drewniane posadzki, portale i boazerie z XVII, XVIII i XIX wieku, które świadczą o reprezentacyjnych funkcjach zamkowego „piano nobile”.
    W 1884 roku Anna Eleonora z Zoblów hrabina Zamoyska, sprzedała Grodziec bogatemu fabrykantowi sukna z Bielska Franciszkowi von Strzygowskiemu. Od jego spadkobierców dobra grodzieckie o powierzchni 1305 ha nabył w 1927 roku dr Ernest Habicht, prawnik, wysoki urzędnik w ministerstwie spraw zagranicznych II Rzeczpospolitej, przyjaciel Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Zamek został odrestaurowany, a jego właściciel otoczył opieką bogate zbiory sztuki, m. in. zbrojownię i bibliotekę. W zbiorach zamkowych znajdowało się także około 210 zabytków z epoki brązu znalezionych podczas budowy linii kolejowej Bielsko – Cieszyn w 1887 roku.
W okresie okupacji hitlerowskiej zamek grodziecki wraz z dobrami został skonfiskowany przez III Rzeszę Niemiecką, mieścił się tu między innymi szpital polowy. Zbiory zamkowe zostały rozgrabione i wywiezione w 1942 roku do Landesmuseum w Bytomiu, gdzie uległy po 1945 roku rozproszeniu. Ogołocono również zamek z XVIII i XIX-wiecznych kominków i pieców, z których jeden znajduje się w Muzeum Zamkowym w Pszczynie.
    Po wojnie zamek grodziecki został przekazany najpierw Akademii Umiejętności w Krakowie, a w 1946 roku dobra grodzieckie weszły w skład Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, będąc jednym z zakładów doświadczalnych tego Instytutu. Od 1950 roku, za wyjątkiem kilkuletniej przerwy, kiedy wchodził w skład Polskiej Akademii Nauk, zakład stanowił bazę doświadczalną Instytutu Zootechniki w Polsce z siedzibą w Krakowie-Balicach.
    W 2004 roku zamek w Grodźcu stał się własnością przedsiębiorcy Michała Bożka i jego żony Zuzanny.
W zamku i jego parkowym otoczeniu prowadzone są kompleksowe prace renowacyjne mające na celu przywrócenie mu dawnej świetności i utworzenie zabytkowego „Zespołu Parkowo – Zamkowego w Grodźcu Śląskim”.

 

Mariusz Makowski 

ZOBACZ GALERIĘ >>

Strony: « Poprzednia 1 2
 
2991