• Florian Pohl
  Florian Pohl
 • Reaktywowanie koła w Grodźcu
  Reaktywowanie koła w Grodźcu
 • Prezes M. Makowiecki
  Prezes M. Makowiecki
 • Uczestnicy I zebrania
  Uczestnicy I zebrania
 • Wręczenie legitymacji
  Wręczenie legitymacji

Z kart historii

Z historii koła w Grodźcu

Na podstawie zmienionego w 1907 roku statutu towarzystwa poczęły powstawać liczne koła Macierzy Szkolnej.

     W 1929 roku z inicjatywy ówczesnego kierownika szkoły Floriana Pohla powstało Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu.
W skład zarządu oprócz Floriana Pohla pełniącego funkcję prezesa wchodzili także: ówczesny wójt Gminy Karol Kubaczka  jako zastępca prezesa, Karol Bima skarbnik, ks. prob. Karol Masny pełniący funkcję sekretarza koła oraz Karol Pilorz nauczyciel szkoły, który prowadził bibliotekę koła. Od 1933 roku do zarządu koła weszli: Podstawny i Ernest Habicht, prawnik, właściciel Zamku i fabryki serów w Roztropicach.
Koło rozwijało pracę kulturalno oświatową, prowadziło bibliotekę, popularyzowało czytelnictwo, urządzało odczyty, uczestniczyło w akcjach charytatywnych. Wybuch wojny w 1939 roku spowodował zawieszenie działalności koła.

     Po 80 latach w dniu 18 kwietnia 2009 roku na Zamku w Grodźcu w obecności inicjatora Mariusza Makowskiego Prezesa Zarządu Głównego MZC odbyło się spotkanie grupy mieszkańców, miłośników Grodźca zainteresowanych powołaniem koła.
 Zebrani po wysłuchaniu krótkiej historii powstania Macierzy, zapoznaniu ze statutem Towarzystwa i dyskusji o celach i formach działania, postanowili reaktywować Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu.  Akces przynależności do Macierzy Ziemi Cieszyńskiej  złożyło 16 uczestników spotkania, co potwierdzili złożeniem deklaracji kandydackiej. Grupę inicjatywną stanowili:
Maria Byrtek, Kazimierz Byrtek, Edward Cichy, Jan Herda, Marta Kalinowska, Marcin Kalinowski, Marek Krawczyk, Józef Król, Helena Firla Kuszczak, Bogusław Moczała, Renata Moczała, Andrzej Nikiel, Joanna Orzełek Krawczyk, Andrzej Orzełek, Irena Skrzyżala i Andrzej Wawrzeczko.

     W dniu 16 maja br. miało miejsce pierwsze walne zebranie Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu. Dzięki uprzejmości obecnego właściciela pana Michała Bożka, to historyczne wydarzenie miało miejsce w Sali Rycerskiej grodzieckiego zamku.
W obecności zaproszonych gości Prezes Zarządu Głównego Macierzy Mariusz Makowski odczytał uchwałę Zarządu Głównego o powołaniu w dniu 20 kwietnia br. Koła MZC w Grodźcu.
Po wystąpieniach gości: Stanisława Szweda posła RP, księży: Gerarda Kurpasa - księdza kanonika z kościoła rzymsko - katolickiego, Andrzeja Krzykowskiego z kościoła ewangelicko - augsburskiego, Krystyny Pniewskiej Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego i Jolanty Polak Prezesa Zarządu Banku w Jasienicy, Prezes Mariusz Makowski wręczył legitymacje 16 członkom koła.
Wybrano też Zarząd Koła i Komisję Rewizyjną.
Na zakończenie zebrania Józef Król wygłosił prelekcję na temat: „Początki osadnictwa na Śląsku Cieszyńskim z uwzględnieniem Grodźca”.
     Na koniec 2010 roku koło liczyło 51 członków.

Zgodnie ze statutem Towarzystwo nosi nazwę: Macierz Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwo Miłośników Regionu – Koło w Grodźcu. 
 

  
Opr. Edward Cichy

 
1047