WALNE ZEBRANIE

Zapraszamy na Walne Zebranie członków Kola Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, które odbędzie się dnia 22 lutego 2019 roku o godz. 17.00 w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Grodźcu.

 

W programie:
 
-  Sprawozdanie z działalności Kola w roku 2018
 
-  Sprawozdanie finansowe za rok 2018
 
-  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 
- Plan pracy na rok 2019 
 
- Program artystyczny
 
2248