• Otwarcie strażnicy OSP w 1947r.
  Otwarcie strażnicy OSP w 1947r.
 • Poświęcenie Strażnicy 1947r.
  Poświęcenie Strażnicy 1947r.
 • Sztandar OSP
  Sztandar OSP
 • Nowa strażnica OSP
  Nowa strażnica OSP

Strażnica OSP z 1926r.

 

Strażnica OSP z 1926 roku.

Grupa inicjatywna do której należeli:
Karol Kubaczka wójt gminy w Grodźcu,
Józef Tomanek nauczyciel i kierownik szkoły w Grodźcu,
Adolf Adamczyk nauczyciel i kierownik szkoły w Świętoszówce,
Karol Steler nauczyciel i kierownik szkoły w Bielowicku,
Ks. Jan Łomozik, proboszcz z Grodźca,
oraz Franciszek Kisiała i Karol Kubaczka II postanowiła na zebraniu w dniu 12 lutego 1923 roku założyć Ochotniczą Straż Pożarną w Grodźcu.
Do tworzącej się nowej organizacji swą przynależność zadeklarowało 40 mieszkańców wioski. W kilka dni później, bo już 20 lutego na zwołanym walnym zebraniu wybrano Zarząd OSP w Grodźcu. Pierwszym komendantem został Karol Kubaczka wójt gminy, sekretarzem Karol Pilorz nauczyciel. Do Zarządu weszli także: Jan Bima, Jerzy Duda, Jerzy Herzyk, Jan Kopeć, Augustyn Laszczak, Franciszek Mojeścik, Paweł Rojczyk i Jan Wawrzeczko. Zarząd w tym składzie z niewielkimi zmianami przetrwał do wybuchu wojny w 1939 r.
Powstała jednostka dzięki dobremu wyszkoleniu i aktywności w środowisku zyskała sobie uznanie i sympatię mieszkańców wioski. Dzięki zapałowi członków OSP i ofiarności mieszkańców na parceli położonej przy drodze Bielsko-Cieszyn i drodze w kierunku Górek, a przyznanej przez Radę Gminy wybudowano remizę strażacką jako siedzibę powstałej Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek z wieżą oprócz pomieszczenia na sprzęt strażacki miał wydzielone pomieszczenie na świetlicę. Wybuch wojny przerwał działalność OSP na kilka lat. W wyniku działań wojennych remiza doznała znacznych zniszczeń.
Po zakończeniu działań wojennych z inicjatywy Floriana Pohla byłego kierownika szkoły w Grodźcu zwołano znowuż zebranie założycielskie i reaktywowano OSP w Grodźcu. W powstawaniu na nowo jednostki czynnie uczestniczyli: ponownie Adolf Adamczyk i Karol Pilorz oraz nowy proboszcz ks. Karol Masny. Florian Pohl został pierwszym po wojnie komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu, a później jej prezesem. Mieszkańcy wioski wraz z druhami z wielkim zapałem przystąpili do odbudowy zniszczonej remizy. Większość prac została wykonana w czynie społecznym lub ze środków uzyskanych z działalności imprezowej (festyny). Ostatecznie remizę oddano do użytku 6 lipca 1947 roku. Swoją funkcję spełniała do 19 września 1993, kiedy to przekazano do użytkowania budowaną także w czynie społecznym nową strażnicę OSP przy ul. Milówka. Współcześnie w budynku strażnicy znajduje się prywatny punkt handlowy.
 

                                        Opr. Edward Cichy

 

 
2576