STATUT (obowiązujący od paździenika 2012)

Rozdział XI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

 

§ 47

Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zjazdu Delegatów powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej 50% uprawnionych do głosowania.

Zarząd Główny ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Sądu Rejestrowego o zmianie statutu.

 

§ 48

W razie rozwiązania Towarzystwa Walny Zjazd Delegatów rozporządzi majątkiem, który może być przeznaczony tylko na cele kulturalno-oświatowe.

 

 Niniejszy statut Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwa Miłośników Regionu zawiera jednolity tekst z dnia 14.04.1999r. po uwzględnieniu zmian wprowadzonych na Nadzwyczajnym  Zjeździe Delegatów w dniu 11.08.2012r. 

 

 

 

 

 

Statut

 

MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

 

- TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW REGIONU

 

Cieszyn 2012

 

Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
23734