STATUT (obowiązujący od paździenika 2012)

Rozdział I 

Nazwa, teren działalności i osobowość prawna Towarzystwa

 

 

§ 1

Towarzystwo nosi nazwę: Macierz Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwo Miłośników Regionu.

 

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą  władz Towarzystwa jest miasto Cieszyn.

 

§ 3

Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu jest kontynuatorem
 i prawnym następcą Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego założonej w 1885 r., 
 od 1937 roku  Macierzy Szkolnej Ziemi Cieszyńskiej, a od 1957 roku Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

 

§ 4

Macierz Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwo Miłośników Regionu jest osobą prawną.

 

§ 5

Towarzystwo używa pieczęci owalnej z napisem w otoku „Macierz Ziemi Cieszyńskiej – TMR” –  pośrodku „Zarząd Główny” oraz pieczęci podłużnej z napisem „Macierz Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwo Miłośników Regionu – Zarząd Główny, adres siedziby lub Zarząd Koła w …”. Posiada także własny sztandar i odznakę organizacyjną.

 

§ 6

Towarzystwo skupia w swych szeregach miłośników regionu cieszyńskiego popierających cele Stowarzyszenia, a swoją działalność opiera na pracy ogółu członków.

 

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Następna »
 
1047