Statut

Rozdział X 

Majątek Towarzystwa

 

§ 44 

Majątek Towarzystwa stanowią:

  1. składki członków;
  2. dotacje, zapisy, darowizny, nieruchomości i inne dobra;
  3. wpływy z działalności statutowej 

 

§ 45 

Właścicielem całego majątku jest Towarzystwo jako osoba prawna. Koła terenowe mogą użytkować składniki majątku trwałego Towarzystwa znajdujące się na ich terenie, względnie nimi zarządzać w zakresie ustalonym przez Zarząd Główny.

 

§ 46 

Zobowiązania majątkowe w imieniu Towarzystwa podejmuje łącznie: prezes, sekretarz
i skarbnik Zarządu Głównego, względnie ich zastępcy.

 

 
23732