Statut

Rozdział XI

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

 

§ 47

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zjazdu Delegatów powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej 50% uprawnionych do głosowania.

Zarząd Główny ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Sądu Rejestrowego o zmianie statutu.

 

§ 48

W razie rozwiązania Towarzystwa, Walny Zjazd Delegatów rozporządzi majątkiem, który może być przeznaczony tylko na cele kulturalno-oświatowe.

 

 

 

 

Niniejszy statut Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwa Miłośników Regionu zawiera jednolity tekst z dnia 14.04.1999 r. po uwzględnieniu zmian w dniu 28.05.2010 r.

Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
164