• budynek zimą
    budynek zimą
  • budynek obecnie
    budynek obecnie

Stara Szkoła

 

 Przy dawnym szlaku wiodącym z Grodźca do Górek, nad brzegiem Tchórzówki, stoi zabytkowy budynek „starej” szkoły o nr 15, który został wzniesiony i oddany w 1688 r. przez ówczesnych właścicieli dóbr grodzieckich Karola Jerzego barona Sobka († 1887) i jego synów: Henryka Ferdynanda i Karola. Budynek jest murowany z kamienia i cegły, parterowy, z dachem dwuspadowym (pierwotnie kryty strzechą), służył dziatwie w Grodźcu i okolicach do 1912 r., kiedy wzniesiono nowy budynek obecnej szkoły (obecna frontowa jej część). Po 1912 r. w budynku mieściła się siedziba Gminy, biblioteka, poczta oraz mieszkanie dla kierownika szkoły. Pierwotna szkoła drewniana wymagała rozbiórki, a prawdopodobnie pochodziła jeszcze z połowy XVI w.

 

Opr. Józef Król

 
2599