Srawozdanie za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

w Grodźcu za rok 2013.

            Przedkładając niniejsze sprawozdanie pragnę przypomnieć, że w maju tego roku minie 5 rocznica działalności naszego Koła, którego głównym celem jest krzewienie wiedzy o kulturze materialnej i duchowej naszej małej Ojczyzny jaką jest ziemia cieszyńska.

Naszą działalność wytyczały podejmowane decyzje na Walnych Zebraniach Koła. Również odbyte zebranie w dniu 21 lutego 2013 roku ukierunkowało nasze plany z realizacji których przedkładamy niniejsze sprawozdanie.

Jaka jest kondycja naszego stowarzyszenia ?  W momencie powstania. Koło liczyło 16 członków. Na początku roku sprawozdawczego stan członków wynosił 57. W ciągu roku deklaracje o wstąpieniu złożyło 6 kandydatów. Obecnie koło liczy 63 członków. Natomiast liczba uczestniczących członków w organizowanych spotkaniach waha się w granicach od 21 do 35. Różne są powody takiej frekwencji.

         Na ostatnim Walnym Zebraniu został wybrany 7 osobowy Zarząd, który ukonstytuował się w dniu 15 marca. Skład Zarządu przedstawia się następująco:

Edward Cichy – prezes

Irena Skrzyżala – I wiceprezes

Józef Król – II wiceprezes i skarbnik

Elżbieta Wiencek – sekretarz

Karol Baszczyński – członek

Stanisław Cebulak – członek

Piotr Kawulok – członek

Bogusław Moczała - członek

Wybrana została też Komisja Rewizyjna, którą stanowią:

Jan Herda – przewodniczący

Renata Moczała i Stefania Leśnik – członkowie.

         Działalność organizacyjną Koła realizowali członkowie Zarządu na swych comiesięcznych posiedzeniach oraz spotkaniach ogólnych członków Koła. Zarząd odbył 13 protokołowanych posiedzeń, na których realizowane były następujące zadania:

  • Przygotowywano merytorycznie i organizacyjnie planowane spotkańia oraz imprezy. W tym: poszukiwanie prelegentów, opracowanie scenariuszy imprez, wykonywanie plakatów informacyjnych, zaproszeń, dyplomów, listów z podziękowaniami, zabieganie o fundusze, zakup upominków dla prelegentów i występujących artystów, przygotowanie sal itp.
  •   Redagowano materiały  informacyjne do ZG (okólniki i sprawozdania)
  •  Przygotowano  materiały do wystawy fotograficznej
  •  Opracowywano teksty i zdjęćia do tablicy z opisem kolejnych zabytków
  •  Redagowano  teksty i przygotowywano zdjęcia do zakładek witryny internetowej oraz Kroniki
  •  Brano udział w spotkaniach w Urzędzie Gminy w tym w Komisji Kultury i Oświaty.
  •   Wysyłano okolicznościowe  życzenia do współpracujących z kołem osób i instytucji
  •  Zarząd podjął 4 uchwały dotyczące przyjęcia 6 członków oraz 2 uchwały dotyczące zgody na zakup z funduszy Koła paczek dla dzieci – półsieroty z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja.

Dokumentacja koła na którą składają się: protokoły posiedzeń zarządu, protokoły lub relacje ze spotkań, korespondencja przychodząca i wychodząca, teczka spraw członkowskich, uchwały i sprawozdania,  znajduje się z powodu braku lokalu u prezesa Koła.

 

        Główną część działalności statutowej Koła stanowiła działalność kulturalno oświatowa. Podstawową formą w tej pracy były otwarte spotkania, prelekcje, imprezy artystyczne i turystyczne. W okresie sprawozdawczym zorganizowano ich 13.

Przeważająca większość h spotkań miało uroczysty przebieg i było skierowanych do członków, ale i do mieszkańców Grodźca. W minionym roku dominowały spotkania rocznicowe.

 

1.    Koło weszło w 2013 rok obchodami 150 rocznica urodzin ks. Józefa Londzina.

Z tej okazji na uroczystym spotkaniu w dniu 22 stycznia uczciliśmy  pamięć wybitnego  działacza ,a prelekcję poświęconą jego działalności przedstawił p. Wacław Grajewski, pracownik Książnicy Cieszyńskiej. Spotkanie uświetnił występ Kwartetu Muzycznego z Jasienicy.  Impreza zorganizowana została przy współudziale GOKu w Jasienicy.

 

2.    Kolejną znacząca imprezą rocznicową było spotkanie z okazji  90 tej rocznicy powołania grodzieckiej OSP. Impreza odbyła się 24 maja br. , a zostało przygotowane przez Zarządy obu organizacji. Na spotkanie oprócz członków Koła przybyli druhowie z OSP w Grodźcu oraz sąsiedniej Świętoszówki. Obecni byli też: p. Marian Machalica radny Gminy Jasienica,         p. Jadwiga Greń – sołtys z Grodźca, i przedstawiciele rady sołeckiej, „Historię powstania i działalność OSP w Grodźcu” w postaci prezentacji multimedialnej przedstawił Prezes OSP w Grodźcu, . Stanisław Cebulak. Członkowie Koła przygotowali wystawę fotografii „90 LAT OSP W GRODŹU”, która prezentowana była także na centralnych uroczystościach obchodów w dniu 29 czerwca 2013 r.

 

3.    W dniu 7 września wspólnie z właścicielem zamku p. Michałem Bożkiem i Muzeum zamkowym członkowie grodzieckiego Koła brali udział w uroczystościach odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy z okazji 150 rocznicy śmierci baronowej Zofii Zobel oraz wybudowania przez jej męża kaplicy – mauzoleum na wzgórzu Goruszka, opodal zamku w Grodźcu. Duży wkład w przygotowanie tej uroczystości miał Józef Król, wiceprezes Koła.. Głównym organizatorem tej uroczystości oraz fundatorem pamiątkowej tablicy, był właściciel Zespołu Zamkowo Parkowego w Grodźcu p. Michał Bożek. Imprezę uświetnili: chór ewangelicki z Jaworza oraz Orkiestra Diecezjalna z Cieszyna.

 

4.    Kontynuacją obchodów 150 rocznicy wybudowania Mauzoleum baronostwa Zoblów było spotkanie członków Koła, w dniu 22 listopada Na spotkaniu prelekcjęOd Heleny Marklowskiej do Zofii Zobel i jej córki Annylory Zamojskiej”, wygłosił Józef Król. Spotkanie zostało uświetnione występem Kwartetu Muzycznego z Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy.  Uczestniczyli w nim zaproszeni goście w osobach: Agnieszki Bronowskiej – dyrektor GOK i Jadwigi Greń – sołtys Grodźca.

 

5.    W dniu 26 lipca br. na terenie kompleksu OSP w Grodźcu miała miejsce impreza regionalna - V Biesiada Grodziecka, zorganizowana wspólnie przez Zarząd Koła Macierzy i OSP w Grodźcu. Impreza przebiegała pod hasłem „Cieszyńskimi dolinami z ludowymi pieśniczkami”. Na imprezie koncertowały: miejscowy Zespół Śpiewaczy „Grodźczanie i Zespoł ludowy „KOS” ze Strumienia. Występy muzyczne przeplatane były dowcipnymi wierszami wygłoszonymi piękną gwarą cieszyńską. Nowym akcentem w tej imprezie było włączenie do programu działań związanych z promocją zdrowia. Grupa pielęgniarek z Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych pod kierunkiem jej przewodniczącej wykonywała dla uczestników biesiady pomiary: ciśnienia krwi, poziom cholesterolu i poziom cukru. Na tegorocznej biesiadzie zadbano także o pokarm dla ciała. W bufecie uczestnicy mogli nabyć odpowiednie dla siebie posiłki. Na dzieci oczekiwały specjalnie przygotowane smakołyki. Było też stoisko z wodą mineralną sponsorowaną przez firmę „Ustronianka” p. Michała Bożka. W części organizacyjnej biesiady była też okazja do uroczystego wręczenie legitymacji 3 nowym członkom Koła.

Współorganizatorem V Biesiady Grodzieckiej był Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy. W imprezie brało udział ponad 100 uczestników.

 

6.    Spotkanie zorganizowane w marcu dotyczyło problematyki związanej z Dniem Kobiet. Święta, które po raz pierwszy na Śląsku Cieszyńskim obchodzono w 1911 roku. Na spotkanie, które miało odświętny charakter zaproszono Panie, z którymi Zarząd podejmuje współpracę. Temat spotkania „Znane i zasłużone cieszynianki”  przedstawiła p. Władysława Magiera, promując również piękny strój cieszyński. Impreza zakończyło się występem kwartetu muzycznego z Jasienicy i wspólnym śpiewaniem piosenek biesiadnych.

 

 

 

 

7.    W ramach działalności turystycznej Koła została zorganizowana w dniu 22 czerwca wycieczka do Żywca i okolic. Uczestnicy zwiedzili historyczne obiekty w centrum miasta, zabytkową kamienną dzwonnicę oraz pomnik i tablicę upamiętniającą pobyt w Żywcu Papieża Jana Pawła II. Podziwiali zbudowany w XV wieku Kościół Katedralny oraz Stary Zamek i Pałac Habsburgów wraz z parkiem. Kolejnym punktem programu wycieczki było zwiedzenie Muzeum Browaru Żywiec. Po czym nastąpił przejazd malowniczą drogą wzdłuż Jeziora Żywieckiego do Międzybrodzia i wyjazd kolejką na Górę Żar z zamiarem zwiedzenia znajdującego się na szczycie zbiornika wodnego elektrowni szczytowo-pompowej. W wycieczce uczestniczyło 37 członków i sympatyków naszego Koła.

 

 

 

 

8.    We wrześniu zostało zorganizowane spotkanie wyjazdowe  do Cieszyna.

Celem tej historycznej mini wycieczki był pobyt w budynku Zarządu Głównego, oraz zapoznanie się z miejscami i obiektami historycznymi związanymi z Macierzą. Uczestnicy mieli też okazję nabyć prezentowane w ZG wydawnictwa Macierzy.

Wycieczka zakończyła się zwiedzeniem Muzeum Drukarstwa , a  Cieszyński szlak kobiet pod Wzgórzem Zamkowym był ostatnim punktem naszego spotkania wyjazdowego do Cieszyna.

 

 

 

 

9.    Dwie kolejne imprezy to spotkania z mieszkańcami Grodźca, których łączy wspolna cecha, jaką jest pasja i oddanie się swoim zainteresowaniom.

 

W dniu 30. sierpnia Koło gościło p. Zbigniewa Płoszczaka -  z zamiłowania i wielkiej pasji pszczelarza, który wygłosił prelekcje na temat: „Wszystko o pszczołach i pszczelarstwie w Grodźcu”. Spotkanie miało miejsce w sali OSP w Grodźcu. Pan Zbigniew Płoszczak od wielu lat pełni funkcję prezesa Koła Pszczelarskiego z siedzibą w Grodźcu.. Na  spotkanie przybyli pszczelarze z sąsiednich miejscowości. Była okazja do zakupu miodu. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło około 40 osób.

 

10.  Bardzo ciekawe i kształcące było spotkanie z mieszkającym od niedawna na terenie Grodźca olimpijczykiem. Znanym biegaczem narciarskim p. Januszem Krężelokiem, obecnie pracownikiem naukowym AWF w Katowicach i trenerem narciarstwa biegowego. Zaproszony Gość, bardzo ciekawie  opowiadał o przebiegu swojej kariery sportowej. Dzielił się swoimi wspomnieniami, oraz licznymi ciekawostkami związanymi z narciarstwem biegowym. Demonstrował zdobyte liczne trofea sportowe.

 

11.  Kształcącą imprezą historyczną było spotkanie z Panią dr Ewą Dąbrowską, która w swym wystąpieniu w dniu 25 października mówiła o cechach rzemieślniczych na Śląsku Cieszyńskim.

Prelegentka zapoznała licznie zebranych z organizacją i funkcjami cechów w dawnych miastach, zwracając uwagę na strukturę cechów oraz ich życie społeczno-obyczajowe. Prelekcja ubogacona była historycznymi dokumentami. Można było zobaczyć niektóre oryginalne eksponaty cechowe tzw. wilkomy, które do pokazu wypożyczyło miejscowe Muzeum Zamkowe. Gościem spotkania i aktywnym uczestnikiem dyskusji była także prof. Ewa Chojecka.

 

 

 

 

12. Tradycyjnie ostatnią imprezą w roku kalendarzowym było spotkanie przedświąteczne przy kominku.

Impreza rozpoczęła się koncertem kolęd w wykonaniu zaproszonego na imprezę zespołu muzycznego. Spotkanie wzbogaciła prelekcja na temat: „Potrawy regionalne na Śląsku Cieszyńskim”, przedstawiona przez p. Marię Madej – technolog żywienia z Zespołu Szkół Gastronomiczno w Wiśle. W prelekcji nie brakło informacji o potrawach wigilijnych oraz przykładowych przepisów dawnych dań. Zasadniczą część spotkania wypełniło wspólne śpiewanie kolęd oraz życzenia i rozmowy towarzyskie.  W imprezie brało udział 45 uczestników , w tym 35 członków.

 

13. Podsumowanie działalności Koła za miniony 2012 rok, przyjęcie planów pracy i wybory do Zarządu miało miejsce na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym w dniu 21 lutego 2013 roku. W zebraniu uczestniczyło 32 członków Koła oraz zaproszeni goście w osobach:  Marta Kawulok – prezes ZG MZC, Mariusz Makowski- wiceprezes ZG, Bronisław Brudny- członek ZG, Agnieszka Bronowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz  Jadwiga Greń – sołtys Grodźca. Miejscem spotkania była tradycyjnie sala Myśliwska grodzieckiego Zamku. Obecny był także właściciel Zespołu Zamkowo Parkowego p. Michał Bożek, HONOROWY CZŁONEK MACIERZY ZC.

Obszerne sprawozdanie z działalności Koła za miniony rok przedstawił Edward Cichy- prezes Koła. Tekst sprawozdania oraz obszerniejsze relacje z imprezy jest dostępny na witrynie Koła w Menu „Nasza działalność”.

 

Gromadzenie dokumentów i opracowywaniem tematów  związanych z przeszłością  Grodźca to kolejny obszar działalności realizowany przez Koło. Została uzupełniona i uporządkowana w formie elektronicznej dokumentacja fotograficzna dotycząca historii OSP w Grodźcu. Opracowano biografię kolejnej postaci Mieczysława Czaji, jednego z I dyrektorów ZD w Grodźcu.

Pozyskano materiały związane z działalnością pszczelarską Emanuela Baszczyńskiego (dyplom i medal Dzierżona). Pani Zdzisława Szostok przekazała dla Koła zdjęcia archiwalne z życia dawnych rodzin przydatne w opracowaniu Monografii Grodźca.

Opracowana i zaprojektowana została kolejna tablica opisująca grodzieckie zabytki. Tablica prezentuje zabytkowy kamienny mostek i dawną szkołę w Grodźcu.

 

Prowadzona była na miarę naszych możliwości działalność informacyjno – wydawnicza,  która realizowana była w następujących formach:

a)   Przesyłanie informacji o działalności koła do ZGMZC, które następnie w formie zborczej ukazują się w Okólnikach ZG i przesyłane są do wszystkich Kół w Polsce.

b)   Przekazywanie tekstów opisujących relacje z naszych imprez do redakcji  miesięcznika „Jasienica”. W minionym roku ukazało się 8 artykułów w tej gazecie.(Zał nr 1)

c)   Prowadziliśmy działalnośc  informacyjną  poprzez witrynę internetową Koła www.macierz-grodziec.org. W zakładce Aktualności umieszczane są zapowiedzi podejmowanych tematów, natomiast w zakładce Kalendarium opisujemy relacje z kolejnych spotkań czy imprez. W 2013 roku w witrynie w dziale POZNAJEMY GRODZIEC został utworzony podfolder szeroko opisujący historię i stan obecny OSP w Grodźcu.

d)   Rozpoczęliśmy prace związane z wydaniem śpiewnika okolicznościowego naszego Koła oraz poczynion ustalenia niezbędne do opracowania Monografii Grodźca.

e)    Jedną z popularnych form działalności informacyjnej były prace związane z pisaniem Kroniki Koła. Od tego roku tworzony jest drugi tom Kroniki. Kronikę od początku redagują: p. Janina Gazda i Julia Szarfenberg.

 

Przedstawiona w sprawozdaniu różnorodność tematów imprez oraz rozmaitość form i ich wartości artystycznych nie byłaby możliwa bez współpracy z władzami gminnymi, instytucjami lokalnymi i stowarzyszeniami.

a.    Cenimy sobie współpracę z Urzędem Gminy w tym Ginnym Ośrodkiem Kultury i jej dyrektorką p. Agnieszką Bronowską. Dzięki tej współpracy możemy liczyć na wsparcie dla zapraszanych prelegentów, wzbogacanie imprez różnymi zespołami artystycznymi, co miało miejsce przy organizacji V Biesiady grodzieckiej oraz kilku innych spotkaniach.

Możemy także liczyć na wypożyczenie nagłośnienia a nawet namiotów.

 

b.    Współpraca z Dyrekcją ZSP w Grodźcu przejawiała się: udostępnianiem pomieszczeń oraz wyposażenia na spotkania członków i posiedzenia Zarządu.  Z naszej strony zapraszamy społeczność szkolną na organizowane przez Koło imprezy kulturalne. Przedstawiciel Zarządu brał udział w pracach komisji Rejonowego konkursu gwarowego. Udzielamy też pomocy charytatywnej dzieciom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

c.    Również cenna jest dla nas współpraca z Właścicielem Zespołu Parkowo Zamkowego i Muzeum Zamkowym. W minionym roku nasze zebranie sprawozdawczo wyborcze obyło się w zamku, członkowie koła mieli okazję zwiedzić oddane do użytku sale muzealne i wysłuchać prezentacji ich wyposażenia przez p. Mariusza Makowskiego kustosza muzeum. Koło włączyło się w organizowane uroczystości z okazji 150 lecia 6istnienia kaplicy grobowej Zoblów zorganizowanej przez p.Michała Bozka i Muzeum zamkowe.

 

d.    Koło współpracowało efektywnie z OSP w Grodźcu i jej prezesem Stanisławem Cebulakiem. Dla OSP udostępniliśmy witrynę opracowując w oddzielnym folderze informacje o działalności strazy. Koło przygotowało wystawę fotograficzną z okazji obchodów 90 lecia  OSP. Wspólnie została zorganizowana V Biesiada grodziecka oraz spotkanie historyczne i. W Sali OSP odbywały  się spotkanie członkowskie.

Za tą współpracę i jej efekty w imieniu Zarządu, ale również członków naszego stowarzyszenia składamy serdeczne podziękowania:

- Panu Januszowi Pierzynie Wójtowi Gminy za wsparcie dla naszego Koła i uczestnictwo w imprezach.

- Pani Agnieszce Bronowskiej – Dyrektor GOK, za bardzo cenną dla nas współpracę i udzielaną pomoc przy organizacji imprez.

- Dyrekcji ZSP, pani Krystynie Pniewskiej i p. Jolancie Tomik za życzliwe podejście dla naszych potrzeb przy organizacji naszej działalności, dziękujemy również paniom z administracji i obsługi za pomoc w przygotowaniu spotkań.

- Panom Michałowi Bożkowi i Mariuszowi Makowskiemu za gościne pobyty naszych czł w murach zamku, poświęcony dla nas czas i cenne konsultacje przy opracowywaniu naszych tematów historycznych

- Pani Jadwidze Greń – sołtys naszej wioski za wspieranie swoją obecnością prawie na wszystkich ważniejszych imprezach Koła.

- Druhom z miejscowej OSP za efekty we wspólnym podejmowaniu zadań.

- Przedstawicielom ZG MZC za obecność na naszych ważniejszych spotkaniach oraz słowa wsparcia.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim członkom Zarządu za sumienne wykonywanie podejmowanych zadań i miłą serdeczną atmosferę.

Dziękuję wszystkim Paniom i Panom, którzy włożyli cząstkę swojej pracy w celu zapewnienia efektów w działalności Koła.

 

                                                                W imieniu Zarządu

                                                                Edward Cichy - prezes

Grodziec, 2014-01-24

Załącznik nr 1 do sprawozdania z działalności Koła za 2013 rok.

 

Zestawienie artykułów, jakie zostały przesłane do redakcji i wydrukowane w miesięczniku Jasienica a związanych z działalnością Koła.

 

1.    Nr 1- 2013 „W Grodźcu wspominano nauczyciela i pisarza Walentego Krząszcza – autorka Renata Moczała

 

2.    Nr 2 – 2013 „Spotkanie wigilijne w Grodźcu” – autor: Edward Cichy

 

3.    Nr 3 – 2013 „O ks. Józefie Londzinie w 150 rocznicę urodzin – autor: Edward Cichy

 

4.    Nr 4 – 2013 „Spotkanie na grodzieckim zamku” – autor: Irena Skrzyżala

 

5.    Nr 5 – 2013 „O cieszyńskich kobietach z obu stron Olzy” – autorka Elżbieta Wiencek

 

6.    Nr 6 – 2013 „Olimpijczyk, wielokrotny mistrz Polski w biegach narciarskich na spotkaniu w Grodźcu” – autor: Piotr Kawulok

 

7.    Nr 9 – 2013 „V Biesiada grodziecka” – autor : Elżbieta Wiencek

 

8.    Nr 10 – 2013 „Spotkanie z pszczelarzem w Grodźcu”-  autor: Edward Cichy

 

9.    Nr 11- 2013 „Podniosła uroczystość w Grodźcu”- autor Józef Król

 

 

 
1034