Sprawozdanie za rok 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW REGIONU W GRODŹCU ZA ROK 2014
 
 
 
I.                DZIAŁALNOŚĆ  ORGANIZACYJNA
 
 
 
Na posiedzeniu Zarządu, w dniu 3 lipca 2014 roku, przegłosowano zmiany w Zarządzie Kola. Wskutek rezygnacji Pana Edwarda Cichego z funkcji Prezesa Koła, Prezesem wybrano p. Irenę Skrzyżala. Innych zmian nie wprowadzono, a skład Zarządu przedstawia się następująco:
 
Irena Skrzyżala             - Prezes
 
Edward Cichy              - I Wiceprezes
 
Józef Król                    - II Wiceprezes/Skarbnik
 
Elżbieta Wiencek         - Sekretarz
 
Stanisław Cebulak        - Członek
 
Karol Baszczyński        - Członek
 
Piotr Kawulok              - Członek
 
Bogdan Moczała           - Członek
 
Koło nasze liczy wg stanu na 1 stycznia 2015 roku 66 członków, w roku sprawozdawczym odeszło czterech członków, w tym:
 
Zmarli: ś.p. Gerard Kurpas oraz  ś.p. Irena Madzia.
 
W nasze szeregi przyjęliśmy 7 nowych członków: Gogler Hieronim, Gogler Aleksandra, Rusin Krystyna, Rusin Kazimierz, Kurowska Anna, Krysta Krystyna, Krysta Edward.
 
W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 protokołowanych posiedzeń Zarządu, na których:
 
- przygotowywano spotkania członków, zgodnie z przyjętym planem; wprowadzano zmiany do planu, które wynikały z aktualnych potrzeb lub okoliczności (np. zainteresowanie Stanicą Harcerską w Górkach Wielkich)
 
- opracowywanie scenariuszy imprez kulturalno – oświatowych
 
- organizacja wycieczek
 
Działalność Kola jest dokumentowana poprzez:
 
            - protokołowanie pracy posiedzeń Zarządu
 
            - protokołowanie poszczególnych imprez organizowanych przez Koło w formie pisemnej oraz      na stronie internetowej www.macierz-grodziec.org.pl wraz z dokumentacją fotograficzną
 
            - prowadzenie zapisów w Kronice Koła
 
            - relacje z imprez w lokalnej Gazecie „Jasienica”
 
Przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Urząd Gminy Jasienica oraz  lokalne organizacje pozarządowe, m.in. LGD Ziemia Bielska.
 
Zrealizowany został projekt dofinansowany przez Urząd Gminy Jasienica na publikację „Śpiewnik MZC Koło w Grodźcu na kwotę 5 tyś. zł. Publikacja cieszy się dużym zainteresowaniem a 300 egz. nakład został wyczerpany. Planowany jest dodruk.
 
 
 
II.     Imprezy organizowane przez Koło:
 
 
 
1.   Koncert noworoczny i  zebranie sprawozdawcze Koła.
 
W dniu 24 stycznia 2014 r. w odświętnie przygotowanej Sali ZSP odbył się tradycyjny Koncert Noworoczny w wykonaniu Zespołu Regionalnego z Jasienicy. Kapela i Zespół Śpiewaczy zaprezentowali regionalne utwory z terenu Ziemi Cieszyńskiej oraz Ziemi Bielskiej. Godzinny koncert poprzedziło Zebranie sprawozdawcze naszego Koła. Wśród zaproszonych gości byli: Pani Marta Kawulok i Karol Brudny jako przedstawiciele ZG MZC, Janusz Pierzyna – Wójt Gminy Jasienica, Jadwiga Greń sołtys Grodźca oraz Jolanta Tomik – Dyrektor ZSP w Grodźcu.
 
Liczba uczestników: 40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.   Spotkanie z poetą Juliuszem Wątrobą
 
W dniu 21 lutego 2014 r. w sali Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Grodźcu miało miejsce kolejne, comiesięczne spotkanie członków naszego Koła. Gościem spotkania był pan Juliusz Wątroba, znany poeta, satyryk i gawędziarz. Dla Juliusza Wątroby, choć absolwenta Politechniki Łódzkiej, życiową pasją okazała się twórczość literacka. Przybiera ona różne formy: wiersze liryczne i satyryczne, fraszki, anegdoty, teksty piosenek, teksty kabaretowe. Jest autorem 32 tomików wierszy. Poza pracą twórczą aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Jest członkiem Związku Literatów Polskich, laureatem wielu ogólnopolskich konkursów literackich. 
 
Współpracuje z Bielską Sceną Kabaretową i miesięcznikiem „Jasienica”. Został wyróżniony wieloma nagrodami, m.in. prezydenta Bielska-Białej Ikar 2001, nagrodą starosty bielskiego im. ks. Józefa Londzina, nagrodą marszałka województwa śląskiego i wieloma innymi.
 
Pan Wątroba prezentację swoich utworów rozpoczął od przeczytania (jak sam podkreślił) bardzo ważnego dla autora wiersza – „Szkic do autoportretu” z tomiku „Rysy”, a następnie kilku krótkich wierszy z tomiku „Żyć i nie uwierać”. Jest to tomik dwujęzyczny, zawierający utwory w języku polskim i niemieckim. Jako, że dla Juliusza Wątroby tradycja Małej Ojczyzny jest szczególnie bliska, usłyszeliśmy pisane gwarą utwory, np. z tomiku „Herbowizna”. Autor określa je mianem swoistego  „skansenu”, gromadzącego pamięć o ludziach – o bliskich, o sąsiadach, a także – o zwierzętach. Opisuje przyrodę. Jego wiersze to często rymowane relacje z wydarzeń dziejących się tuż obok. Aforyzmy zawiera książeczka „Przebłyski”, do której ilustracje wykonał autor samodzielnie. Prezentacja utworów, przeplatała się z przytaczaniem fraszek, a także anegdot dotyczących zabawnych sytuacji, w których się znajdował. Ciekawostką stała się wiadomość, że pan Wątroba, na prośbę ks. Oleszko, w 1990 roku napisał tekst pieśni na ofiarowanie do muzyki napisanej w 1612 roku przez Grodeckiego.
 
Tematy utworów oraz talent gawędziarski Gościa spotkania sprawiły, że wieczór wypełniony był zarówno chwilami wielkiej wesołości jak i chwilami zadumy. Słuchacze nagrodzili Gościa gromkimi brawami. Spotkanie była okazją do zakupu tomików z wierszami i uzyskania pamiątkowej dedykacji autora. Na spotkaniu oprócz członków Koła obecni byli mieszkańcy Grodźca zainteresowani twórczością Juliusza Wątroby oraz zacni goście w osobach: Agnieszka Bronowska – dyrektor GOK, która była współorganizatorem spotkania, Jadwiga Greń – sołtys, Marian Machalica – radny Gminy Jasienica, Małgorzata Szwed – członek Rady Sołeckiej.
 
Liczba uczestników: 32.
 
 
 
3.       „Kobiety cieszyńskich Habsburgów”
 
 
 
Przypadające w marcu Święto Kobiet zainspirowało Zarząd do uświetnienia tego dnia prelekcją na temat: „Kobiety cieszyńskich Habsburgów” którą w dniu 20 marca 2014 r. wygłosił   kustosz Muzeum Śląska Cieszyńskiego p. Mariusz Makowski. Impreza odbyła się w Sali kominkowej baru „Pod Beczką”.
 
Na spotkanie zaproszone zostały Panie, z którymi Koło współpracuje, organizując imprezy dla grodzieckiego środowiska, a mianowicie: Agnieszka Bronowska – dyrektor GOK z Jasienicy, Jolanta Tomik – dyrektor ZSP w Grodźcu, Maria Hareńczyk – dyrektor GBP w Jasienicy, Jadwiga Greń – sołtys Grodźca oraz Maria Szczelina – przewodnicząca KGW w Grodźcu
 
Swoją obecnością zaszczycił spotkanie Honorowy członek Macierzy p. Michał Bożek z małżonką Zuzanną. Zebranych członków i zaproszonych gości przywitał Prezes Koła przekazując Paniom najserdeczniejsze życzenia. Po prelekcji specjalnie na tą okazję wystąpiła zaproszona męska grupa śpiewacza „Grónie” z Wisły Głębiec. Zespół zaprezentował w swym repertuarze pieśni góralskie, biesiadne. Występ grupy zakończyło wspólne odśpiewanie pieśni „Szumi jawor” oraz „Ojcowski dom”.
 
Liczba uczestników: 41
 
 
 
4.   „Jan Wantuła, publicysta, bibliofil, działacz społeczny i narodowy”
 
 
 
W dniu 25 kwietnia 2014 r. w sali Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Grodźcu miało miejsce spotkanie członków Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, poświęcone postaci Jana Wantuły publicysty, bibliofila, działacza społecznego i narodowego. pochodzącego z Ustronia.
 
Spotkanie rozpoczęło się występem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Grodźcu, które zaprezentowały pieśni i tańce Ziemi Cieszyńskiej oraz recytacje wierszy Jana Chmiela piękną gwarą cieszyńską. Występ widzowie nagrodzili gromkimi brawami. Przedstawienie zostało przygotowane pod kierunkiem pani Barbary Frydel Ociepki   
 
W dalszej części spotkania odbyła się prelekcja, którą wygłosiła wnuczka Jana Wantuły pani Urszula Wantuła - Rakowska. W trakcie swojego wystąpienia prelegentka przedstawiła postać swojego „starzyka” jako bibliofila, publicysty, działacza narodowego i społecznego, chłopa, sadownika, hutnika, założyciela bibliotek, zbieracza książek. Jan Wantuła, jako członek Zarządu Głównego  Macierzy pracował w komisji, która przygotowywała zmiany w statucie w celu stworzenia możliwości zakładania Kół terenowych. Był założycielem i prezesem Koła Macierzy w Ustroniu. Działał na rzecz przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Polski.
 
Liczba uczestników: 35
 
 
 
5.   II Majowy Koncert
 
 
 
II MAJOWY KONCERT odbył się w niedzielne popołudnie 18 maja 2014 r. w kościele p.w. św. Apostoła Bartłomieja w Grodźcu. Koncert zorganizowany został z okazji 5-tej rocznicy powstania Koła, przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy w Jasienicy. Jednocześnie w tą niedzielę przypadła kolejna rocznica urodzin św. Jana Pawła II, a także niedziela zwaną Cantate – Śpiewajcie. Nieczęsto zdarza się taka okazja w Grodźcu, aby słuchać i przeżywać muzykę i śpiew na poziomie, jaki zaprezentowali wykonawcy tego koncertu.
W koncercie oprócz muzyki organowej w wykonaniu wybitnego wirtuoza tego instrumentu Pawła Seligmana wystąpił Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Wieszcząt-Kowali pod dyrekcją Joanny Kenig oraz Kwartet Instrumentalny z Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy pod kierunkiem Marii Szubert.
 
Wykonawców słuchacze nagrodzili gromkimi oklaskami, a na zakończenie organizator wszystkim wręczył pisemne podziękowania i drobne upominki. Koncert był prawdziwą duchową ucztą, a doznania muzyczne, jakie wszyscy zabrali z sobą, pomogły sprawić, by szara codzienność stała się inną, radośniejszą i lepszą.     
 
Po koncercie wykonawcy i organizatorzy spotkali się na poczęstunku w Sali parafialnej ks. Andrzeja Szczepaniaka.
 
 
 
6.   Turystyczne atrakcje Ziemi Goleszowskiej
 
 
 
W dniu 24 maja 2014 r. Zarząd Koła MZC w Grodźcu zorganizował dla członków oraz osób zainteresowanych spotkanie wyjazdowe po Ziemi Goleszowskiej.
 
Celem imprezy było poznanie ciekawych historycznie miejsc i obiektów w Goleszowie i sołectwach Gminy. Pierwszym zwiedzanym obiektem była Izba Oświęcimska mieszcząca się w pomieszczeniach GOK w Goleszowie, którą utworzono w 2006 r. Zgromadzone zostały w niej pamiątki dotyczące dziejów podobozu Auschwitz – Birkenau w Goleszowie, będącego filią obozu w Oświęcimiu. W sali projekcyjnej uczestnicy spotkania wysłuchali p. Pawła Stanieczka – kustosza izby, który opowiedział o wydarzeniach, jakie miały miejsce w okresie okupacji hitlerowskiej.
 
Kolejnym miejscem, które było przedmiotem naszego zainteresowania była góra „Chełm” (464 m n.p.m.). Z jej szczytu przy ładnej słonecznej pogodzie podziwialiśmy panoramę Pogórza Cieszyńskiego. Garść informacji związanej z szybownictwem na górze Chełm przekazał towarzyszący nam goleszowski przewodnik. W drodze do Lesznej i Miasteczka Pszczelego mieliśmy okazję zwiedzić w Dzięgielowie XV wieczny Zamek Rycerski. Krótką historię zamku, stan obecny i zakres wykonanych i przyszłych remontów przedstawił nam właściciel zamku inż. architekt Edward Mazurek. Zamek jest od 1993 roku systematycznie remontowany i stopniowo przywracany do użytkowania. Czynna jest część hotelowa.
 
Końcowym etapem tej turystyczno – historycznej imprezy była pasieka pana Gajdacza w Lesznej Górnej. W tym urokliwym miejscu, położonym w starym kamieniołomie, oglądaliśmy ule pszczele wykonane w postaci domków góralskich, kościoła, młyna, wiatraka itp.
 
Smaczny regionalny posiłek przygotowany na zamówienie przez Gospodarzy był końcową atrakcją naszej wycieczki.
 
Liczba uczestników: 32
 
 
 
 
 
7.       Nieznana historia samochodu BESKID 106 z FSM w Bielsku – Białej
 
 
 
W dniu 27 czerwca 2014 r. w sali Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Grodźcu miało miejsce kolejne comiesięczne spotkanie członków miejscowego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.
 
Tym razem temat spotkania był bardziej współczesny, niż dotychczas przedstawiane. Historię tego samochodu przedstawił pasjonat motoryzacji mgr Piotr Pluskowski z Cieszyna.
 
Pan Piotr Pluskowski po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu Architektury Przemysłowej na Politechnice Wrocławskiej, zajął się badaniem ciekawszych obiektów z historii techniki, bada i opisuje zabytki techniki, miedzy innymi na terenie ziemi cieszyńskiej. Jest autorem wielu publikacji o tematyce historyczno technicznej. Prowadzi prelekcje na terenie Cieszyna i Skoczowa oraz na studiach doktoranckich w Instytucie Historii Nauk PAN. Jest także organizatorem zlotów pojazdów zabytkowych.
 
Prelegent przedstawił historię prototypowego samochodu FSM BESKID 106, który był pierwszą samodzielną polską konstrukcją. Decyzję o powstaniu samochodu podjęto w 1980 roku. Pracę nad nową konstrukcją realizowano w Ośrodku Badawczo - Rozwojowym BOSMAL przy FSM w Bielsku-Białej. Miał to być samochód jednobryłowy, tani w produkcji i ekonomiczny. Role głównego konstruktora powierzono mgr inż. Wiesławowi Wiatrakowi. Pierwszy prototyp samochodu FSM Beskid 106 wyjechał na drogę z Bielska-Białej do Cieszyna w lipcu 1983 roku. Powstające samochody wyposażone były w różne silniki, od pojemności 594 cm do 1100 cm. W czasie, gdy samochód FSM BESKID 106 jeździł po drogach Podbeskidzia, dla zmylenia fotoreporterów, dziennikarzy, ciekawskich, wymyślono dla niego nazwę japońsko brzmiącą ”Koyoko”. Powstało osiem egzemplarzy tego samochodu a zachowało się 6 egzemplarzy „BESKID”, które pozostają w kolekcjach muzeów polskich. W ramach badań wykonano dwie próby zderzeniowe, których wynik był bardzo pozytywny. W wyniku decyzji władz politycznych w 1987 roku zakończono prace nad samochodem. Konstrukcja samochodu została opatentowana. Ciekawostką jest, że po wygaśnięciu patentu Francuzi  wypuścili na rynek przebój sezonu, 3-drzwiowy Renault Twingo (bliźniaczo podobny do „Beskida”), produkowany od 1993 do 2006 roku. 
 
Podczas prelekcji Pan Piotr Pluskowski zaprezentował ciekawą kolekcję zdjęć związanych z samochodem Beskid oraz nieznanych, bardzo oryginalnych wersji Fiata 126p, które nie weszły do produkcji.
 
Liczba uczestników: 33
 
 
 
8.       VI Biesiada Grodziecka
 
 
 
W sobotę 26 lipca 2014 r. na estradzie grodzieckiej strażnicy OSP wystąpił gościnnie Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie”. Prawie 20 artystów zaprezentowało pieśni i tańce regionalne, pełne żywiołowości, afirmacji życia, radości. Widzowie, którzy dość licznie przybyli na imprezę, mimo  kapryśnej deszczowej pogody, mieli okazję podziwiać, oprócz wokalnego i choreograficznego kunsztu, także piękne stroje regionalne. Grodziecka Biesiada była okazją do promocji Śpiewnika Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Zaprezentowana została pilotażowa edycja wydawnictwa, a uwagi zainteresowanych posłużyły do wzbogacenia ostatecznej wersji Śpiewnika. Mamy nadzieję, że będzie  kolejną cegiełką w budowie zainteresowania regionalną kulturą w naszej społeczności.
 
Biesiadzie towarzyszył kiermasz książek „przeczytanych”, a darowanych przez członków Koła, który spotkał się z dużym zainteresowaniem naszych Gości. Była jeszcze wystawa  patchwork’ów autorstwa Pani Jolanty Kubickiej – Machnio, mieszkanki Grodźca i członkini naszego Kola. Mogliśmy podziwiać artystyczny zmysł i nieograniczone możliwości, jakie daje uszycie CZEGOŚ pięknego z niczego i być może ta forma artystyczna znajdzie naśladowczynie.
 
I była wystawa rzeźby, także grodzieckiego twórcy Pana Witolda Kielara. Ta forma artystycznego przekazu znalazła również uznanie wśród uczestników Biesiady.
 
Biesiadne piosenki jeszcze długo rozbrzmiewały spod grodzieckiej strażnicy, a my pozostajemy w przekonaniu, że Biesiady stają się kulturalną tradycją Grodźca.
 
Wśród widzów i słuchaczy było wielu zacnych gości. Impreza została zorganizowana przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy w Jasienicy.
 
 
 
9.             Pozyskiwanie i właściwości lecznicze produktów pszczelarskich
 
Spotkanie w plenerze z członkami Koła Pszczelarskiego miało miejsce w sobotę , 30 sierpnia 2014 r. w ogrodzie przy barze  „Pod lasem” w Grodźcu. Na spotkanie przybyli także członkowie Koła pszczelarskiego z Grodźca. Głównym punktem programu spotkania była prelekcja p. Zbigniewa Płoszczaka – prezesa Koła Pszczelarskiego na temat „POZYSKIWANIE I WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE PRODUKTÓW PSZCZELARSKICH”. Prelekcja była kontynuacją tematu z poprzedniego roku. Po prelekcji i dyskusji prezes Zbigniew Płoszczak zaprosił uczestników do grochówki przygotowanej przez Zarząd Koła Pszczelarskiego. Dalszą część spotkania wypełniły pieśni śpiewane z okolicznościowego Śpiewnika wydanego w lipcu przez Zarząd Koła MZC w Grodźcu.  Śpiewanie pieśni regionalnych i biesiadnych odbywało się przy akompaniamencie akordeonisty z GOK w Jasienicy. Dobra pogoda, bliskość grodzieckiej przyrody wspaniała atmosfera panująca wśród biesiadników pozostawiły niezapomniane wrażenia. Postanowiono kontynuować podobne spotkania w przyszłości.
 
Liczba uczestników: 31
 
 
 
10.        Stanica Harcerska Aleksandra Kamińskiego w Górkach Wielkich „Sojce”
 
 
 
Wrześniowe spotkanie członków koła MZC w Grodźcu miało charakter wyjazdowy, odbyło się w piątek 19 września 2014 r. w Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach. Tematem spotkania była historia powstania i losy Stanicy Harcerskiej w Górkach Wielkich - Sojce. Stanica Harcerska w Górkach Sojce nazywana też „Stanicą Harcerską Kamińskiego” została wybudowana przed drugą wojną światową. Powstała dzięki wsparciu Wojewody Śląskiego – Michała Grażyńskiego. Jest to modernistyczny kompleks budynków zaprojektowanych przez architekta Bogdana Leszczkę, wokół których  urządzono park na podstawie projektu wybitnego architekta krajobrazu Franciszka Krzywdy-Piotrowskiego. W stanicy miała siedzibę Szkoła Instruktorska Harcerstwa Męskiego, był to największy tego typu ośrodek w Polsce. Inicjatorem powstania stanicy i późniejszym jej kierownikiem był druh Aleksander Kamiński, autor książki „Kamienie na szaniec”. Autentyczni bohaterowie tej książki,  harcerze Szarych Szeregów Alek, Zośka i Rudy swoje ostatnie wakacje w 1939 roku, spędzili w ośrodku w Górkach Sojce. W okresie II wojny światowej w budynkach stanicy  Niemcy ulokowali ośrodek szkoleniowy Hitlerjugend. Po wojnie harcerskie budynki zaadoptowano na sanatoria dla dzieci. W 1945 roku przebywały tam sieroty, dzieci z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu oraz wywiezione z powstania warszawskiego. Od lat 90-tych obiekty nie są użytkowane i powoli, popadając w ruinę i zapomnienie, ulegają zniszczeniu.  
 
            Spotkanie rozpoczęło się zwiedzaniem budynków stanicy i pozostałości parku. Przewodnikiem był historyk sztuki i architektury Stanisław Czernek, który przedstawił interesujące informacje dotyczące powstania stanicy, architektury budynków oraz zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych.
 
Spotkanie członków koła MZC w Grodźcu odbyło się w ramach projektu „Ratujmy Stanicę Kamińskiego”, realizowanego przez fundację Zofii Kossak, której zależy na przypomnieniu historii tego miejsca oraz ludzi z nim związanych. Miejsce to jest ważne ze względu na swą społeczną, historyczną rangę oraz architektoniczną wartość.
 
Temat Stanicy Harcerskiej spotkał się z dużym zainteresowaniem, szczególnie tych członków koła, którzy mieszkając w Grodźcu od urodzenia nie mieli okazji poznać tego ciekawego obiektu, który znajduje się „tuż za miedzą”. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali publikację wydaną przez Fundację im. Zofii Kossak pod tytułem „Aby przypomnieć zapomniane”, która szczegółowo opisuję Stanicę Harcerską Kamińskiego i zawiera wiele ciekawych przedwojennych fotografii.
 
Liczba uczestników: 34
 
11.    „Baronowie Marklowscy w dziejach Grodźca”
 
Spotkanie członków grodzieckiego Koła miało  miejsce 23 października 2014 r. w grodzieckim zamku, na zaproszenie właściciela i Honorowego Członka Macierzy - Michała Bożka. Na spotkanie przybył Wójt Gminy Janusz Pierzyna, przedstawiciele Zarządu Głównego MZC w osobach: Prezes Marty Kawulok i Wiceprezesa Bronisława Brudnego, sołtys Jadwiga Greń. W spotkaniu uczestniczyła także redaktor Gościa Niedzielnego Alina Świeży-Sobel. Złożono życzenia panu Michałowi Bożkowi z okazji Jubileuszu Jego urodzin oraz gratulacje z okazji 10-tej rocznicy rozpoczęcia restytucji zamku. Uroczystość była okazją do promocji wydanego co Śpiewnika Koła MZC, w której zaśpiewano uroczyście wspólnie nie tylko Hymn Macierzy ale i wiele innych pieśni.
 
Główny temat spotkania to historia zamku, którą przedstawił Kustosz Muzeum zamkowego Mariusz Makowski. W swym wystąpieniu przybliżył zebranym szlachecki ród Marklowskich z Żebraczej i Pernsteinu herbu Wieniawa. W polu czerwonym złota głowa bawoła z czarnymi rogami na wprost, z złotym kolcem w nozdrzach. W klejnocie nad hełmem w koronie taka sama głowa bawoła. Labry czerwono - złote. Replikę tego herbu zaprezentowano w  wyremontowanej z pietyzmem sali mieszczącej się w oficynie zamku. Śląska rodzina Marklowskich wywodziła się z Marklowic k. Zebrzydowic, gdzie zamieszkiwali już w XV w. i skąd wywodzi się ich nazwisko. Była szeroko rozgałęzionym protestanckim rodem szlacheckim. Jedną z tej gałęzi reprezentował Joachim, który skupił w swym ręku pokaźny majątek obejmujący Grodziec, Świętoszówkę, Biery, Błogocice, Hermanice, Nierodzim i Zamarski.
 
Pan Mariusz Makowski z właściwą sobie swadą i znawstwem przedmiotu przedstawił burzliwe dzieje rodziny Marklowskich, przytaczając n.p. spis przedmiotów zgromadzonych w zamku, w ówczesnym brzmieniu.
 
Zebrani mogli również zwiedzić pięknie odrestaurowaną zamkową kuchnię, z całym mnóstwem oryginalnych naczyń kuchennych, ręcznie zdobionymi kafelkami ściennymi, piecem kuchennym przywołującym wielu wspomnienia z dzieciństwa.
 
W spotkaniu uczestniczyło 47 członków Koła.
 
 
 
12.    Dzieje Ośrodka  Harcerskiego w Górkach Wielkich
 
 
 
21 listopada 2014 r. w sali Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Grodźcu, zgromadzili się członkowie Koła by wysłuchać II części opowieści o Stanicy Harcerskiej Górkach Wielkich.
 
Pierwszym punktem programu był występ uczniów z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przygotowano specjalny program, w którym dzieci w bardzo oryginalny sposób opowiadały o symbolach narodowych oraz przedstawiały ważne dzieje i postacie związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku.  Opowieść przeplatana była śpiewaniem pieśni towarzyszących tym wydarzeniom. Młodych artystów nagrodzono gromkimi brawami oraz koszem słodyczy ufundowanym przez Zarząd Koła.
 
Po występie przyszedł czas na prelekcję, której temat przedstawił Pan Janusz Gańczarczyk, historyk, emerytowany pedagog oraz przewodnik beskidzki. W swym wystąpieniu przedstawił rys historyczny powstań śląskich i wzajemne relacje wojewody Michała Grażyńskiego z Wojciechem Korfantym. W tym kontekście opowiadał o ważnym miejscu dla naszej historii, jakim obok Bucza i Nierodzimia, były Górki Wielkie i wybudowana w nich Stanica Harcerska.
 
Jeszcze raz, tym razem na planszach, zebrani obejrzeli plany i szkice nowoczesnych, wspaniale zaprojektowanych trzech budynków położonych w otoczeniu parkowym. W wybudowanych zaledwie parę lat przed wybuchem II wojny budynkach szkolono w zuchów, harcerki i harcerzy oraz kadrę instruktorską. Młodzież pod okiem instruktorów poznawała historię, nabierała tężyzny, zawiązywała przyjaźnie. Pobyt w Górkach miał wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych przebywającej tam na turnusach młodzieży.  
 
Liczba uczestników: 36
 
 
 
13.    Spotkanie przedświąteczne  wigilijkowe – „Ciasteczka bożonarodzeniowe na Śląsku  Cieszyńskim” 
 
Członkowie Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu tradycyjnie już w okresie przedświątecznym spotkali się 13 grudnia 2014 r., by wspólnie spędzić chwile w miłej bożonarodzeniowej atmosferze.
 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: ks. Proboszcz Andrzej Szczepaniak, Panowie Michał Bożek, i Mariusz Makowski, Panie sołtys Jadwiga Greń oraz Przewodnicząca  Koła Gospodyń Wiejskich Maria Szczelina.
 
Panie i Panowie z zainteresowaniem obejrzeli film „Ciasteczka bożonarodzeniowe na Śląsku Cieszyńskim”, uzyskany dzięki staraniom Pana Edwarda Cichego i uprzejmości Muzeum Ustrońskiego. W filmie Panie, członkinie KGW w Ustroniu Lipowcu prezentowały technikę wypieku, artystyczny kunszt i ciepłą serdeczną atmosferę, jaka towarzyszy tej corocznie organizowanej imprezie. Wspólny wypiek tych tradycyjnych świątecznych smakołyków jednoczy mieszkańców i pokolenia. I jest godny naśladowania, a ich niepowtarzalny smak mogliśmy poznać, rozkoszując się wyglądem i smakiem przywiezionych przez członków naszego Koła z Lipowca ciasteczek. Na filmie można było podglądnąć przepisy na te kaloryczne, acz smaczne rarytasy, bez których trudno sobie wyobrazić Święta Bożego Narodzenia w naszym regionie.
 
Świątecznym akcentem było wspólne śpiewanie kolęd z wykorzystaniem naszego Śpiewnika, przy akompaniamencie elektronicznych organów i  pana Ludwika Kobzy. To dzięki jak zawsze dobrej współpracy z Gminnym  Ośrodkiem Kultury w Jasienicy.
 
Ukoronowaniem wieczoru były świąteczne i noworoczne życzenia, które złożyli zaproszeni Goście oraz Gospodarze wieczoru. Potem zaś było biesiadowanie, konsumpcja i wspomnienia, a także plany na następny rok, także dotyczące naszego Koła.
 
Liczba uczestników: 38
 
Zarząd Kola składa serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy nas wspierali:
 
·     Cenimy sobie współpracę z UG w Jasienicy i agendami:
 
Dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Jasienica mgr inż. Janusz Pierzynie za pomoc w wydaniu Śpiewnika  Koła, za przyznanie dofinansowania na złożony projekt, Pan Wójt bardzo wysoko ocenił wydany przez Koło Śpiewnik, podkreślając jego utylitarny charakter. Dziękujemy za uczestnictwo w naszych imprezach.
 
Dziękujemy Pani mgr Agnieszce Bronowskiej – Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy za pomoc i wsparcie pomocy, dzięki któremu łatwiejsze jest organizowanie imprez kulturalnych a współfinansowanie  pozwala na podniesienie ich poziomu i rangi;
 
Dziękujemy za możliwość publikacji na łamach Gazety regionalnej „Jasienica” relacji z naszych spotkań, tym samym stwarzamy możliwość nie tylko zapoznania czytelników z działalnością Koła, ale także przekazujemy informacje z prelekcji, wyjazdów, które dostarczają wiedzy o regionie, a być może inspirują innych do działań;
 
Zarząd Koła mając na uwadze kwestie bezpieczeństwa obywateli, aktywnie  wspiera i wspierać będzie wszelkie inicjatywy mające na celu zapewnienie takiego bezpieczeństwa. W tym zakresie zorganizowany został 27 listopada 2014 r. kurs pierwszej pomocy, przy współudziale organizacji działającej przy Urzędzie Gminy. Na taką formę działalności i współpracy pozostajemy otwarci.
 
·     Dziękujemy Pani Prezes Marcie Kawulok oraz Zarządowi Głównemu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej za wsparcie, za życzliwość, za udział w imprezach, za to ze możemy uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Zarząd Główny, za prowadzenie   buchalterii.
 
·     Dziękujemy właścicielowi Zamku w Grodźcu p. Michałowi Bożkowi oraz Kustoszowi Muzeum zamkowego w Grodźcu p. Mariuszowi Makowskiemu – organizacja w gościnnych pomieszczeniach zamku imprez jest dla ich uczestników niebywałym przeżyciem;
 
·     Dziękujemy Pani Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego, p. Jolancie Tomik i Jej podległemu personelowi za harmonijną współpracę, za umożliwienie odbywania  posiedzeń Zarządu oraz imprez, za występy dzieci, które są zawsze miłym i pożytecznym akcentem spotkań;
 
·     Dziękujemy  ks. proboszczowi Andrzejowi Szczepaniakowi za cenny wkład w  organizację II Koncertu Muzycznego, cenimy sobie udział Księdza w imprezach oraz propagowanie naszej działalności;
 
·     Dziękujemy pani Sołtys Jadwidze Greń - za wsparcie w organizacji naszych inicjatyw, za aktywny w nich udział.
 
·     Dziękujemy Zarządowi  OSP w Grodźcu – organizacja imprez plenerowych, m. in. Biesiady Grodzieckiej nie byłaby możliwa bez współpracy z druhami;
 
·     Dziękujemy Pani Marii Szczelina, przewodniczącej KGW w Grodźcu za  udostępnienie pomieszczeń, za wspólną organizacja imprez i za udział w naszych przedsięwzięciach
 
·     Dziękujemy członkom Zespołu Śpiewaczego „Grodźczanie” – za udział Zespołu w Biesiadach oraz innych imprezach organizowanych przez Koło, cenimy sobie profesjonalną oprawę muzyczną naszych spotkań.
 
·     Dziękuję wszystkim członkom Zarządu za ich ofiarną pracę,
 
o   Panu Prezesowi Edwardowi Cichemu, za Jego pionierską pracę organizacyjną za 5 lat przewodniczenia naszemu Kołu, dzięki Jego determinacji, pomysłom, koneksjom mieliśmy okazję poznać tak wiele i dziękuje za to, że jest i że będzie nadal nas wspierał.
 
o   Panu Józefowi Królowi – za ogromny wkład pracy w powstanie śpiewnika – za napisanie projektu i jego rozliczenie.
 
o   Pani Elżbiecie Wiencek – za godziny spędzone na  niezliczonych korektach, które musiała nanosić, by nadać śpiewnikowi należny wydawniczy wygląd,
 
o   Pani Aleksandrze Cebulak, Panom Bogusławowi Moczale, Piotrowi Kawulokowi za wybór piosenek i pieśni do Śpiewnika
 
o   Pani Katarzynie Greń – za korektę redaktorską
 
Dziękuję wszystkim członkom naszego Koła, sympatykom, zainteresowanym za udział w naszych imprezach, który jest niezwykle cenną akceptacją dla naszej pracy.
 
GRODZIEC, 2015-01-30
 
 
 
1008