Sprawozdanie za rok 2010

 • Działalność informacyjno wydawnicza:     

  1. W gazecie  regionalnej „Jasienica” w tym roku zostało wydrukowanych 11 notatek prasowych bądź artykułów  związanych z działalnością Koła. Do wszystkich została dołączona dokumentacja zdjęciowa.

   A oto zestawienie tytułów z podaniem nr strony oraz dane autorów.
   Nr1 - „Wieczór poezji w Grodźcu” str. 19 autor A. Bronowska GOK
   Nr 2 – „Koncert jubileuszowy w Grodźcu str. 12 autor J. Krół – wiceprezes
   Nr 3 – „Podsumowanie pracy w Grodźcu str. 16 autor E. Cichy
   Nr 5 – „Spotkanie z artystami w Grodźcu str. 22 autor E. Cichy
   Nr 5 – „spotkanie z etnografem Małgorzatą Kiereś str. 21 autor E. Cichy
   Nr 8 – „Proboszczowie grodzieckiego kościoła str. 16 i 18 autor I. Skrzyżala
   Nr 9 – „Biesiadowanie w Grodźcu str. 12 autor A. Bronowska GOK
   Nr 9 – „Wystawa obrazów Ireny Zolich” str. 12 autor Bernadeta Łuszczewska - Gruszka.
   Nr 10 – „100 Lat Kościoła Parafialnego w Grodźcu str. 9 autor Joanna Orzełek – Krawczyk
   Nr 11 – „Wspomnienie o Janie Kalfasie” str. 22 autor E. Cichy
   Nr 11 – „Wycieczka Koła w Grodźcu str. 23 autor E. Cichy
   Nr 12 – „Rodzina Kossaków i jej związki z Grodźce” autor J. Król
    
  2. W Kalendarzu Cieszyńskim na 2011 rok został zamieszczony  artykuł Ks. Gerarda Kurpasa i Mariusza Makowskiego o 100 leciu  kościoła w Grodźcu.
    
  3. Zespół w składzie: Edward Cichy, Józef Król, Renata Moczała, Irena Skrzyżala, opracowywał teksty dotyczące: historii macierzy, historii Grodźca, opisów obiektów historycznych, przyrody, relacji ze spotkań oraz przygotowywał dokumentację fotograficzną do umieszczenia na powstającej witrynie internetowej naszego Koła.
    
 • Przedstawiona działalność była na miarę naszych możliwości, znacząca większość prac wykonali członkowie zarządu w miarę swojego wolnego czasu, zaangażowania, umiejętności i dobrego zdrowia. Dodaje otuchy fakt, że coraz więcej szeregowych członków zgłasza chęć pomocy w naszej działalności.
  Na koniec w imieniu Zarządu chciałbym serdecznie podziękować:
  Pani dyr. Agnieszce Bronowskiej za wszelką pomoc udzielaną naszemu Kołu,
  Panu Michałowi Bożkowi, właścicielowi Zamku, za umożliwienie odbywania spotkań i stwarzanie rodzinnej atmosfery;
  Panu Mariuszowi Makowskiemu za poświęcany dla nas czas i wzbogacanie naszej wiedzy historycznej.
  Pani dyrektor Krystynie Pniewskiej i jej podległemu personelowi za możliwość odbywania większości spotkań w Salach Szkoły.
  Pani Jolancie Polak dyrektorowi Banku Spółdzielczego i Radzie Nadzorczej za darowizny dla naszego Koła, umożliwiające nam tworzenie dóbr materialnych prezentujących bogactwo naszej regionalnej historii.
  Osobne podziękowania należą się członkom:
  Panu Szarfenbergowi za wielokrotne usługi transportowe niezbędne w realizacji naszych spotkań i imprez.
  Państwu Byrtkom za wypieki na poczęstunki na uroczystościach w Teatrze oraz naszych spotkaniach.
  Pani Marcie Kalinowskiej i Andrzejowi Wawrzeczce za użyczenie samochodów do odwiezienia prelegentów.
  Paniom: E. Heczko, L. Kowala, C. Mynart, R. Żółtaszek za wypieki na organizowane przez Koło imprezy.
  Dziękuję wszystkim, którzy w jakiś sposób włączyli się czynnie w działalność naszego koła.
  Kończąc, dziękuję za zaangażowanie w pracy Zarządu jego członkom: panu Józefowi Królowi, pani Renacie Moczale, Andrzejowi Orzełkowi, Irenie Skrzyżali i Krystynie Pniewskiej.
  Państwu dziękuję za cierpliwość.

   

                                      Za Zarząd
                                      Edward Cichy - prezes


   

  Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5
   
  1591