Sprawozdanie za rok 2010


 
 • Współpraca z organizacjami i instytucjami.

  • Współpraca z agendami Urzędu Gminy – głównie GOK.
   Dyrektor GOK p. Agnieszka Bronowska zapewnia nam obsadę artystyczną imprez i spotkań poprzez występy zespołów regionalnych działających przy Urzędzie Gminy. Urząd Gminy finansuje również występy zespołów muzycznych oraz pokrywa koszty niektórych prelegentów.
   Ponadto dyr. GOK – u p. A. Bronowska jest częstym gościem na naszych comiesięcznych spotkaniach.
   Od tego roku stopniowo rozwija się współpraca pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną, kierowaną przez p. dyrektor Marią Hareńczyk. Współpraca polega na wzajemnym informowaniu się o organizowanych imprezach i wzajemnym uczestnictwie przedstawicieli obu organizacji.  Prezes udostępnił ze zbiorów Koła pliki historycznych  fotografii  na organizowaną przez bibliotekę wystawę.
  • Trwa współpraca z KGW, wspólnie zorganizowana została II Biesiada grodziecka, a powstały przy KGW w lutym 2010 zespół regionalny „Grodźczanie”  występował już dwukrotnie na  imprezach organizowanych przez Koło Macierzy
  • Współpracy z Radą Sołecką zaowocowała wykonaniem i zamontowaniem na terenie sołectwa 4 tablic z „Planem Grodźca”. Rada Sołecka pokryła koszty realizacji tej turystycznej inwestycji. Poczynione zostały prace związane z oznakowaniem ulic na terenie sołectwa. Członek Zarządu p. A. Orzełek przygotował mapę z zaznaczonymi nowymi ulicami z podaniem nr parceli na jakich się znajdują. Prezes E. Cichy  w imieniu Rady Sołeckiej złożył w firmie reklamowej niezbędne dokumenty do wykonania oznakowania ulic w Grodźcu oraz pilotował wykonania tablic. Uzgodniono zmianę nazwy drogi biegnącej pod Goruszką do Kasztanowej na ul.„Helmuta Kajzara” Ponieważ jest to jeszcze droga prywatna wymagana była także zgoda Prezesa ZD Instytutu Zootechniki.
  • Coraz więcej wspólnych zadań podejmowanych jest  z Dyrekcją Zespołu Szkolno Przedszkolnego oraz nauczycielami. Przygotowana została wystawa zdjęć z okazji 100 lecia  Kościoła,  przygotowany został konkurs dla uczniów pobliskich szkół na opracowanie prac „Ścieżki spacerowe po Grodźcu i okolicy”.
   Co jest bardzo istotne, korzystamy z sal szkoły na organizowane przez Koło spotkania i prelekcje oraz posiedzenia Zarządu.
  • Współpraca z mieszkańcami to dalsze pozyskanie zdjęć historycznych. Od rodziny Jana Kalfasa i p. Ireny Hyla pozyskaliśmy 25 zdjęć z okresu młodości i losów wojennych pilota. Umożliwiło to wykonanie prezentacji filmowej opartej na zdjęciach„ Wspomnienie o Janie Kalfasie” Nagranie przekazano na pamiątkę rodzinie oraz szkole do której uczęszczał Jan Kalfas. Dalszych 55 zdjęć, głównie związanych z historią kościoła i szkoły otrzymaliśmy od następujących rodzin: p. Borak, Gogler, Śliwka, Steklów, Kieczków, Równiewskich i Malik.
  • Do współpracy z ZG MZC można zaliczyć pracę p. A. Orzełka członka Zarządu naszego Koła, który nieodpłatnie porządkował dokumentację dotyczącą nieruchomości będących własnością ZGMZC. Za jej wykonanie uzyskał podziękowanie na Walnym Zjeździe Macierzy z okazji 125 rocznicy powstania tej organizacji.
   Współpraca z Parafią Kościoła Rzymsko-Katolickiego w związku z uroczystościami 100 lecia, została już wspomniana przy opisie imprez i spotkań w poprzednich punktach tego sprawozdania. Zarząd Koła upoważnił p. A. Orzełka do reprezentowania Zarządu w pracach powstałego przy parafii Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100-lecia Kościoła.
    
 •  
  1590