Sprawozdanie za rok 2010

 • Na 21 maja zaplanowano „Koncert organowo chóralny z okazji 125-lecia  MZC i 100-lecia  Kościoła w Grodźcu. Słowo wstępne przed koncertem o powstaniu Macierzy, I Polskiego Gimnazjum i wspomnienie o księżach z tej parafii,  którzy ukończyli to Gimnazjum przekazał J. Król. Na organach koncertował Paweł Seligman wykładowcach w szkołach muzycznych.
  Koncert adresowany był dla zainteresowanej społeczności Grodźca. Liczba słuchaczy około 100,  w tym 27 członków. Impreza odbyła się przy współpraca z chórem parafii ewangelickiej we Wieszczętach-Kowale i miejscową parafią rzymsko katolicką z jej proboszczem ks A. Szczepaniakiem.
   
 • W dniu 25 czerwca na prelekcji przedstawiona została postać  „Ernesta Habichta jako ostatniego właściciela Zamku i wójta Grodźca.”Tą postać przedstawił kustosz Muzeum Śląska Cieszyńskiego p. Mariusz Makowski a wspomnieniami o byłym właścicielu dzielili się  czł. jego rodziny p. dr Maria Żrałek z małżonkiem.
  Na tym spotkaniu z  okazji 125 lecia  MZC Prezes ZG M. Makowski wręczył  p. Michałowi Bożkowi Medal Pawła Stalmacha, natomiast Laur Jubileuszowy E. Cichemu i Dyplomy dla J. Króla, R. Moczały, A. Orzełka, K. Pniewskiej, Ireny Skrzyżali. Imprezę uświetnił mini koncert Kwartetu muzycznego. Obecnych około 50 osób, w tym 36 członków.
   
 • 30 lipca to dzień w którym odbyła się  „II Biesiada grodziecka” na której wspólne śpiewano pieśni Ziemi Cieszyńskiej. Gwoździem programu imprezy był występ zaproszonego ZR „Jasieniczanka” oraz powstałego w Grodźcu ZR „Grodźczanie”
      Imprezie towarzyszyła wystawa obrazów artystki Ireny Zolich z Bielska Białej i debiutantki Karoliny Orzełek z Grodźca. Impreza zorganizowana przy współpracy z GOK w Jasienicy, KGW i OSP w Grodźcu.
  Przybyło około 80 widzów, w tym 26 członków.
   
 • W dniu 24 września „Życie i losy wojenne Jana Kalfasa pilota dyw. 300 i 301” – byłego mieszkańca Grodźca przedstawił członek rodziny pilota p. Zdzisław Hyla z Krakowa. Miał także miejsce pokaz munduru pilota i odznaczeń bojowych.
  Prelekcji towarzyszyła promocja książki o Kalfasie. Na spotkaniu obecna była Nelly Cholewa, córka pilota Jana Cholewy, przyjaciela Jana Kalfasa.
  Prelekcja została zilustrowana prezentacją zdjęć o losach Jana Kalfasa.
  W spotkaniu brali udział bliżsi i dalsi członkowie rodziny Kalfasa i zaproszeni goście. Impreza odbyła się w Sali Historycznej Zespołu. Szkolno Przedszkolnego w Grodźcu. Liczba uczestników imprezy około 60, w tym 24 członków.
   
 • 2 października miała miejsce zorganizowana przez B. Moczałę, członka naszego Koła, wycieczka „Szlakiem dworków, zamków i pałaców po Ziemi Cieszyńskiej dla członków, ich rodzin i sympatyków koła. Bogaty przekaz o zwiedzanych zabytkach zapewnił uczestnikom p. Mariusz Makowski.  Liczba uczestników 50.
   
 • 10.W dniu 22 października tematem prelekcji była „ Rodzina Kossaków  i jej związki z Grodźcem” wygłoszona przez  p. Dominika Dubiela dyrektora Muzeum Z. Kossak w Górkach. Prelekcji towarzyszył pokaz multimedialny i gorąca dyskusja o losach dworku i Rodziny.  Uczestniczyło 42 słuchaczy w tym 23 członków.
   
 • 19 listopada temat prelekcji to „Powołanie I Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego. Pierwsza Niepodległość w 1018 r.”.
  Impreza została zorganizowana z okazji Święta Niepodległości Polski.
  Prelekcję wygłosił Mateusz Czupryna historyk. Z programem artystycznym wystąpił zespół recytatorsko-muzyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej w Grodźcu, a prezentację multimedialna „Niepodległość w 1918 r” przedstawiła  p. A. Kukieło nauczycielka z tejże szkoły.
  Uczestniczyło w niej 58 osób, w tym 26 członków Koła.
   
 • 10 grudnia miało miejsce „Spotkanie przy choince” – wspólne kolędowanie z ZR „Międzyrzeczanie.” Zwyczaje wigilijne na Ziemi Cieszyńskiej gwarą cieszyńską przedstawił p. J. Niesyta z Jasienicy, Życzenia świąteczne i noworoczne członkom Koła złożyli zaproszeni księża: A. Krzykowskiego z Kościoła ewangelickiego, A. Szczepaniaka prob. w Grodźcu oraz ks. Gerarda Kurpasa emerytowanego prob. z Grodźca.
  Podziękowania od Zarządu dla p. Agnieszki Bronowskiej Dyrektor GOK w Jasienicy za całokształt współpracy w roku 2010 r. i wspieranie działań koła w zakresie edukacji regionalnej naszego koła w środowisku złożyła prowadząca spotkanie p. I. Skrzyżala.
  Impreza została zorganizowana w barze „Pod Beczką” w Grodźcu dla członków koła i zaproszonych gości.
  Liczba członków 41, zaproszonych gości 5, oraz członkowie zespołu „Międzyrzeczanie w liczbie 17 uczestników.
 •  
  1589