Sprawozdanie za rok 2010


 
 • Działalność popularyzatorska, głównie działalność kulturalno oświatowa przejawiająca się w takich formach jak otwarte spotkania z prelekcjami, imprezy, wycieczki itp.
  To główna działalność statutowa naszego Towarzystwa Miłośników Regionu.  Jej celem jest budzenie umiłowania naszej „Małej Ojczyzny” Ziemi Cieszyńskiej, krzewienie wiedzy o jej kulturze materialnej i duchowej oraz otaczanie opieką dóbr kultury na obszarze Śląska Cieszyńskiego, a szczególnie w naszej miejscowości.
  W okresie sprawozdawczym nasze grodzieckie Koło zorganizowało następujące imprezy:

  1. 29 stycznia w Sali Rycerskiej Zamku miało miejsce pierwsze zebranie sprawozdawcze Koła, po którym członkowie i zaproszeni goście zwiedzali pomieszczenia Zamku w Grodźcu.
   Wycieczka po tym historycznym obiekcie była możliwa dzięki uprzejmości jego właściciela, Pana Michała Bożka. Obecnych na spotkaniu było 45 członków, w tym 8 zaproszonych gości. Obecny był m. innymi J. Pierzyna Wójt Gminy Jasienica, który z uznaniem ustosunkował się do działalności Koła. Uczestnicy mieli możliwość poznania Zamku i fragmentów z jego historii.
    
  2. 26 lutego miało miejsce spotkanie z artystami grupy ”Barwa” oraz artystką zdobnictwa porcelany p. Barbarą Majętny z Ustronia.
   Na spotkaniu członkowie zapoznali  się z dorobkiem artystycznym i obejrzeli wystawione prace. Miejscem imprezy była sala Szkoły Podstawowej w Grodźcu.
   Była to impreza otwarta, obecnych 47 mieszkańców, w tym 23 członków.
    
  3. 26 marca – Wspomnienie o ks. Proboszczach w 100-leciu Kościoła p.w. św. Bartłomieja w Grodźcu.
   Prelekcja ks. Kurpasa oraz wspomnienia o proboszczach mieszkańców wioski to kolejna impreza przygotowana z okazji przypadającej rocznicy powstania Kościoła. Imprezie towarzyszyła przygotowana wystawa fotograficzna „Proboszczowie w 100-leciu Kościoła.” Wystawa po prelekcji została przeniesiona do kościoła i była udostępniona dla zwiedzających do dnia 3 kwietnia 2010 r.
   Obecnych na imprezie około 50 uczestników w tym 24 członków i 3 księży.
    
  4. W dniu 23 kwietnia odbyło się spotkanie z etnografem p. Małgorzatą Kiereś połączone z prelekcją „O radości odkrywania ojcowskiego domu”. Impreza została wzbogacona o występ zespołu tanecznego uczniów z ZSP w Grodźcu. Po raz pierwszy wystąpił ZR „Grodźczanie”.
   W imprezie uczestniczyli oprócz członków zainteresowani mieszkańcy wioski. Obecnych było 60 osób w tym 22 członków.
    
 •  
  1588