Sprawozdanie za rok 2010

 

Sprawozdanie z działalności Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej
Towarzystwa Miłośników Regionu
w Grodźcu za rok 2010.


    W okresie sprawozdawczym Koło realizowało zadania statutowe ujęte w planie pracy, a podjęte na zebraniu sprawozdawczym w dniu 29 stycznia 2010r. oraz uszczegółowione na posiedzeniu Zarządu w dniu 5 lutego 2010 r.
Podjęte działania mają różnorodny charakter i zostały podzielone na następujące obszary:

 • organizacyjne;
 • kulturalno – oświatowe; (popularyzatorskie)
 • współpracy z instytucjami i organizacjami;
 • informacyjno wydawnicze;

    W minionym okresie Zarząd Koła pracował w niezmiennym 6 osobowym składzie, a mianowicie:
Edward Cichy - prezes, Andrzej Orzełek - I wiceprezes, Józef Król – II wiceprezes i skarbnik, Renata Moczała – sekretarz oraz Krystyna Pniewska i Irena Skrzyżala - czł. zarządu.
Również w pierwotnym składzie pracowała Komisja Rewizyjna Koła: Maria Byrtek jako przewodnicząca oraz Helena Firla Kuszczak i Joanna Orzełek Krawczyk jako członkowie.
Wzrost liczby członków Koła do 51 oraz podejmowanie coraz ambitniejszych zadań stwarza potrzebę poszerzenia Zarządu o 1 do 2 członków.
Koło nie posiada własnej siedziby, korzysta z użyczenia pomieszczeń na spotkania, także adresu do prowadzenia działalności przez Dyrekcję ZSP w Grodźcu.

 1. Działalność organizacyjna.
  Główny ciężar tej pracy spoczywa na członkach Zarządu, który spotykał się na posiedzeniach, odbywających się w miarę regularnie w każdy 1 czwartek miesiąca zawsze przed planowanym zebraniem ogółu członków.
  Takich posiedzeń odbyło się 12.
  Na tych posiedzeniach zarząd zajmował się omawianiem, przygotowaniem i organizowaniem spotkań planowanych imprez. W tym przygotowywaniem plakatów, zaproszeń i ich doręczaniem.
  Opracowano regulamin i podejmowano prace związane z organizacją konkursu „Na ścieżki spacerowe po Grodźcu i okolicy” oraz szereg prac związanych  ze zleceniem  wykonania i montażem tablic z „Planem Grodźca”.
  Zarząd włączył się czynnie do przygotowania obchodów 125 lecia  powstania Macierzy. W koncercie z okazji tej rocznicy w Teatrze w Cieszynie wzięło udział ponad 20 członków naszego Koła.
  Członkowie Zarządu opiniowali nadesłane z UG projekty uchwał, występowali do Urzędu Ochrony Zabytków o materiały dotyczące zabytków Grodźca.
  Na posiedzeniach podejmowane były uchwały w sprawach przyjęć nowych członków do naszego Koła. Zarząd przygotowywał materiały do omawiania na wspólnych spotkaniach z Radą Sołecką dotyczących nazewnictwa ulic w sołectwie oraz ich oznakowania. Członkowie Zarządu byli zapoznawani z okólnikami ZG zawierającymi informacje dotyczące całej organizacji. Wiele dokumentów oraz czynności i prac członkowie Zarządu wykonywali w czasie pomiędzy kolejnymi posiedzeniami.
  Ostatnie tygodnie to opracowywanie dokumentacji historycznej, przygotowywanie dokumentacji fotograficznej, opisy relacji z naszych imprez do opublikowania na zakładanej dla naszego Koła witrynie internetowej.
Strony: 1 2 3 4 5 Następna »
 
1017