Sprawozdanie za rok 2009


II. Imprezy organizowane przez Zarząd Koła.
    Celem organizowanych imprez jest budzenie umiłowania Ziemi Cieszyńskiej oraz krzewienie wiedzy o kulturze materialnej i duchowej.
Koło w minionym okresie zorganizowało 8 zebrań – spotkań. Z tego 6 spotkań otwartych dla społeczności Grodźca oraz miłośników historii i tradycji regionalnych z okolicznych miejscowości. Zorganizowane 3 imprezy miały charakter szczególnie uroczysty.
Szczegółowa charakterystyka zrealizowanych imprez – spotkań przedstawia się następująco:

 

 1. 16 maja 2009 r. Prelekcja „Początki osadnictwa na Ziemi Cieszyńskiej z uwzględnieniem Grodźca i okolicznych miejscowości”. Prelekcję wygłosił  Józef Król członek koła, a miejscem spotkania była Sala Rycerska Zamku w Grodźcu.
  Liczba uczestników spotkana 25, w tym 18 członków.
 2. 16 czerwca 2009 r. Odbyło się spotkanie z prelekcją dla społeczności Grodźca na temat: „Zamek w Grodźcu na tle dworków i zamków na Ziemi Cieszyńskiej” oraz „Stan obecny i perspektywy Zamku w Grodźcu.
  Prelegentami byli: Mariusz Makowski – kustosz Muzeum w Cieszynie oraz właściciel Zamku w Grodźcu, prezes” Ustronianki”  Michał Bożek.
  Spotkanie miało miejsce w sali historycznej  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grodźcu. Liczba uczestników 44, w tym 17 członków.
 3. 31 lipca 2009 r. Zarząd Koła zorganizował wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jasienicy oraz Kołem Gospodyń Wiejskich  I – szą Biesiadę Grodziecką – spotkanie z kulturą regionalną. „Jak to hańdowni  bywało” .
  Wspólnie śpiewano pieśni regionalne.  Były również kołacze i ciasta oraz napoje przygotowane przez KGW.
  Impreza odbyła się w  Sali OSP w Grodźcu. Liczba uczestników 53, w tym 15 członków koła.
 4. 14 sierpnia 2009 r. Została  zorganizowana przez Zarząd Koła uroczysta Inaugurację obchodów 100 lecia kościoła p.w. św. Bartłomieja w Grodźcu.
  Prelekcję o „Historia powstania kościoła” wygłosił proboszcz parafii ks. Kan Gerard Kurpas. Z architekturą wewnątrz i na zewnątrz kościoła  zapoznał przybyłych uczestników  Pan  Mariusz Makowski historyk i pracownik Muzeum w Cieszynie.
  Uroczystość została wzbogacona o mini koncert organowy i duet na skrzypcach i flecie wykonany przez Panie Martynę i Esterę  Pykówne.
  Uroczystość miała miejsce w Kościele  parafialnym w Grodźcu, a uczestniczyło w niej około 90 parafian i gości, w tym 23 członków Koła.
  Obecni byli zaproszeni goście w osobach: Jerzy Pierzyna – Wójt Gminy Jasienica, Stanisław Szwed – Poseł RP, Józef Szary – Zastępca Przew. Rady Powiatu, Prezes Ustronianki p. Michał Bożek i inni.
 5. 25 września 2009 r. W Zamku odbyło zebranie Koła wraz prelekcją dr Jerzego Polaka na temat „Franciszek Strzygowski jako jeden z właścicieli Zamku w Grodźcu oraz fabryki sukna w Białej”.
  Na tym zebraniu Zarząd podziękował odchodzącemu na emeryturę ks. Kan. Gerardowi Kurpasowi za czynny udział w zebraniach oraz wspieranie działań Koła. Prezes w imieniu Zarządu przekazał Księdzu album ze zdjęciami Kościoła w Grodźcu oraz ze spotkań koła, w których ks. Kanonik był uczestnikiem. Przywitano także nowego proboszcza ks. Andrzeja Szczepaniaka, wręczając mu wykonaną przez członka koła prezentację filmową o Grodźcu.
  W spotkaniu uczestniczyli tylko członkowie w liczbie 26 członków.
  Wręczono także uroczyście legitymacje 6 nowym członkom Koła.
 6. 30 października. Zostało zorganizowane spotkanie otwarte z prelekcją przewodnika PTTK, znakomitego znawcę przyrody p. Stanisława Kawęckiego o  „Walorach przyrodniczych i turystycznych Grodźca i okolicy”.
  Spotkanie odbyło się sali Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grodźcu.
  Liczba słuchaczy 40, w tym 22 członków koła.
  Współorganizatorem był GOK w Jasienicy.
 7. 27 listopada 2009 r. W  Zespole Szk.- Przedszk. W Grodźcu odbyła się prelekcja na temat „Ślady pamięci po dawnych przodkach na Zamku i wioski na podstawie badań wykopaliskowych oraz istniejących obiektów”. Szczegółowe materiały historyczne związane z tematem przedstawił pod nieobecność zaproszonego archeologa, historyk p. Mariusz Makowski. Impreza została wzbogacona artystycznie o występ muzyczny duetu na skrzypce i flet w wykonaniu Martyny i Estery Pyka.
  Liczba słuchaczy 34, w tym 20 członków.
 8. 11 grudnia 2009 r. Rok Kalendarzowy Zarząd Koła zakończył integracyjną imprezą przedświąteczną dla członków Koła oraz mieszkańców – miłośników Grodźca. Zorganizowano „Wieczór poezji o tematyce zimowej i bożonarodzeniowej” w wykonaniu regionalnych poetek: Urszuli Korzonek, Mari Brody i Renaty Moczały.
  Atrakcją tego wieczoru był występ zespołu regionalnego z Jasienicy z koncertem pieśni regionalnych. Zespół akompaniował przy wspólnym śpiewaniu. W imprezie brało udział około 58 osób, w tym 25 członków.
  Impreza miała miejsce w Zajeździe „Pod Beczką” państwa Małeckich w Grodźcu. Współorganizatorem był GOK w Jasienicy

 
1605