Sprawozdanie za rok 2009

Sprawozdanie
 z działalności Macierzy Ziemi Cieszyńskiej
Koła w Grodźcu za rok 2009

   


Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej swą samodzielną działalność rozpoczęło po I Walnym Zebraniu w dniu 16 maja 2009 roku. Na tym uroczystym zebraniu, w którym uczestniczyło 18 członków, dokonano wyboru Zarządu i określono zgodnie z celami MZC program działania.
Realizacja pierwszych zadań została podjęta w dniu 4 czerwca 2009 r. na I posiedzeniu Zarządu Koła.
    W sprawozdaniu z działalności Koła za 2009 rok, chcemy wykazać obszary naszej działalności,  podejmowane przez Zarząd Koła.

I. Działalność organizacyjna.

    Ten obszar działalności był głównie związany z posiedzeniami Zarządu koła. W całym okresie sprawozdawczym tj. od 4 czerwca do 31 grudnia 2009 r. odbyło się 8 posiedzeń Zarządu Koła. Na pierwszych spotkaniach stworzono narzędzia do praktycznej działalności Koła. Opracowano wzór pieczęci, papieru firmowego, określono siedzibę koła, określono sposób prowadzenia dokumentacji, przydzielono zadania dla członków Zarządu, ustalono tematykę i harmonogram spotkań czł. koła.
Zarząd Koła w minionym okresie pracował w następującym składzie:
Edward Cichy - prezes
Andrzej Orzełek - I wiceprezes
Józef Król - II wiceprezes i skarbnik
Renata Moczała – sekretarz
Irena Skrzyżala – członek
Krystyna Pniewska – członek
Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani;
Maria Byrtek – przewodnicząca
Helena Firla-Kuszczak – członek
Joanna Orzełek-Krawczyk – członek
    Głównym zadaniem członków na posiedzeniach Zarządu było omawianie organizacji i planowanie przebiegu kolejnych imprez - spotkań dla członków koła oraz społeczności grodzieckiej.
Do stałych zadań organizacyjnych należy zliczyć prawie comiesięczne projektowanie i wykonywanie plakatów informujących o imprezach organizowanych dla mieszkańców i miłośników Grodźca oraz zaproszeń indywidualnych dla szczególnych gości. Prawie na każdym posiedzeniu Zarządu omawiano realizację podejmowanych bieżących zadań w działalności koła, w tym podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków.
    W okresie sprawozdawczym od 4 czerwca do 17 grudnia liczba członków koła wzrosła z 18 do 39.
Omawiano także przygotowania do obchodów organizowanych przez Zarząd Główny z okazji przypadającej 125 rocznicy powołania Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.
Wszystkie spotkania Zarządu Koła odbywały się w budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Grodźcu, natomiast zebrania wszystkich członków w różnych miejscach w zależności od charakteru imprezy: Z. Sz.- Prz.,  Zamek, Strażnica OSP, a także sala Zajazdu Pod Beczką.

Strony: 1 2 3 4 Następna »
 
1041