• 1.Biografie:Wacława Grodeckiego oraz Filipa Melanchtona
  1.Biografie:Wacława Grodeckiego oraz Filipa Melanchtona
 • 2. Śpiewnik Koła MZC wydany w 2014r.
  2. Śpiewnik Koła MZC wydany w 2014r.
 • 3.Józef Bożek genialny wynalazca z Bierów...
  3.Józef Bożek genialny wynalazca z Bierów...
 • 4.Historia Szkolnictwa w Grodźcu
  4.Historia Szkolnictwa w Grodźcu
 • 5.Spełnione marzenia i losy wojenne J.Kalfasa
  5.Spełnione marzenia i losy wojenne J.Kalfasa
 • 6.Grodziec i jego właściciele
  6.Grodziec i jego właściciele
 • 7.Grodziec i jego mieszkańcy
  7.Grodziec i jego mieszkańcy

Publikacje Koła

 

Publikacja wydana w roku 2011 z inicjatywy Józefa Króla zawiera:

 

1. Biografie: Wacława Grodeckiego oraz Filipa Melanchtona

Geneza mapy Polski i broszury dedykacyjnej Wacława Grodeckiego

Reprint łacińskiego oryginału DEDYKACJI MAPY POLSKI, jego przekład na język polski z komentarzem Józefa Króla

Indeks nazw topograficznych z tłumaczeniem na język polski

Publikację wydano przy wsparciu finansowym Sejmiku Województwa Śląskiego

 

 

2. Śpiewnik Koła Macierzy Ziemi CIeszyńkiej wydany 2014r.

Publikacja zawiera teksty pieśni i piosenek, zebrane w następujące rozdziały:

Pieśni regionalne

Piosenki biesiadne

Pieśni patriotyczne

Kolędy i wybrane pieśni kościelne

W roku 2015 ukazało się II uzupełnione wydanie publikacji.

Publikację wydano przy wsparciu finansowym Gminy Jasienica

 

3. "Józef Bożek genialny wynalazca z Bierów w świetle wybranych materiałów"

Publikacja z roku 2015 jest poświęcona naszemu wybitnemu Krajanowi, urodzonemu w Bierach Józefowi Bożkowi, w 200 lecie prezentacji pierwszego na kontynencie europejskim pojazdu napędzanego silnikiem parowym.

Zawiera biografię Józefa Bożka na tle epoki, autorstwa Mariusza Makowskiego, reprinty literackie Leopolda Jana Szersznika,

Józefa Londzina, Rudolfa Ochmana, Zofii Kossak - Szatkowskiej oraz Gustawa Morcinka.

Publikację wydano przy wsparciu finansowym Gminy Jasienica

 

4. "Historia Szkolnictwa w Grodźcu"

Publikacja powstała w roku 2016 na podstawie m. in. zapisów Kroniki szkolnej, zawiera wspomnienia nauczycieli oraz uczniów Szkoły, wiersze p. Renaty Moczała.

Notki biograficzne Kierowników / Dyrektorów placówki , a także wybitnych absolwentów (Józefa Bożka, Helmuta Kajzara, Jana Kalfasa)

wykaz uczniów Szkoły od roku 1887 (z pominięciem okresu 1930 – 1940, którego brak w materiałach źródłowych).

Publikację wydano przy wsparciu finansowym Gminy Jasienica

 

5. "Spełnione marzenia życie i losy wojenne Jana Kalfasa"

Publikacja autorstwa Zdzisława Hyli powstała na podstawie pamiętników mieszkańca Grodźca, żołnierza kampanii wrześniowej, pilota RAF – u, uczestnika walk o wolność w II wojnie światowej, Jana Kalfasa, w 90 rocznicę awaryjnego lądowania na grodzieckim polu p. Kalfasów szybowca, co stało się początkiem zamiłowania Bohatera do lotów w przestworzach.

Publikację wydano przy wsparciu finansowym Gminy Jasienica

 

6. "Grodziec i jego właściciele."

Publikacja zawiera najstarsze dzieje właścicieli Grodźca do roku 1939. Autorzy: Wacław Gojniczek, Józef Król, Mariusz Makowski oraz Jerzy Polok opisali sylwetki poszczególnych rodów, m. in. Grodzieckich, Marklowskich, Larischów, Sobków, Zamoyskich, Strzygowskich i Habichtów.

Jest drugą częścią Monografii Grodźca i zapowiedzią kolejnych...

Publikację wydano przy wsparciu finansowym Gminy Jasienica


7. "Grodziec i jego mieszkańcy"

Publikacja zawiera powojenne dzieje Grodźca dotyczące  następujących zagadnień: 
„Mieszkańcy Grodźca Śląskiego”, w których zawarte zostały informacje o losach grodzieckich dóbr i mieszkańców tzw. „majątku” w latach 1945 – 2014.
„Kilka uwag dotyczących historii grodzieckiego zamku”, to rozdział, w którym dr Jacek Proszyk zawarł dzieje zamku w świetle najnowszych badań. 
Pozostałe rozdziały publikacji zostały poświęcone działalności takich organizacji społecznych, kulturalnych i oświatowych, jak: Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Sport i Kultura, Zespół Regionalny „Grodźczanie”. Jest rozdział poświęcony administracji i władzom samorządowym, a także opisane zostały dzieje  Ośrodka Zdrowia.
Szczególne miejsce zajmują opublikowane wyniki Konkursu p.n. „Grodziec i jego mieszkańcy wczoraj i dziś” zrealizowanego przy współudziale ZSP w Grodźcu w roku 2019 r. oraz wspomnienia mieszkańców Grodźca.
Publikacje wydano przy wsparciu finansowym Gminy Jasienicy.

 
 
1035