• 600-letni dąb
  600-letni dąb
 • Dawny kamieniłom
  Dawny kamieniłom
 • Dolina Potoku
  Dolina Potoku
 • Park Zamkowy
  Park Zamkowy
 • Staw w Morzyku
  Staw w Morzyku

Przyroda

 

    Grodziec leży na Ziemi Cieszyńskiej, na wschód od doliny Wisły na wzniesieniu o średniej wysokości około 330 m n.p.m (od 275 m n.p.m do 420 m n.p.m.), pokrywa się z zasięgiem płaszczowiny cieszyńskiej, która zbudowana jest  z dolnych i górnych łupków cieszyńskich przedzielonych wapieniami cieszyńskimi. W tych łupkach pojawiają się żyły zasadowych skał magmowych (gabroidów), zwanych cieszynitami, występują jedynie na Ziemi Cieszyńskiej. W Grodźcu na wzgórzu Goruszka od strony południowej znajduje się odkrywka cieszynitu po dawnym kamieniołomie i podlega ochronie jako pomnik przyrody (ustanowiony w 1958 r.).
 

    Wokół grodzieckiego zamku rozciąga się 12 ha park w stylu angielskim. Z licznych starodrzewów znaleźć tu można surmię wielokwiatową (katalpę chińską), wielowiekowe dęby i lipy mające status pomników przyrody, u podnóża zamkowych murów krzew derenia.
    Dzisiejsza roślinność jest zróżnicowana i przekształcona w wyniku działań antropogenicznych. Można jednakże znaleźć zakątki, gdzie pierwotna przyroda wygrała walkę z cywilizacją.
    W Grodźcu znajdują się dwa rezerwaty przyrody: „Morzyk” oraz „Dolina Łańskiego potoku”.
 

    „Morzyk” jest częściowym rezerwatem leśnym, utworzonym w 1996 roku, na powierzchni 10,26  ha. Leży na wysokości od 330 – 347 m n.p.m., obejmuje południowo zachodnie stoki wzgórza oraz wąwozy i stawy Grodźca. Został on utworzony dla ochrony fragmentu lasu grądowego niskiego i wysokiego oraz żyznej buczyny karpackiej z licznymi drzewami o charakterze pomnikowym. W rezerwacie występuje 153 gatunków roślin z czego 11 znajduje się pod ścisłą ochroną m.in. barwinek leśny, storczyk, przytulia wonna, przylaszczka, wawrzynek wilcze łyko i inne. Morzyk to jedno z 4 miejsc w Polsce, gdzie znajdują się źródła tufowe.
    W bliskiej odległości od zachodniej granicy rezerwatu Morzyk koło nasypu kolejowego rośnie okazały 600-letni dąb szypułkowy o obwodzie 640 cm uznany za pomnik przyrody żywej.
   
    „Dolina Łańskiego potoku” jest drugim rezerwatem leśnym i obejmuje obszar 47,07 ha. Został utworzony w 1999 roku w celu ochrony podgórskiego łęgu jesionowego, nadrzecznej olszyny górskiej, grądu subkontynetalnego, żyznej buczyny karpackiej, ciepłolubnej buczyny storczykowej oraz 6 zbiorowisk nieleśnych. Rezerwat Dolina Łańskiego Potoku ze względu na liczne bogactwo płazów i gadów został objęty Europejskim projektem Natura 2000.
    Z rejestru pomników przyrody zostały wykreślone wszystkie kasztanowce rosnące wzdłuż drogi do Zagóry i Bielowicka zgodnie z rozporządzeniem Nr 15/99 Wojewody Śląskiego z dnia 24 listopada 1999 r.

 

Opr. Irena Skrzyżala

Zdjęcia: Edward Cichy
 

 
1038