• Druhowie z orkiestrą w 1924 r
  Druhowie z orkiestrą w 1924 r
 • Pierwsi członkowie
  Pierwsi członkowie
 • Strażacy z okazji 10-lecia OSP
  Strażacy z okazji 10-lecia OSP
 • Rok 1947 defilada Jednostki OSP
  Rok 1947 defilada Jednostki OSP
 • Poswiecenie odbudowanej remizy
  Poswiecenie odbudowanej remizy
 • Rok 1947 otwarcie remizy po odbudowie
  Rok 1947 otwarcie remizy po odbudowie
 • Druhowie z okazji 35 lecia OSP
  Druhowie z okazji 35 lecia OSP
 • Obchody 50 lecia OSP
  Obchody 50 lecia OSP
 • Poświęcenie samochodu
  Poświęcenie samochodu
 • Poświęcenie sztandaru
  Poświęcenie sztandaru
 • Poświęcenie sztandaru
  Poświęcenie sztandaru
 • Obchody 75 lecia OSP
  Obchody 75 lecia OSP
 • Przekazanie sztandaru OSP na 75 lecie
  Przekazanie sztandaru OSP na 75 lecie
 • Komitet obchodów 75 lecia OSP
  Komitet obchodów 75 lecia OSP
 • Rozpoczęcie obchodów 85 lecia
  Rozpoczęcie obchodów 85 lecia
 • Zaproszeni goście
  Zaproszeni goście
 • Dekoracja sztandaru OSP
  Dekoracja sztandaru OSP
 • Defilada pocztów - 85 lecie
  Defilada pocztów - 85 lecie
 • Wybory do Zarządu OSP w 2011 r.
  Wybory do Zarządu OSP w 2011 r.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Grodźcu


W roku bieżącym mija 90 lat od powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu. Dla organizacji czy stowarzyszenia 90 lat to może niewiele, ale dla działających w niej ludzi jest to okres bardzo długi

W dniu 13.03.2016  odbyło się Walne Zebranie

 

 Sprawozdawczo-Wyborcze w OSP Grodziec na którym wybrano nowy zarząd na kadencje 2016 - 2021

Zarząd OSP Grodziec

Kadencja 2016 – 2021 r.

                                           

Prezes – Stanisław  Cebulak

V-ce Prezes – Adam Pośpiech

Naczelnik – Janusz  Konderla

Z-ca Naczelnika – Wiesław Tolasz

Skarbnik – Krzysztof Pochcioł

Sekretarz - Marcin  Cebulak

Gospodarz – Wojciech Konderla

Członek – Stanisław  Borak

Członek – Szymon Donocik

 

Komisja Rewizyjna

Grzegorz  Kocurek

Stanisław  Szczelina

Józef  Jarco

                                                     

 

Zarząd OSP Grodziec

Kadencja 2011 – 2015

Prezes – Stanisław  Cebulak

V-ce Prezes – Józef  Jarco 

Naczelnik – Janusz  Konderla 

Z-ca Naczelnika – Wiesław Tolasz  

Skarbnik – Tomasz Sikora

Sekretarz - Marcin  Cebulak 

Gospodarz – Andrzej  Kieczka

Członek – Stanisław  Borak  

Członek – Zygmunt  Kubaczka

Komisja Rewizyjna

Stanisław  Szczelina

Grzegorz  Kocurek

Grzegorz  Tekiela

Kierowcy

Janusz Konderla

 Zygmunt Kubaczka

Wiesław Tolasz 

 

 

Działalność OSP w Grodźcu

Założenie straży i początki działalności.

        Na zebraniu gminy w dniu 14 lutego 1923 roku podjęto uchwałę o założeniu w Grodźcu Ochotniczej Straży Pożarnej. Inicjatorami tej uchwały, a zarazem faktycznymi założycielami straży w samodzielnej wówczas gminie byli ówcześni kierownicy szkół:

 • Adolf Adamczyk – nauczyciel, kierownik szkoły w Świętoszówce
 • Józef Tomanek - nauczyciel, kierownik szkoły w Grodźcu
 • Karol Steler         - nauczyciel, kierownik szkoły w Bielowicku,

oraz ks. Józef Łomozik proboszcz parafii w Grodźca, Wójt Gminy Karol Kubaczka, Karol Bima, Franciszek Kisiała i Karol Kubaczka II. Do powstającej organizacji swą przynależność zadeklarowało 40 mieszkańców wioski. Na zebraniu druhów w dniu 20 lutego roku wybrany został osobowy Zarząd.

Pierwszym komendantem wybrany został wójt Karol Kubaczka a sekretarzem nauczyciel Karol Pilorz. Poza nimi do Zarządu zostali wybrani: Jan Bima, Augustyn Laszczak, Jan Kopeć, Paweł Rojczyk, Jerzy Duda, Franciszek Mojeścik, Jerzy Herzyk, Jan Wawrzeczko. Zarząd ten był bardzo prężny z niewielkimi zmianami przetrwał do 1939 roku. W krótkim okresie opracowano program działalności, plan szkolenia druhów, zatwierdzony został statut. Nastąpił podział na sekcje, zapoznano wszystkich z przepisami przeciwpożarowymi, a także z zakresem obowiązków i uprawnień.

Pod koniec 1924 r. strażacy byli już umundurowani i wyposażeni w niezbędny sprzęt osobisty. Mundury zostały zakupione w wyniku wpłat własnych i pomocy władz gminnych. Druhowie z własnych oszczędności zakupili także instrumenty muzyczne, co pozwoliło zorganizować i wyszkolić pierwszą w powiecie orkiestrę strażacką.

W tym okresie straż otrzymała od zarządcy miejscowego majątku dworskiego motopompę. Do akcji strażacy wyjeżdżali wozem o zaprzęgu konnym, a koni użyczali miejscowi gospodarze. Alarmowanie odbywało się przy pomocy trąbek sygnałówek.

 

Jednostka brała udział w likwidacji 16 zaistniałych pożarów, skutecznie zmniejszając straty materialne w gospodarstwach wiejskich.

 

 

 

 

W 1925 r. dzięki pomocy Instruktora Szkolnego dh Matusiaka, OSP w Grodźcu otrzymała nową motopompę szwajcarskiej marki „Szenk”, co bardzo podniosło sprawność bojową grodzieckiej straży. Jednostka szybkością działania, aktywnością druhów, dobrą prezentacją i wyszkoleniem szybko pozyskał sobie ogólną sympatię mieszkańców.

 

 

 

 

Coraz częściej odczuwano jednak brak odpowiedniego pomieszczenia dla zabezpieczenia posiadanego sprzętu, jak też do prowadzenia działalności szkoleniowej. Powstał problem budowy remizy.

 

 

 

 

Dzięki zapałowi druhów i ofiarności mieszkańców, na przyznanej przez Radę Gminy działce, oddana została do użytku w 1926 roku murowana remiza strażacka ze skromną świetlicą. Obiekt został usytuowany przy szosie Bielsko Cieszyn, u wylotu drogi prowadzącej z Górek. Budowa trwała niespełna rok.

 

 

 

Straż Pożarna i jej druhowie byli organizatorami różnych imprez na terenie Grodźca. Żadna impreza kulturalna, żadne święto państwowe czy kościelne nie mogło się już odbyć bez zwartego udziału strażaków i udziału orkiestry dętej powstałej zaraz po założeniu jednostki. Ta aktywność straży i społeczeństwa została przerwana w roku 1939 wybuchem II wojny światowej.  

Straż w okresie okupacji hitlerowskiej. 

 

     W czasie okupacji hitlerowskiej straż w Grodźcu nie istniała. Władze okupacyjne chciały reaktywować jednostkę na swój wzór, jednak większość strażaków odmówiło przynależności do tworzonej jednostki. W związku z tym sprzęt strażacki został zabrany przez władze okupacyjne. Wielu druhów wywieziono na przymusowe roboty do Rzeszy Niemieckiej, a niektórych aresztowano.

 

 

 

 

Na terenie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu zginęło 5 druhów, a mianowicie:

 

 

 

 • Antoni Baszczyński – aresztowany w dniu 4.12.1942, rozstrzelany w dniu 19.03. 1943 r.
 • Franciszek Bima – aresztowany 11.11.1939 r, rozstrzelany 4.02.1943 r.
 • Emil Ferfecki – aresztowany 22.01.1944 r, rozstrzelany 22.07.1944 r.
 • Franciszek Wojtoń – aresztowany w dniu 22.01.1044 r, rozstrzelany 22.07.1944 r.
 • Jan Wawrzeczko – aresztowany 4.11.1942, rozstrzelany 19.03.1943 r.

 

 Aresztowani zostali również: Adolf Adamczyk, ks. Karol Masny, Józef Gruszczyk. Po ustaniu działań wojennych powrócili szczęśliwie do swoich domów z obozu koncentracyjnego w Dachau.  W wyniku działań wojennych w lutym 1945 roku, kiedy front utrzymywał się przez wiele tygodni w okolicach Grodźca wiele domów uległo zniszczeniu w tym również remiza strażacka.

 

 

 

  Działalność straży po drugiej wojnie światowej.

  Po zakończeniu działań wojennych zaczęto na nowo organizować jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu. Obowiązku reaktywowania jednostki podjął się Florian Pohl, emerytowany nauczyciel, który w jeszcze zniszczonej szkole zorganizował zebranie założycielskie. W zebraniu między innymi uczestniczyli: Adolf Adamczyk, ks. Karol Masny, Karol Pilorz. Komendantem wybrano Floriana Pohla, który później został jej prezesem. Rozpoczęto odbudowe zniszczonej strażnicy. Wszystkie prace mieszkańcy i strażacy wykonywany w czynie społecznym. Gdy zabrakło środków na dokończenie dachu, zorganizowano festyn z częścią artystyczną przygotowaną przez miejscowych nauczycieli Karola Pilorza i Annę Pohl. Uroczystości przekazania do użytku odbudowanej remizy odbyły się 6 lipca 1947 roku. Po oddaniu w użytkowania remizy, grodziecka straż podjęła starania o wyposażenie jednostki w niezbędny sprzęt. W 1950 roku za pieniądze uzyskane z organizowanych dochodowych imprez kulturalnych, oraz składek od społeczeństwa zakupiono motopompę, a w 1953 roku odkupiono od straży pożarnej w Skoczowie samochód bojowy marki Dodge. W czerwcu 1955 r straż została wyposażona w syrenę alarmową i drabinę Szczyrbakowskiego, będącą wówczas podstawowym wyposażeniem w jednostkach strażackich. W dniu 18 sierpnia 1957 roku jednostce OSP w Grodźcu przekazano sprawniejszy samochód bojowy, a w okresie późniejszym wydajniejszą nową motopompę M800. W dniu 17 sierpnia 1958 r. społeczeństwo Grodźca wraz z druhami obchodziło uroczyście 35 lecie istnienia OSP w Grodźcu. Przy okazji następnej rocznicy, 45 lecia powstania straży, obchodzonej 21 lipca 1968 r., straż otrzymała kolejny samochód bojowy marki Craz. Rosnąca ilość wyposażenia bojowego, oraz ciasnota panująca w starej remizie uświadomiła strażakom konieczność podjęcia nowego wyzwania, wybudowania nowej remizy. Na Zebraniu Wiejskim w dniu 20 lutego 1972 roku powołany został Społeczny Komitet Budowy Strażnicy w Grodźcu z p. Janem Konderlą na czele. Wybrano również nowego prezesa OSP, którym został Józef Herzyk, a zastępcą Alojzy Gruszczyk. Strażnica miała powstać na parceli przy drodze prowadzącej do przysiółku Zagóra otrzymanej od Skarbu Państwa. Ówczesny prezes dh Alojzy Gruszczyk zgromadził na planowaną budowę znaczna ilość cegły pochodzącej z rozbiórki. Budowa z różnych powodów nie doszła do skutku. Do tej sytuacji przyczyniły się wprowadzane w życie zmiany administracyjne jak i trudności w załatwieniu parceli pod budowę remizy. W 1971 roku Grodziec przestał być gminą. Urząd Gminy przeniesiono wraz z Urzędem Pocztowymi i biblioteką do Świętoszówki. W 1973 roku w wyniku reformy administracyjnej sołectwo Grodziec zostało włączone do Gminy Jasienica.  W tym samym roku jednostka OSP w Grodźcu obchodziła 50 lecie swego istnienia. Niestety przy dawnej małej remizie. Od 1973 roku działalność straży ustawała, a w dniu 19 listopada doszło do zawieszenia działalności jednostki OSP w Grodźcu. Zgromadzone na koncie fundusze przekazano na modernizację do innych strażnic.

Zdzisław Szostok – prezes

Józef Jarco – naczelnik

Seweryn Handzel – zastępca naczelnika

Andrzej Maciejewski – sekretarz

Leszek Konderla – gospodarz

Andrzej Kubaczka – skarbnik

Wybrany Zarząd wspierany praktycznymi radami przez dha Antoniego Kobielę przystąpił z zapałem do działania. Strażacy dosyć szybko w czynie społecznym wykonali generalny remont starej strażnicy. Wszyscy druhowie zostali przeszkoleni, a w manewrach gminnych oraz w zawodach sportowo pożarniczych zaczęli odnosić pierwsze sukcesy. Na początek Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Bielsku Białej przekazała jednostce w Grodźcu przyczepę bojową z pełnym wyposażeniem.

Mie widząc perspektyw dalszego rozwoju przy istniejącej starej strażnicy druhowie podjęli na nowo temat budowy nowej strażnicy. Powołano Społeczny Komitet Budowy Domu Strażaka, którego przewodniczącym został Jan Handzel. Pod jego przewodnictwem strażacy nie czekając na formalny przydział działki, przystąpili do niwelacji terenu, budowy ogrodzenia i drogi dojazdowej. W 1990 roku po formalnym uzyskaniu parceli, rozpoczęto budowę niewielkiej strażnicy. Przy budowie znaczącą pomoc udzieliły strażakom władze Gminy Jasienica, członkowie Rady Sołeckiej oraz nieliczna grupa mieszkańców. Budowa z braku wystarczających środków, realizowana była etapami w czynie społecznym. W trakcie budowy nowym Przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Domu Strażaka został druh Leszek Konderla. W dniu 19 września 1993 roku strażnica została uroczyście poświęcona i oddana do użytku. Ta uroczystość zbiegła się z obchodami 70 lecia powołania OSP w Grodźcu. Strażnica jest własnością Urzędu Gminy w Jasienicy, a straż korzysta z niej na zasadzie umowy użyczenia. W budynku oprócz OSP ma siedzibę miejscowe KGW i Koło Pszczelarskie „Bartnik”. Społeczeństwo Grodźca widząc zaangażowanie strażaków, ufundowało miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej sztandar. Uroczyste przekazanie odbyło się 18 lipca 1998 roku w 75 rocznicę istnienia OSP w Grodźcu. Podczas uroczystości, sztandar został udekorowany Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa. Aktu dekoracji dokonał członek Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Bielsku Białej Antoni Kobiela w asyście Komendanta Wojewódzkiego PSP w Bielsku Białej Aleksandra Radkowskiego. Równocześnie z przekazaniem sztandaru w dniu 18 lipca 1998 roku jednostka otrzymała od władz Gminy Jasienica ciężki samochód pożarniczy DAF 1600 wyposażony w motopompę, agregat prądotwórczy, piłę mechaniczną i radiotelefon. Uroczyste przekazanie samochodu połączone z poświęceniem odbyły się przed kościołem p.w. św. Bartłomieja w Grodźcu. Straż w Grodźcu po 75 latach doczekała się nowej strażnicy i pełnego wyposażenia bojowego. Obchody jubileuszu 75 lecia powstania straży były okazją do indywidualnych odznaczeń i wyróżnień najbardziej oddanym strażakom oraz mieszkańcom wspomagającym straż w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Strażacy oprócz udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych uczestniczą w zwalczaniu skutków powodzi prowadzą działalność edukacyjną wśród młodzieży. Co roku przygotowują uczniów do Ogólnopolskich Turniejów Wiedzy Pożarniczej.

W latach 2006 do 2007 strażnica poddana została modernizacji. Prace objęły wykonanie podwieszonego sufitu wraz z ociepleniem watą mineralną na całej powierzchni obiektu. Zostały ocieplone ściany zewnętrzne obiektu warstwą styropianu. Wymieniona została stolarka okienna na szczelne okna z PCV oraz drzwi wejściowe. We wszystkich pomieszczeniach obiektu wykonano instalację centralnego ogrzewania. Tak wykonana modernizacja przystosowała budynek strażnicy do całorocznego użytkowania. Koszt wszystkich prac wyniósł ponad 169 tys. złotych. Został pokryty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Gminy Jasienica.

W dniu 5 lipca 2008 roku, Grodziec obchodził 85 rocznicę powołania Ochotniczej Straży Pożarnej. W uroczystości oprócz delegacji z pocztami sztandarowymi z jednostek OSP działających w gminie Jasienica obecni byli przedstawiciele władz powiatowych i gminnych.  W trakcie uroczystości sztandar OSP Grodziec został odznaczony „Złotą odznaką honorową za zasługi dla pożarnictwa woj. Śląskiego. Aktu dekoracji dokonał Poseł na Sejm RP Stanisław Szwed w obecności: Mirosława Szemli Wicestarosty Bielskiego, Józefa Szarego Wiceprzewodniczący Radu Powiatu Bielskiego, Janusza Pierzyny Wójta Gminy Jasienica oraz innych gości.

Obecny Zarząd OSP w Grodźcu został wybrany w dniu 5 marca 2011 roku.

W przygotowaniu witryny OSP w Grodźcu wykorzystano:

        1. Tekst mgr Heleny Firla- Kuszczak

   „Historia i działalność OSP w Grodźcu do 1993 r

         2. Monografia terenowych jednostek OSP pow. bielskiego w woj. śląskim

    wydana przez Komisję Historyczną przy Zarządzie Powiatowym Związku OSP RP w Bielsku Białej w 2007 roku

3. Materiały współczesne dostarczone przez Prezesa OSP St. Cebulaka

4. Zdjęcia z archiwum OSP w Grodźcu i Koła MZC w Grodźcu.

    Opracował: Edward Cichy  - kwiecień 2013 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fragment witryny w opracowaniu

 
1048