OBIEKTY HISTORYCZNE I REGIONALNE NA ZIEMI GOLESZOWSKIEJ

Zarząd Koła MZC w Grodźcu organizuje, dla członków oraz osób zainteresowanych, w dniu 24 czerwca (sobota) spotkanie wyjazdowe po ziemi goleszowskiej. Celem imprezy jest poznanie ciekawych historycznie miejsc i obiektów na ziemi cieszyńskiej.

Przybliżony program imprezy:

 

1.    9.00 – Zbiórka uczestników na parkingu przed Starą remizą i wyjazd do    ‘

           Goleszowa Równi.

2.    9.30 – Spotkanie z opiekunem Izby Spadochroniarzy Ziemi Cieszyńskiej p. Karolem Lipowczanem, obejrzenie zgromadzonych eksponatów obrazujących historię wysiłku zbrojnego i dzień dzisiejszy polskich jednostek powietrzno desantowych.

3.    10.45 – Przejście na miejsce dawnego gospodarstwa Jury Gajdzicy w Cisownicy Pasieka i zwiedzenie „właściwej” Izby pamięci Jury Gajdzicy.

4.    12.00 – 13.30 – Przejazd do Puńcowa i zwiedzenie najstarszego murowanego     

           kościoła na Śląsku Cieszyńskim, wybudowanego w 1518 roku.

5.    13.30 – 14.30 – Zwiedzenie Powozowni Andrzeja Lacela w Puńcowie. Jest to skansen dawnych środków transportu, dawnego sprzętu rolniczego i przedmiotów gospodarstwa domowego.

6.    14.45 – 15.30 -  Możliwość spożycia posiłku i powrót do Grodźca.

 

Zapisy i wpłaty przyjmują członkowie Zarządu - Karol Baszczyński - do 21 czerwca 2017

Koszt – maksymalny 20 zł – zawiera koszty przejazdu, ubezpieczenia.

 

 
2246