Najważniejsze zabytki

Stary Kościół, Zamek w Grodźcu, Neogotycki kościół parafialny p.w.  św.Bartłomieja Apostoła, Kaplica grobowa Zoblów ...

 • Stary kościół

  Pierwszy kościół w Grodźcu  wzmiankowany był już w 1447 r.. Prawdopodobnie to na jego miejscu nieopodal zamku Henryk Grodecki wystawił w 1579 r. nowy, solidny murowany kościół, w którym w XVIII w. dokonano niewielkich zmian. Nawa, prezbiterium i kruchta były murowane, oparte na przyporach. Jednakże sama wieża wzniesiona nad murowaną kruchtą miała konstrukcję drewnianą...

 • Elewacja południowa

  Zamek w Grodźcu

  Od połowy XV wieku Grodziec należał do rodu Grodzieckich (Grodeckich) z Brodów herbu Radwan. Budowę zamku grodzieckiego, rozpoczętą na miejscu średniowiecznej warowni w 1542 roku przez starostę cieszyńskiego Macieja Grodzieckiego, zakończył jego syn Henryk, hetman Księstwa Cieszyńskiego, który zmarł w 1587 roku...

 • Kaplica grobowa Zobla

  Kaplica grobowa Zoblów

           Wybudowana została w 1863 r. przez Henryka Jerzego Augusta barona Zobla (1802-1875) po śmierci swej małżonki baronowej Zofii, która zmarła na gruźlicę 4 czerwca 1863 r.

 • Neogotycki kościół

  Neogotycki kościół parafialny p.w.  św.Bartłomieja Apostoła.
  W 2010 roku Grodziec Śląski obchodził Jubileusz 100-lecia budowy nowego, neogotyckiego kościoła parafialnego p.w.  św. Bartłomieja Apostoła. 
      Pierwszy grodziecki kościół był drewniany. Zapewne w jego miejscu powstał kolejny już murowany, jednak z drewnianą wieżą. W ciągu 300 lat swego istnienia został wyposażony w liczne obrazy, rzeźby, ołtarze; w jego kryptach spoczęli miejscowi dziedzice, a na cmentarzu wokół niego wiele pokoleń  Grodźczan...

 • Budynek Zarządu Instytutu

  Dwór zarządcy folwarku

      Grodziecki „DWÓR” położony w pobliżu zamku odbudowano w klasycystycznym stylu prawdopodobnie w roku 1812. Właścicielami Grodźca była wówczas rodzina Fryderyka Gottloba barona Kalischa i Heleny Elżbiety z domu baronówny Marklowskiej...

 • Stara Szkoła

  Przy dawnym szlaku wiodącym z Grodźca do Górek, nad brzegiem Tchórzówki, stoi zabytkowy budynek „starej” szkoły o nr 15, który został wzniesiony i oddany w 1688 r. przez ówczesnych właścicieli dóbr grodzieckich Karola Jerzego barona Sobka († 1887) i jego synów: Henryka Ferdynanda i Karola...

 • Kamienny mostek

  Należy do najstarszych tego typu budowli na naszym terenie. Liczy sobie ponad 300 lat. Umiejscowiony na potoku Tchórzówka w parku przy drodze prowadzącej do nowego kościoła. Był częścią szlaku biegnącego z Zamku i starego kościoła p.w. św. Bartłomieja w kierunku starej szkoły i dalej w kierunku Górek...

 • Pierwsze zdjęcie szkoł

  Historia szkoły z 1912r.

  Budowę budynku obecnej szkoły rozpoczęto z inicjatywy Józefa Tomanka w 1911 roku. Już w 1912 roku nauka odbywała się w nowej szkole w dwóch salach lekcyjnych na piętrze. W tym okresie pracowało dwóch nauczycieli, jednym z nich - Józef Tomanek - był kierownikiem szkoły (do 1925 roku)...

 • Strażnica OSP z 1926r.

  Grupa inicjatywna do której należeli:
  Karol Kubaczka wójt gminy w Grodźcu,
  Józef Tomanek nauczyciel i kierownik szkoły w Grodźcu,
  Adolf Adamczyk nauczyciel i kierownik szkoły w Świętoszówce, ...

 
1048