Koło Gospodyń Wiejskich w Grodźcu

       Koło Gospodyń Wielskich w Grodźcu powstało przy Kółku Rolniczym w Grodźcu w 1958 r. Przewodnicząca Koła była równocześnie członkiem Zarządu Kółka Rolniczego.

Pierwszą przewodniczącą była Helena Miech. W kolejnych latach funkcję tą piastowały:

1960 – 1967  Maria Krzywoń

1967 – 1971  Janina Szostok

1971 – 1974 Anna Dylewicz

1974 – 1983 Helena Tolasz

1983 – 1992 Maria Konderla

1992 – 1997 Berta Kubaczka

1997 – 2014 Grażyna Konderla

2014 - 2016 Maria Szczelina

2016 - nadal Bernadeta Krzempek

 

Początkowo podstawowa działalność Koła polegała na organizowaniu różnego rodzaju kursów dla najmłodszych kobiet, potańcówek i zabaw, które służyły konsolidacji miejscowego społeczeństwa. Popularyzowano nowe uprawy agrotechniczne, organizowano szkolenia w zakresie upraw krzewów i kwiatów. W ramach pomocy dla gospodyń rozprowadzano do dalszego chowu piskląta ptactwa domowego i paszę. Propagowano uprawę pieczarek, w tym celi Koło rozprowadza wśród gospodyń grzybnię pieczarek i boczniaków.

W latach 80 tych XX w. Koło brało udział w różnych konkursach. W konkursie gminnym „Więcej owoców, warzyw i kwiatów” Koło zajęło II miejsce. W 1987 roku uzyskało II miejsce w konkursie na najlepszy wieniec dożynkowy.

W 1987 roku Koło zorganizowało na terenie Grodźca plener malarski dla uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych z Dąbrowy Górniczej z zamiarem utrwalenia na płótnach grodzieckich zabytków i krajobrazów.

Ważną uroczystością w Grodźcu zorganizowaną przy współudziale Koła było odsłonięcie w kwietniu 1991 roku pamiątkowej tablicy poświęconej Wacławowi Grodeckiemu, twórcy pierwszej mapy Polski. We wrześniu tego samego roku członkinie Koła były współorganizatorkami Dożynek Gminnych.

Po rozwiązaniu w 1997 roku Kółka Rolniczego, Koło Gospodyń prowadzi już samodzielną działalność.

Od 10 lat uczestniczy w konkursach „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” propagując dania regionalne, odnosząc w tych konkursach liczne sukcesy.  W 2003 roku w konkursie powiatowym Koło uzyskało I miejsce.

Aby podtrzymać tradycje i obyczaje ludowe członkinie Koła uczestniczą w imprezach w strojach regionalnych (strój cieszyński).

W 2004 roku członkinie Koła aktywnie uczestniczyły w organizacji dożynek gminnych, które miały miejsce w Grodźcu.

W 2005 roku Koło zostało wyróżnione medalem okolicznościowym 700- lecia Jasienicy za całokształt swojej działalności.

Członkinie uczestniczą w różnych warsztatach szkoleniowo integracyjnych. W 2006 roku w ramach projektu „Gotowanie bez granic”, brały udział w warsztatach kulinarnych w czeskiej gminie Lhotka, gdzie prezentowane były tradycje kulinarne zjednoczonej Europy.

Koło Gospodyń Wiejskich współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną w Grodźcu. Przy okazji obchodów jubileuszy powstania OSP, członkinie zaangażowane były przy pracach porządkowo upiększających oraz zajmowały się częścią kulinarną i obsługą przybyłych na te uroczystości zacnych gości. Co 3 lata przy okazji obchodów Dnia Seniora dla Grodźca i okolicznych wiosek, członkinie Koła przygotowują posiłki dla uczestników zapewniając zarazem ich obsługę.

W styczniu 2010 roku przy Kole powstał regionalny Zespół Śpiewaczy „Grodźczanie”, który obecnie liczy 17 członków w tym 4 panów. Kierownikiem Zespołu jest p. Grażyna Konderla, a opiekunem muzycznym, instruktor p. Jan Chmiel.

Po raz pierwszy zespół publicznie zaprezentował się na spotkaniu członków Koła MZC w Grodźcu dniu 23 kwietnia 2010 r, przy okazji prelekcji p. Małgorzaty Kiereś  „O ODKRYWANIU OJCOWSKIEGO DOMU”. W strojach regionalnych zespół zaprezentował się na II Biesiadzie Grodzieckiej w lipcu 2011 roku.  Oprócz lokalnych występów Zespół koncertował wielokrotnie na imprezach gminnych w Jasienicy. Brał też udział w Powiatowych Przeglądach Zespołów Regionalnych Śląska Cieszyńskiego.

 

 SKŁAD ZARZĄDU od 1997 do 2014r. KGW W GRODŹCU STANOWIĄ:

 

             PRZEWODNICZĄCA            Grażyna Konderla  

             ZASTĘPCA                           Urszula Zemlik

             SEKRETARZ                         Katarzyna Kudla

             SKARBNIK                           Małgorzata Kubaczka

             CZŁONEK                             Eryka Bylok

 

 SKŁAD ZARZĄDU od 2014r.do 2016r. KGW W GRODŹCU STANOWIĄ:

 

             PRZEWODNICZĄCA            Maria Szczelina

             ZASTĘPCA                           Urszula Zemlik

             SEKRETARZ                         Monika Handzel

             SKARBNIK                           Małgorzata Kubaczka

             CZŁONEK                             Eryka Bylok

 

 SKŁAD ZARZĄDU od 2016r.do nadal KGW W GRODŹCU STANOWIĄ:

 

             PRZEWODNICZĄCA           Bernadeta Krzempek

             ZASTĘPCA                           Aniela Jakubiec

             SEKRETARZ                        Jolanta Ciapka

             SKARBNIK                           Małgorzata Kubaczka

             CZŁONEK                             Eryka Bylok

 


 

 

 

 
1041