JÓZEF BOŻEK W 200 - LECIE POKAZU POJAZDU PAROWEGO

 

 
23478