• Widok na wieś i pasmo Beskidów
  Widok na wieś i pasmo Beskidów
 • Współczesny widok zamku
  Współczesny widok zamku
 • Domy przy ul. Kasztanowej
  Domy przy ul. Kasztanowej
 • Dawny Zajazd
  Dawny Zajazd
 • Wzgórze Goruszka
  Wzgórze Goruszka
 • Goruszka zimą
  Goruszka zimą

Informacje podstawowe

INFORMACJE PODSTAWOWE O GRODŹCU

 

     Grodziec należy do najstarszych osad na terenie dawnego Księstwa Cieszyńskiego. Istniał już na początku XIII w. Obecnie jego powierzchnia wynosi 9,75 km2  i zamieszkuje w nim ok. 1200 mieszkańców.
     Grodziec położony jest na wysokości od 300 do 474 m npm. Najniższy punkt  znajduje się w najbardziej wysuniętej na zachód części granicy z Pogórzem należącym do Gminy Skoczów, zaś najwyższy punkt stanowi szczyt Matulowej Górki położony na południowo-zachodniej granicy z sołectwem Górki Wielkie należącym do gminy Brenna. Grodziec graniczy od zachodu z Pogórzem, następnie od północy z Bielowickiem, od północnego wschodu z Łazami, od wschodu z Świętoszówką, Bierami i Nałężem należącym do Gminy Jaworze, od południa i południowego zachodu z Górkami Wielkimi.
Miejscowość obecnie stanowi jedno z większych sołectw Gminy Jasienicy. Leży po obu stronach szosy prowadzącej z Bielska do Cieszyna.
     W Grodźcu zlokalizowany jest Zespół Szkolno-Przedszkolny, Ośrodek Zdrowia obsługujący także okoliczne sołectwa, Ochotnicza Straż Pożarna, Parafia Rzymskokatolicka i wiele przedsiębiorstw i zakładów usługowych a wśród nich Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Grodziec Śląski.
Grodziec ze względu na swą bogatą historię posiada wiele zabytków kultury materialnej i przyrodniczej. Wszystkie wpisane są w rejestr zabytków i stanowią w nim pokaźną listę. Do ważniejszych zaliczyć należy:

 • renesansowy zamek z XVI w.;
 • ruiny dawnego kościoła z XVI w.;
 • budynek dawnej szkoły z 1688 r.;
 • kamienny mostek;
 • dwór zarządcy folwarku z 1812 r.;
 • kaplica grobowa Zoblów z 1866 r.;
 • budynek spichlerza z 1868 r.;
 • neogotycki kościół p.w. św. Bartłomieja z 1910 r. ;
 • chata wiejska przy ul. Kościelnej
 • dawna strażnica OSP z 1926 r.
 • oraz wiele budynków mieszkalnych  i gospodarczych.
 
1052