INDUSTRIADA 2016 W MUZEUM W USTRONIU

Między innymi:

  • ·         Ekspozycja „legendarne ustrońskie kolonie”
  • ·         Prezentacja ustrońskich legend przemysłowych
  • ·         Pokaz kucia wolnoręcznego
  • ·         Gra miejska „Znajdź duchy ustrońskiej huty”
  • ·         Parada legend polskiej motoryzacji
  • ·         Opowieści o wybitnych wynalazcach
  • ·         Warsztaty plastyczne np. tworzenie biżuterii

  • ·         I inne.

 

 
2319