• Pierwsze zdjęcie szkoł
  Pierwsze zdjęcie szkoł
 • Szkoła przed rozbudową
  Szkoła przed rozbudową
 • Szkoła po rozbudowie
  Szkoła po rozbudowie
 • Wejście do szkoły
  Wejście do szkoły
 • Budynek szkoły
  Budynek szkoły
 • Tablica pamiątkowa przy wejściu
  Tablica pamiątkowa przy wejściu
 • Obelisk przed szkołą
  Obelisk przed szkołą

Historia szkoły z 1912r.

Historia szkoły z 1912 r.

   
   Budowę budynku obecnej szkoły rozpoczęto z inicjatywy Józefa Tomanka w 1911 roku. Już w 1912 roku nauka odbywała się w nowej szkole w dwóch salach lekcyjnych na piętrze. W tym okresie pracowało dwóch nauczycieli, jednym z nich - Józef Tomanek - był kierownikiem szkoły (do 1925 roku) .
Po skończonej wojnie budynek szkolny był bardzo zniszczony, bez sprzętu i pomocy naukowych. Nauka rozpoczęta się w kwietniu 1945 roku, a grono nauczycielskie stanowili kierownik Adolf Adamczyk, Florian Pohl, a od września Jan Bujok. W latach 1946-48 w szkole prowadzono kursy dla dorosłych, dające możliwość ukończenia 7-klasowej szkoły powszechnej. W 1950 r. został zorganizowany kurs dla pracujących. Według zapisu w kronice szkolnej od roku 1951 - 52 został podwyższony stopień organizacyjny szkoły, a zatem zakończyła się nauka w klasach łączonych. Przydzielono czwartego nauczyciela.
W 1973 roku szkoła wchodzi w skład Zbiorczej Szkoły Gminnej w Jasienicy. Do budynku szkolnego został doprowadzony gaz, wykonano centralne ogrzewanie. W roku 1973/74 decyzją Rady Pedagogicznej została powołana Rada młodzieżowa, której celem było inspirowanie i pomoc w organizowaniu coraz liczniejszych imprez szkolnych.
W roku 1976 przy pomocy ZZD w Grodźcu Śl. została przeprowadzona niwelacja i drenarka terenu wokół szkoły i rozpoczęto budowę przyszkolnego boiska asfaltowego. W tym okresie Zakładem Opiekuńczym był FAE "Apena", który pomagał przy remontach, meblowaniu szkoły oraz organizacji wycieczek.
W roku 1980/81 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Patrona - pierwszego polskiego kartografa Wacława Grodeckiego pochodzącego z Grodźca.   Realizowane są przygotowania do remontu i rozbudowy szkoły.
   W 1989 roku odbyły się obchody 300-lecia szkoły w Grodźcu. Z tej okazji przekazano szkole portret Jana Kalfasa - znakomitego pilota, byłego ucznia tutejszej szkoły. Odsłonięcia portretu dokonała żona pilota Janina Kalfas, natomiast 16 listopada 1998 r. w związku 80 rocznicę odzyskania niepodległości i lotnictwa polskiego, w szkole odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Janowi Kalfasowi.
Przez kolejne lata szkoła jest systematycznie remontowana, unowocześniana, wyposażana w pomoce dydaktyczne. W 1992 roku powołano Radę Szkoły. Głównym jej celem oraz Komitetu Rodzicielskiego i dyrektora pani Urszuli Bujok stała się rozbudowa szkoły i jej kapitalny remont. Powołany został Społeczny Zespół Rozbudowy i Remontu Szkoły. Rozpoczęto budowę przewiązki łączącej stary budynek z pełnowymiarową salą gimnastyczną, która powstała w miejscu dawnej stodoły. Uroczyste otwarcie sali miało miejsce 22 stycznia 2000 r. Był to pierwszy tego typu obiekt szkolny w Gminie Jasienica.
W przewiązce powstały sanitariaty, szatnia, gabinet nauczyciela wychowania fizycznego, łazienki. Na piętrze dobudowano 3 sale lekcyjne, sekretariat, gabinet dyrektora oraz szeroki korytarz. W trakcie wymieniono stolarkę okienną, drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne do sal lekcyjnych,  wykonano nową elewację szkoły i wiele innych prac. Wszystkim tym pracom towarzyszyło wielkie zaangażowanie mieszkańców Grodźca.
Dzięki m.in. środkom pozyskanym ze sprzedaży „Agronomówki” wyremontowano zaplecze kuchenne i sale dla przedszkola, które powróciło po kilkudziesięciu latach, tworząc ponownie oświatowo - dydaktyczny kompleks pod nazwą  Zespół Szkolno – Przedszkolny.   
W ostatnim czasie, urządzono gabinet logopedyczny. Zatrudniono pedagoga szkolnego i logopedę.
Wybudowane zostało zaplecze socjalne dla powstałego w sąsiedztwie szkoły boiska piłki nożnej.
Do kalendarza imprez szkolnych organizowanych dla środowiska na stałe weszły: Dzień Seniora, Dzień Matki i Ojca, Jasełka.
Działa zespół wokalno-taneczny, koło rękodzielnicze, a z organizacji szkolnych LOP, Spółdzielnia Uczniowska, PCK, Rada Młodzieżowa. Komitet Rodzicielski co roku organizujący bale szkolne, z których dochód przeznaczany jest na potrzeby szkoły.
Od prawie dwóch lat Szkoła Podstawowa jest także siedzibą grodzieckiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Tu odbywają się posiedzenia  Zarządu oraz imprezy kulturalno oświatowe realizowane dla członków i sympatyków Stowarzyszenia w ramach jego działalności statutowej.

Opr. Irena Skrzyżala 

 
2577