2019-11-22 JUBILEUSZOWA KONFERENCJA KOŁA MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ w GRODŹCU

 
Z okazji 90 rocznicy założenia Koła Macierzy Szkolnej w Grodźcu i 10 rocznicy jego reaktywacji 22 listopada b.r. odbyła się w strażnicy OSP w Grodźcu Konferencja poświęcona tym doniosłym wydarzeniom. 
 
W spotkaniu udział wzięli Prezes Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej pani Marta Kawulok , Zastępca Wójta Gminy Jasienica p. Krzysztof Wieczerzak, Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego pani Jolanta Tomik, dr Jerzy Proszyk kustosz grodzieckiego Muzeum Zamkowego, sołtys Grodźca pan Dariusz Szydłowski, członkowie i sympatycy Koła oraz młodzież szkolna z rodzicami i opiekunką panią Agnieszką Kukioła.
 
Obecność młodzieży związana była z podsumowaniem Konkursu „Grodziec i jego mieszkańcy wczoraj i dziś” ogłoszonego przez Koło, a zrealizowanego przy współudziale szkoły, z finansowym  wsparciem Urzędu Gminy Jasienica. Mogliśmy podziwiać nagrodzone prace graficzne przedszkolaków i uczniów w trzech kategoriach wiekowych,  pokazy multimedialne oraz prace literackie – wiersze i  wspomnienia o Grodźcu. Wręczono nagrody, głównie książkowe, ufundowane przez Urząd Gminy w Jasienicy, właściciela  Zamku w Grodźcu pana Michała Bożka oraz nasze Koło. Były też wspólne fotografie i słodki poczęstunek.
 
W kolejnej części Konferencji, po odśpiewaniu hymnu Macierzy „Płyniesz Olzo po dolinie” wystąpił Zespół „Grodźczanie” ze swym regionalnym repertuarem i sztandarową piosenką o Grodźcu, której autorką tekstu jest Aleksandra Cebulak, członkini Zespołu oraz Koła MZC.
Następnie wygłoszony został,  przez pracownika Książnicy Cieszyńskiej pana Wojciecha Święsa, referat na temat  „Macierz wczoraj i dziś”. Prezentację pod nazwą  „Historia Koła MZC w Grodźcu” przedstawiła prezes Koła Irena Skrzyżala. Obie prace będą niebawem dostępne na stronie internetowej Koła www.mzc-grodziec.org.
 
Jubileusze mają to do siebie, że są okazją do złożenia podziękowań zasłużonym członkom koła. I takie Akty Uznania, przyznane przez Zarząd Główny MZC, na wniosek Zarządu Koła wręczono wyróżniającym się 18 członkom Koła.
 
Gratulacje i podziękowania, kwiaty i upominki, na ręce pani prezes Ireny Skrzyżala, od ZG MZC przekazała pani Marta Kawulok, od  władz Gminy Jasienica pan Krzysztof Wieczerzak, od ZSP pani Jolanta Tomik.  Za wszystkie słowa  uznania, za przekazane serdeczności w imieniu członków Koła podziękowała pani Prezes. Były też kwiaty od członków reaktywowanego w 2009 roku Koła, dla obu prezesów pana Edwarda Cichego oraz Ireny Skrzyżala, co było dlań miłą niespodzianką.
 
Zwieńczeniem Konferencji był występ duetu Eugeniusz Kubat i Dawid Broszczakowski z repertuarem pieśni patriotycznych w ciekawej instrumentalnej aranżacji.
 
Wszystko to, co opisałam  miało miejsce w sali  Strażnicy OSP, której  piękno i funkcjonalność zachwyca uczestników odbywających się tam od niespełna roku imprez. My z tego miejsca dziękujemy za współpracę gospodarzowi obiektu, prezesowi OSP w Grodźcu, a także członkowi naszego Koła panu Stanisławowi Cebulak.
 
Tekst: Irena Skrzyżala
Foto: Edward Krysta, Jerzy Pająk

 

 
1049