2012-12-15 - SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE WIGILIJNE CZŁONKÓW KOŁA

 Ostatnie w tym roku uroczyste przedświąteczne spotkanie członków grodzieckiego Koła odbyło się w sobotę 15. grudnia. Stało się już tradycją, że na miejsce spotkania wybrana została sala przystrojonej odświętnie karczmy „Pod Beczką”.

Głównym celem tego spotkania, było złożenie życzeń świątecznych i noworocznych oraz wspólne kolędowanie przy akompaniamencie świetnego akordeonisty p. Józefa Ryrycha.

Otwierając tę uroczystą imprezę, wiceprezes Irena Skrzyżala przywita licznie przybyłych członków Koła i zaproszonych gości w osobach: p. Janusza Pierzynę Wójta Gminy Jasienica, p. Agnieszkę Bronowską dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, ks. Andrzeja Szczepaniaka, proboszcza parafii w Grodźcu oraz p. Jadwigę Greń Sołtys Grodźca. Pierwszą część spotkania przeznaczono na omówienie spraw organizacyjnych.

W nadchodzącym 2013 roku kończy się pierwszy 4 letni okres działalności Koła, oraz I kadencja Zarządu Koła. Aby przypomnieć obecnym dokonania za ostatni rok, wiceprezes p. Irena Skrzyżala zapoznała zebranych z efektami tegorocznej działalności.

W związku z przygotowaniami do opracowania projektu planu pracy, poproszono członków o wpisanie własnych propozycji tematów oraz imprez do ankiet, które wcześniej członkowie otrzymali. Poinformowano również członków o możliwości uczestnictwa w Koncercie Noworocznym organizowanym przez Zarząd Główny w Teatrze Adama Mickiewicza w Cieszynie w dniu 6. stycznia. Podany został temat pierwszej w nowym roku prelekcji. Spotkanie zaplanowano na 25 stycznia 2013 r., a tematem będzie „Ks. Józef Londzin w 150 rocznicę urodzin”.

Po części organizacyjnej i kolacji, zaproszeni goście złożyli wszystkim członkom Koła życzenia świąteczne i noworoczne, po czym uczestnicy spotkania przystąpili do składania sobie życzeń i łamania się opłatkiem. Główną część spotkania wypełniło wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie wspomnianego wcześniej muzyka p. J. Ryrycha.

Na zakończenie Prezes Koła podziękował Gościom za przybycie oraz za współpracę, a dyr. GOK p. Agnieszce Bronowskiej, wójtowi gminy p. Januszowi Pierzynie, zostały wręczone Kalendarze Cieszyńskie. Serdeczne podziękowania skierowano także do p. J. Ryrycha za oprawę muzyczną spotkania.

Zarząd dziękuje także p.Kindze Małeckiej, właścicielce lokalu za miłe przyjęcie i smacznie przygotowane posiłki.

                                                         Relację przygotował Edward Cichy

 

 
1354