2012-07-14 – IV BIESIADA GRODZIECKA

            W sobotę 14 lipca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu miała miejsce IV Biesiada grodziecka, której celem było przybliżenie mieszkańcom Grodźca folkloru góralskiego ziemi cieszyńskiej.

Organizatorem tej letniej imprezy był Zarząd Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu, a także Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy i miejscowe organizacje: Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń Wiejskich.

Mimo deszczowej pogody przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpił zaproszony na tę okoliczność Zespół Regionalny Pieśni i Tańca Koniaków.

 Zespołem od kilku lat kieruje p. Urszula Gruszka, która zajmuje się także oprawą artystyczną i choreografią. W trakcie występu zespół zaprezentował autentyczną muzykę, tańce i śpiew górali Beskidu Śląskiego nagradzane licznymi brawami przez zgromadzoną publiczność

Zespół brał udział w licznych festiwalach w kraju i za granicą. Za swoje osiągnięcia otrzymał wiele nagród i wyróżnień.

W sierpniu ubiegłego roku został laureatem na Festiwalu Folkloru Górali Polskich.

Biesiadę zakończyło wspólne śpiewnie przy akompaniamencie kapeli zespołu, pieśni regionalnych ziemi cieszyńskiej.

W końcowej części imprezy,  prowadząca spotkanie p. Irena Skrzyżala oraz prezes Edward Cichy wręczyli opiekunce zespołu p. Urszuli Gruszce okolicznościowy dyplom z podziękowaniami za występ i bukiet kwiatów. Na pamiątkę pobytu w Grodźcu zostali obdarowani świeżo wydaną publikacją z reprintem tekstów do Mapy Polski Wacława Grodeckiego, urodzonego na zamku w Grodźcu a przygotowaną przez Józefa Króla członka naszego Koła MZC.

Dla przybyłych gości członkinie Koła przygotowały poczęstunek w postaci ciast i napojów, pomocą służyły również członkinie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.

Zarząd Koła składa serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i uświetnienia kolejnej biesiady.

 

                                          Zdjęcia i opracowanie Edward Cichy

 

 
1356