2012-04-20 - ORGANIZMY GENETYCZNIE MODYFIKOWANE - SZANSE I ZAGROŻENIA

      Kwietniowe spotkanie członków Koła Macierzy odbyło się w liczącym 500 lat byłym Domu Zarządcy, przynależącym niegdyś do grodzieckiego Zamku, a który obecnie jest siedzibą Zarządu Instytutu Zootechniki PIB Zakładu Doświadczalnego w Grodźcu. Zostaliśmy zaproszeni przez Pana Prezesa prof. Karola Węglarzego, także członka naszego Koła, na prelekcję, którą specjalnie dla nas przygotował na temat organizmów genetycznie modyfikowanych. W spotkaniu uczestniczyło 35 osób, wśród nich poseł na Sejm RP Stanisław Szwed, zarazem członek naszego Koła.

Organizmy genetycznie modyfikowane, jak wyjaśnił prof. Karol Węglarzy, to temat budzący wiele kontrowersji. Mimo że na świecie ingerencji w genomy organizmów żywych dokonuje się od wielu lat, do dziś żaden z naukowców nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy, i na ile stanowią one zagrożenie dla ludzkiego życia, tudzież dla innych istot żywych zamieszkujących naszą planetę. Nie mniej jednak stosuje się ją na coraz większą skalę, wszystko w imię poprawy wydajności i zdrowotności roślin i zwierząt, a w konsekwencji samego człowieka. Inżynieria genetyczna stwarza, bowiem szanse dla poprawy zaopatrzenia ludzkości w żywność, poprzez zwiększenie plonów, wydajności zwierząt, odporności organizmów na różnego typu zagrożenia. Ma to znaczącą rolę wobec problemu niedożywienia w wielu regionach naszego globu. Wciąż, niestety, na świecie głoduje około 1 mld ludzi. Dowiedzieliśmy się, że oficjalnie rośliny genetycznie modyfikowane zajmują na świecie 300 mln hektarów pól uprawnych. Do uprawy ich przyznaje się 13,5 mln rolników.  Pierwszymi roślinami transgenicznymi były: kukurydza, tytoń, pomidor, bawełna. Oprócz żywności ma ona również zastosowanie w medycynie. Na przykład w namnażaniu materiału genetycznego w celach produkcji organów do przeszczepów, albo poprzez modyfikację bakterii – antybiotyki, insulina.

Ciekawostką jest, że pod okiem naukowców z Instytutu w Grodźcu, powołany do życia został pierwszy w Polsce transgeniczny knurek. Wcześniej, kilka lat temu dokonano w Anglii sklonowania owcy o wdzięcznym imieniu Dolly.

W drugiej części prelekcji Pan Profesor podjął temat nanotechnologii w rolnictwie i produkcji żywności - technologii w nanoskali, czyli na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Wpływ nanocząsteczek na organizmy żywe nie został dotąd zbadany i podobnie jak GMO budzi uzasadnione obawy. Dlatego warto o obu problemach głośno mówić, a przede wszystkim mądrze argumentować.

Po skończonej prelekcji prezes Koła MZC p. Edward Cichy i p. Elżbieta Wiencek, w imieniu Zarządu i pozostałych członków Koła podziękowali prof. Karolowi Węglarzemu za ciekawą prelekcję oraz wręczyli p. Prezesowi upominek w formie książek. Pod koniec spotkania członkowie Koła zaproszeni zostali na poczęstunek: kawę, herbatę i kołacze. Mieli też możliwość zwiedzenia historycznego obiektu. Dla wielu z nich było to niewątpliwą atrakcją. Mimo że wielu Grodźczanom jest on ogólnie znany, nie wszyscy mieli okazję wcześniej gościć w jego progach.

Opracowała Renata Moczała

Zdjęcia E. Cichy

 

 
1368