2012-01-27 - III WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA ZA 2011 R.
KONCERT NOWOROCZNY

Sala Myśliwska na Zamku w Grodźca była miejscem pierwszego w tym roku spotka-nia członków Koła MZC. W dniu 27 stycznia dokonano na nim podsumowania działalności Koła za rok 2011 oraz przedstawiono plany na obecny rok.
Spotkanie rozpoczęło się uroczystym wręczeniem legitymacji członkowskiej dla p. Jerzego Bujoka, który na tą okoliczność przybył z Warszawy, gdzie obecnie mieszka i pracuje. Pan Jerzy Bujok jest absolwentem grodzieckiej szkoły i synem jej byłego kierownika Jana Bujoka.
W związku z przygotowaniami do obchodów 100-lecia  szkoły przekazał Dyrekcji dokumenty związane z jej historią.
Dzięki gościnności właściciela Zamku p. Michała Bożka, członkowie Koła i zaproszeni goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele ZG MZC w Cieszynie z p. prezes Martą Kawulok, Bronisławem Brudnym i Jerzy Wałga oraz sołtys wsi p. Jadwiga Greń, mieli możliwość obejrzenia kolejnych, odremontowanych pomieszczeń zamku na jego parterze.
Uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu na skrzypce, flet i akordeon w wykonaniu Zespołu Muzycznego działającego przy GOK w Jasienicy.
Na zebraniu prezes p. Edward Cichy przedstawił obszerne sprawozdanie meryto-ryczne z działalności Koła. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Koła p. Józef Król a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentowała p. Joanna Orzełek – Krawczyk.
Po dyskusji nad sprawozdaniami podjęto niezbędne uchwały.
W przerwie między obradami, przy poczęstunku, wymieniano się swoimi spostrzeżeniami na różne tematy.
Następnie prezes Koła p. E. Cichy przedstawił propozycję planu pracy na rok 2012. Znalazły się w nim między innymi tematy comiesięcznych spotkań i prelekcji, plan wykonanie kolejnej tablicy informacyjnej opisującej obiekt zabytkowy w Grodźcu, wydanie i promocja  Reprintu do Mapy Grodeckiego. Zaplanowano również IV już Biesiadę Grodziecką połączoną z wystawą prac rękodzielniczych członków Koła, mieszkańców Grodźca i okolicznych miejscowości. W planach znalazły się także wycieczki: Do Wisły – Zameczek Prezydencki połączone ze zwiedzeniem Galerii Sztuki Regionalnej T. Ruckiego w Koniakowie oraz na miejsce tragedii polskich pilotów w Cierlicku. Przewidywana jest również 3 – dniowa wycieczka do Wiednia.
W dyskusji głos zabrali między innymi: Właściciel zamku p. M. Bożek, który opowiedział kilka ciekawostek na jego temat, a także uchylił rąbka tajemnicy odnośnie dalszych prac związanych z jego renowacją oraz prezes Zarządu Głównego MZC p. Marta Kawulok. Pani prezes pochwaliła Zarząd Koła i wszystkich członków za ogrom prac, jaki włożyli w jego prężny rozwój. Miło było także usłyszeć z ust pani Prezes, że nasze Koło stanowi wzór dla pozostałych kół Macierzy.
                                                         Opr. Renata Moczała                     

 
1360