• Otwarcie spotkania
  Otwarcie spotkania
 • Prelekcja
  Prelekcja
 • Prelegentka
  Prelegentka
 • Uczestnicy spotkania
  Uczestnicy spotkania
 • Podziękowanie
  Podziękowanie

2011-11-25 - "GUSTAW MORCINEK W 120 ROCZNICĘ URODZIN"


            Temat prelekcji, która miała miejsce 25 listopada br. ma związek z przypadającymi w listopadzie obchodami Święta Niepodległości. Bohater spotkania w październiku 1918 roku uczestniczył jako żołnierz w przewrocie wojskowym w Cieszynie, a po uzyskaniu niepodległości brał udział w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. W listopadzie 1918 roku debiutował jako pisarz artykułem „Wspomnienia z przewrotu w 1918 r. zamieszczonym w Dzienniku Cieszyńskim”.

Temat prelekcji przedstawiła pani mgr Halina Szotek, założycielka i długoletnia Dyrektorka Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie.

W swym wystąpieniu dzieliła się ogromną wiedzą o życiu i twórczości Gustawa Morcinka, który urodził się 25 sierpnia w 1891 roku w ubogiej rodzinie wozaka w Karwinie.

Wcześnie stracił ojca. Matka, mimo, że musiała zarobić na utrzymanie rodziny zadbała o kulturalne wychowanie dzieci, opowiadając im baśnie, legendy i czytając książki. Miało to wpływ na przyszłe losy pisarza. Po ukończeniu Szkoły Ludowej przez jakiś czas pracował jako górnik. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Białej Krakowskiej. W czasie I wojny światowej został wcielony do wojska. Brał udział w przewrocie wojskowym w Cieszynie, a później w Bitwie Warszawskiej.

W 1919 roku został skierowany do Skoczowa, gdzie pracował jako nauczyciel z polską maturą. W okresie międzywojennym nie tylko pracował w szkole, ale także zakładał biblioteki, prowadził drużynę harcerską, pisał i reżyserował sztuki teatralne, w których grał razem z uczniami. Jednocześnie pisał powieści, opowiadania, baśnie i artykuły, które ukazywały się w różnych czasopismach.

Po aresztowaniu przez gestapo w październiku 1939 roku, przebywał w obozach koncentracyjnych Sachsenhausen i Dachu. W przeżyciu kilku lat w obozie pomogło Morcinkowi przyzwyczajenie do biednego i skromnego życia wyniesione z dzieciństwa.

W 1946 roku powrócił do Skoczowa, poświęcając się całkowicie pracy pisarskiej. Pisał głównie o Śląsku i górnikach, ale również o szkole i przeżyciach wojennych. Jego autorstwa są baśnie i legendy śląskie. Zmarł w 1963 roku, spoczywa w alei zasłużonych na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie.

Po prelekcji były brawa, podziękowania, wręczenie kwiatów i skromnych upominków.

Pani Halina Szotek, jako dawny działacz MZC w Skoczowie, została poproszona przez Prezesa o wręczenie legitymacji p. Agacie z Bielowicka, nowej członkini Koła w Grodźcu.

Prezes przedstawił członkom Koła apel ZG Macierzy o wsparcie finansowe dowolną wpłatą na remont obiektu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie. Przypomniał o grudniowym spotkaniu świątecznym oraz o możliwościach zamówienia i zakupu Kalendarza Cieszyńskiego na 2012 rok.

 

Opr. Edward Cichy   

Zdjęcia: Andrzej Zipser 

 
1052