• Helmut Kajzar
    Helmut Kajzar

2011-09-30 - „HELMUT KAJZAR JEDEN Z NAJWYBITNIEJSZYCH TWÓRCÓW POCHODZĄCYCH Z ZIEMI CIESZYŃSKIEJ”.

Wrześniowe spotkanie członków Koła MZC i jego Sympatyków miało miejsce w Szkole Podstawowej w Grodźcu i poświęcone było Helmutowi Kajzarowi.

Temat tego wrześniowego spotkania wybrany został nie przypadkowo. W dniu 10 sierpnia minęła 70 rocznica urodzin tego wybitnego humanisty, dramaturga, reżysera, eseisty, autora słuchowisk radiowych, a także tłumacza i wykładowcy na wielu uczelniach zagranicznych, który zmarł przedwcześnie w wieku 41 lat.

Wrzesień to rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego 2011/2012, roku w którym przypada 100 rocznica powstania nowej szkoły w Grodźcu do której w latach 1950 - 1955 uczęszczał Helmut Kajzar i której był absolwentem.

Spotkanie prowadziła wiceprezes Koła MZC w Grodźcu p. Irena Skrzyżala, witając przybyłych członków oraz zaproszonych gości, w tym radnych gminy p. Mariana Machalicę    i Artura Kalitę. Prelekcję na powyższy temat wygłosił prezes Koła p. Edward Cichy.

Niektóre wątki  jego wystąpienia.

Helmut Józef Kajzar

Urodził się 10 sierpnia 1941 roku w Bielsku-Białej. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Grodźcu uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku Białej. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie podjął studia na wydziale reżyserskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Był autorem wielu sztuk teatralnych, esejów, artykułów poświęconych teatrowi. W 1969 roku napisał swój pierwszy dramat „Paternoster”, którego akcja dzieje się w Kończycach na ziemi cieszyńskiej. Sztuką związaną również z ziemią cieszyńską jest „Obora”, której prapremiera odbyła się w Teatrze Małym w Warszawie w 1980 roku.

            Akcja tej sztuki umiejscowiona jest w Grodźcu Śląskim i rozgrywa się w 1950 roku. W sztuce wieś nazywa się „Morzyk”. Autor powraca w niej do lat spędzonych na Śląsku Cieszyńskim, gdzie w dzieciństwie podpatrzył działalność ówczesnego Zakładu Doświadczalnego i życie wiejskie.

Helmut Kajzar był też teoretykiem teatru, twórcą własnej koncepcji teatru metacodziennego.

Współpracował z wieloma teatrami: „Współczesny” we Wrocławiu, „Narodowym”, „Powszechnym” i „Małym” w Warszawie oraz z teatrami w Krakowie, Lublinie, Kaliszu, Rzeszowie.

Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Za całokształt pracy otrzymał w 1979 roku Srebrny Krzyż Zasługi. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 21 sierpnia we Wrocławiu.

Na zakończenie prelekcji przedstawiony został pokaz multimedialny, na którym zostały zademonstrowane zdjęcia z życia Helmuta Kajzara i relacje jego dawnych przyjaciół.

Spotkanie zakończyła dyskusja na temat osoby H. Kajzara, w której wzięły udział osoby, które sąsiadowały z Helmutem w Grodźcu lub znały go z czasów szkolnych.   

Przypomnieć należy fakt, że Rada Sołecka w Grodźcu na wniosek Zarządu Koła Macierzy w Grodźcu, upamiętniając jego postać, nadała  jednej z ulic Grodźca nazwę Helmuta  Kajzara.

Oprac. Renata Moczała

 
1015