• Zespół "Echo Bielowicka"
    Zespół "Echo Bielowicka"
  • Zespół "Bierowianie"
    Zespół "Bierowianie"
  • Zespół "Grodźczanie"
    Zespół "Grodźczanie"

2011-07-29 - III Biesiada Grodziecka

Tegoroczna, 3. już z kolei Biesiada Grodziecka zorganizowana przez Koło Macierzy odbyła się w sali OSP w Grodźcu. Tym razem był to przegląd lokalnych zespołów artystycznych, połączony z wystawą poplenerową prac malarskich o tematyce grodzieckiej oraz rzeźby.

Biesiada odbyła się przy udziale Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej. Spotkanie poprowadziła wiceprezes Koła p. Irena Skrzyżala.

Na biesiadę przybyło kilku zacnych gości. W tym: Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury p. Agnieszka Bronowska, radny Sejmiku Wojewódzkiego p. Janusz Buzek, radni Rady Gminy, panowie Marian Semla   i  Artur Kalita oraz sołtys wsi p. Jadwiga Greń.

Licznie zgromadzeni uczestnicy spotkania – biesiady mogli posłuchać dźwięków muzyki i śpiewów zaprezentowanych przez zespoły z Bielowicka, Bier oraz z Grodźca. Wszystkie zespoły zostały nagrodzone gromkimi brawami oraz okolicznościowymi dyplomami przygotowanymi na tą okoliczność przez Zarząd Koła.

Krótka charakterystyka zespołów:

1.    ZESPÓŁ „ ECHO BIELOWICKO”

            Zespołem opiekuje się p. Helena Figura – Gańczarczyk. Kierownikiem muzycznym jest p. Janusz Kobza. Zespół liczy 14 członków. Założony został w czerwcu 2010 r. i działa przy KGW. W tym krótkim czasie wystąpił już 5 krotnie. Za występ na Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Wiśle org. Przez Rejonowy Ośrodek Kółek Rolniczych zespół otrzymał wyróżnienie.

2.    ZESPÓŁ  „BIEROWIANIE”

            Przewodniczy mu p. Maria Bury. Zespół istnieje od 2004 r. Opiekunem muzyczny jest p. Janusz Kobza. W zespole działają osoby, którym leży na sercu kontynuowanie tradycji i kultury regionalnej. Obecnie zespół liczy 12 członków, a jego członkami są zarówno kobiety jak i mężczyźni.

Zespół brał udział w licznych imprezach na terenie gminy. Między innymi w: „Lato w Jasienicy”, dożynki, biesiady, koncerty charytatywne, jak również na wyjazdach: Wojkowice, Wapienica, Kęty. Chorzów, Brenna. Wisła. A także poza granicami naszego kraju: w Słowacji, Czechach i we Francji. Za swoją działalność otrzymał liczne dyplomy i wyróżnienia.

3.    ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „GRODŹCZANIE”

Zespół powstał w styczniu 2010 r. przy KGW. Obecnie liczy 17 członków, w tym 4 panów. Kierownikiem zespołu jest p. Grażyna Konderla, a opiekunem muzycznym p. Jan Chmiel.

Po raz pierwszy zespół publicznie zaprezentował się na spotkaniu Koła Macierzy w w  kwietnia 2010 r., a w strojach regionalnych na II Biesiadzie Grodzieckiej w lipcu ub. roku.  Oprócz lokalnych występów, zespół koncertował wielokrotnie na imprezach gminnych w Jasienicy. Brał też udział w Przeglądach Zespołów Regionalnych w Kętach i w Wiśle.

Po występie, w trakcie przerwy można było obejrzeć poplenerową wystawę obrazów członków Grupy Twórczej Barwa. Wystawę tę zorganizowała opiekunka grupy, p. Bernadeta Łuszczewska – Gruszka.

Swoje prace zaprezentował również p. Janusz  Rakowski. Na emeryturze odkrył nowe hobby – rzeźbiarstwo w drewnie. Zdolności plastyczne przejawiał od dzieciństwa. Rzeźbi w drewnie głównie postacie, najczęściej polityków. Wykonał kilkadziesiąt rzeźb. Prace prezentował na Dniach Skoczowa. Wyrzeźbił postać Owsiaka, którą przekazał na aukcję organizowaną przez WOŚP w jednej ze szkół w Skoczowie. Jego prace znalazły nabywców głównie na terenie Śląska. Kilka trafiło do USA i Kanady. Udzielał wywiadów do lokalnych tygodników i Dziennika Zachodniego.

 

Biesiada nie mogła obejść się bez poczęstunku, który przygotowały członkinie Koła MZC w Grodźcu oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

W drugiej części biesiady wszyscy uczestnicy wraz z członkami zespołów, przy akompaniamencie muzyki włączyli się we wspólne śpiewanie popularnych pieśni Ziemi Cieszyńskiej i piosenek biesiadnych. Zachęcał ich do tego artysta ludowy p. Jan Chmiel, przeplatając śpiewy wierszami we własnym wykonaniu.

                                                                                           Oprac. Renata Moczała

                                                                                            Zdjęcia Edward Cichy

ZOBACZ GALERIĘ>>

 
1040