2011-06-17 - Pierwsi szlacheccy właściciele na Grodźcu.

                    Grodeccy z Brodów. 

Czerwcowe spotkanie miało miejsce na zamku w Grodźcu. Zainaugurowano nim otwarcie oddanej po remoncie Sali Myśliwskiej. Dzięki gościnności właściciela grodzieckiego zamku p. Michała Bożka uczestnicy spotkania mogli zobaczyć ciekawe zgromadzone tam eksponaty z dawnych epok, znalezione podczas remontu zamku.

Spotkanie poprowadził wiceprezes Koła MZC w Grodźcu Józef Król. Wśród gości byli: poseł na Sejm RP i zarazem członek koła Stanisław Szwed, radny Sejmiku Wojewódzkiego Janusz Buzek, dyr. GOK w Jasienicy Agnieszka Bronowska, prezes ZG MZC w Cieszynie Marta Kawulok, wiceprezes Mariusz Makowski, przedst. ds. kontaktu z kołami Macierzy Bronisław Brudny, historyk dr Jerzy Polak, sołtys Grodźca Jadwiga Greń, dyr. GZOSiP w Jasienicy Urszula Bujok.

W części artystycznej wystąpił Kwartet Muzyczny działający przy GOK w Jasienicy z utworami na skrzypce, flet, akordeon i kontrabas.

Prowadzący spotkanie przypomniał, że w tym tygodniu poprzedni proboszcz parafii w Grodźcu ks. Gerard Kurpas, i zarazem członek naszego koła, obchodzi 50 – lecie posługi kapłańskiej. Z tej też okazji otrzymał list gratulacyjny i wiązankę kwiatów.

Następnie prowadzący przedstawił prelegenta. Był nim dr Wacław Gojniczek, pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się badaniem dziejów szlachty Śląska Cieszyńskiego, w tym także Grodzieckimi z Grodźca. W swoim dorobku naukowym ma liczne publikacje.

Skrót wystapienia:

Grodeccy wywodzili się z miejscowości Brody, herbu Radwan. W Grodźcu pojawili się w 1454 r. Nie było jeszcze wtedy nazwisk. Pojawiły się znacznie później. Szlachta przyjmowała je od nazw miejscowości, w których mieszkali.

Pierwszymi właścicielami dóbr grodzieckich był Maciej i jego żona Helena. Maciej Grodecki piastował funkcję starosty cieszyńskiego, był także zarządcą Domeny Klucza Cieszyńskiego, co było, jak na tamte czasy, bardzo prestiżową funkcją. Miał 3 synów: Jana i Wacława, którzy byli duchownymi, i Henryka, późniejszego dziedzica na zamku. Henryk, podobnie jak jego ojciec, również był zarządcą Klucza Cieszyńskiego. Henryk miał 2 żony: Zofię Marklowską i Zofię Tschamerową oraz kilku potomków. Ostatnim właścicielem dóbr grodzieckich był Henryk, potomek Krzysztofa, syna Henryka i Zofii Tschamerowej.

Następie prelegent omówił działalność Grodeckich na Morawach, odniósł się także do przypisywanego pochodzenia świętego Melchiora Grodzieckiego. Zaznaczył, że z jego badań historycznych wynika, że był on raczej synem cieszyńskiego mieszczanina, Jerzego Grodzkiego - Powroźnika.

Najbardziej znanymi Grodzieckimi byli: Wacław Grodziecki – twórca pierwszej mapy Polski i Jan Grodecki – biskup w Ołomuńcu.

Po prelekcji zebrani na spotkaniu żywo dyskutowali na zasłyszany temat. Ciekawostkami o rodzinie Grodeckich podzielili się także z uczestnikami spotkania panowie historycy: Mariusz Makowski i dr Jerzy Polak oraz historyk z zamiłowania Józef Król.

 

                                                                                                     Opracowała: Renata Moczała


ZOBACZ GALERIĘ >>

 
1008