• Otwarcie spotkania
  Otwarcie spotkania
 • Zaproszeni Goście
  Zaproszeni Goście
 • Podsumowanie konkursu <br>organizowanego przez Zarząd
  Podsumowanie konkursu
  organizowanego przez Zarząd
 • Wręczanie dyplomów i nagród
  Wręczanie dyplomów i nagród
 • Wręczenie legitymacji nowej członkini Koła
  Wręczenie legitymacji nowej członkini Koła
 • Prelekcja mgr M. Makowskiego
  Prelekcja mgr M. Makowskiego
 • Uczestnicy spotkania
  Uczestnicy spotkania
 • Uczestnicy spotkania
  Uczestnicy spotkania
 • Podziękowania
  Podziękowania
 • Dawne i obecne władze szkoły
  Dawne i obecne władze szkoły
 • Po spotkaniu
  Po spotkaniu

2011-05-27 - Inauguracja 100-lecia szkoły w Grodźcu

 

    Spotkanie członków Koła MZC inaugurujące obchody 100 lecia grodzieckiej szkoły miało miejsce w dniu 27 maja 2011 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Grodźcu. Prowadząca spotkanie  p. Krystyna Pniewska dyrektor szkoły, zarazem członkini Zarządu Koła na wstępie przywitała licznie zgromadzonych gości, nauczycieli pracujących w szkole, członków Koła i jego sympatyków oraz dawnych uczniów.
Wśród gości obecni byli: wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czudek, dawni kierownicy i dyrektorzy szkoły: Stanisław Knyps, Bronisława Gruszka - Zubek, Alicja Michałowska, a także Jadwiga Greń – sołtys, radni okolicznych wsi: Marian Machalica z Bielowicka, Artur Kalita z Bier, Aleksander Szymala ze Świętoszówki, Karol Bierski z Łaz.
To uroczyste spotkanie było też okazją do podsumowania konkursu „Ścieżki spacerowe po Grodźcu i okolicy”, który odbył się pod patronatem Wójta Gminy i Prezesa Ustronianki. Wzięli w nim udział uczniowie SP w Grodźcu. Nagrody ufundowali: Rada Gminy w Jasienicy, prezes „Ustronianki” Michał Bożek oraz poseł na Sejm RP Stanisław Szwed.
O wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych został poproszony Wójt Gminy Janusz Pierzyna. 
Nagrody otrzymali:
I miejsce   – Paulina Westerman
II miejsce  – Tomasz Bachłaj
III miejsce – Nikola Raszka
Wyróżnienie – Katarzyna Suchy i Katarzyna Tomik
    Kolejnym punktem spotkania było wręczenie legitymacji członkowskim 2 nowym członkiniom  Koła p. Urszuli Gozdek i p. Krystynie Parchańskiej. O wręczenie legitymacji został poproszony przez prezesa Edwarda Cichego pan Mariusz Makowski, wiceprezes ZG MZC.

Pierwszy temat prelekcji „Początki szkolnictwa w Grodźcu” przedstawił historyk i kustosz muzeum p. Mariusz Makowski. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że początki szkolnictwa w Grodźcu datowane są od około 400 lat. Na początku dzieci spotykały się głównie w salce katechetycznej przy probostwie. Nauka była wyłącznie pamięciowa i odbywała się głównie w zimie, wczesną wiosną i późną jesienią. Chłopi niechętnie posyłali dzieci do szkoły, bo były potrzebne do pracy w obejściu i na polu. Naukę w szkółce w Grodźcu pobierały także dzieci z okolicznych wsi: Bier, Bielowicka, Łaz i Świętoszówki. W szkole uczono języka ojczystego, religii, pieśni kościelnych, rachowania, a z czasem pisania. Nauczyciele utrzymywali się z uposażenia, tj. z produktów otrzymywanych z pól i stawów, przynależących do szkoły. W 1688 r. istniał już pierwszy budynek szkoły, jeszcze wówczas drewniany, zbudowany przez Kaliszów właścicieli Grodźca. W roku 1692r. pojawiła się pierwsza zapisana w kronikach kościelnych wzmianka o szkole. Był to protokół wizytacyjny ówczesnego biskupa. Należy dodać, że szkoła w tamtych czasach była ściśle powiązana z kościołem.
W 1781r. pojawił się pierwszy podręcznik wydany na Zaolziu, niestety, po czesku. Nauczyciele i księża często byli pochodzenia czeskiego, co nie ułatwiało nauki.
W 1830r. wybudowano pierwszą szkołę murowaną, która istnieje nadal  jako zabytek. Kiedy kierownikiem tejże szkoły został Józef Tomanek, zdecydował się wybudować nowy, większy budynek, w którym po rozbudowie dzieci uczą się do dziś.  Nowa szkoła powstała w 1912 r.
„Historię Szkoły w Grodźcu u progu jej stulecia” przedstawiła pod nieobecność autorki tej prezentacji p. Agnieszki Kukioły, nauczycielka tej szkoły p. Jolanta Tomik.
Zaprezentowana projekcja filmowa przedstawiała dzieje szkoły od jej powstania, czyli od 1912r. do czasów obecnych. Przypominała kolejnych kierowników i dyrektorów szkoły, a także pracujących w niej nauczycieli. Nakreśliła zmiany, jakie zachodziły w kolejnych latach w szkole (modernizacja obiektu, budowa boiska, budowa sali gimnastycznej itp.)
W minionym okresie szkołą kierowali: Józef Tomanek (1912-1925), Karol Pilorz (1925-1928), Florian Pohl (1928-1936), Dziurkiewicz (1937-1939), Adolf Adamczyk (1945-1950), Wiktor Baszczyński (1950-1959), Stanisław Knyps (1959-1960), Jan Bujok (1960-1973), Bronisława Gruszka (1973-1977), Jadwiga Madaj (1978-1991), Alicja Michałowska (1991-1992); Urszula Bujok (1992-1998); Lucyna Parzyk (1998-1999); Beata Łącz (1999-2006). Od 2006r. do dziś dyrektorem jest p. Krystyna Pniewska.
W okresie okupacji w latach 1940-1941, szkołą kierował Heczko a od 1941 do 1944 Kitzig.

Prelekcję zakończyła obecna dyrektor SP Krystyna Pniewska, przedstawiając obecnie realizowane cele i zadania szkoły oraz plany na przyszłość.
Ostatnim akcentem spotkania było wykonanie pamiątkowego zdjęcia wszystkich, biorących udział w spotkaniu, byłych kierowników, dyrektorów oraz obecnej pani dyrektor szkoły.
 

Opracowali: Renata Moczała, Edward Cichy

 
1026