2011-01-28 - Zebranie sprawozdawcze

Na Zamku w Grodźcu odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej za rok 2010.


    W dniu 28 stycznia 2011r. w Sali Rycerskiej grodzieckiego zamku spotkali się członkowie Koła MZC, by wspólnie posumować działalność za poprzedni rok oraz wnieść swoje uwagi i propozycje do zaproponowanego przez prezesa koła planu pracy na rok 2011.
Swoją obecnością zebranie zaszczycili goście honorowi: p. Agnieszka Bronowska dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, który był współorganizatorem kilku spotkań członków oraz właściciel Zamku p. Michał Bożek, zawsze przychylny wobec planów i poczynań Koła.
            Po otwarciu zebrania i przywitaniu przybyłych gości i członków przez wiceprezesa Józefa Króla wręczono legitymacje członkowskie kolejnym nowym członkiniom Koła. Dźwięki muzyki, w wykonaniu czteroosobowego Zespołu Wokalnego działającego przy Zespole „Jasieniczanka” poprzedziły robocze spotkanie na zamku, a potem w przerwie miedzy posiedzeniami umilały czas zgromadzonym na zebraniu członkom koła.
Członkowie Koła wybrali na przewodniczącego zebrania p. Mariusza Makowskiego wiceprezesa Zarządu Głównego, który poprowadził dalszą część zebrania.
            Sprawozdanie z działalności Koła przedstawił prezes Edward Cichy. Wiceprezes i zarazem skarbnik Józef Król zapoznał zgromadzonych ze stanem finansów Koła. Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem p. Marii Byrtek nie wniosła żadnych zastrzeżeń co do działalności Zarządu. Podkreśliła natomiast, że wiele spraw zostało załatwionych lub wykonanych ponad przyjęty wcześniej plan, co jest dowodem na ogromne zaangażowanie członków grodzieckiej Macierzy. Treść sprawozdania dostępna jest na witrynie Koła „NASZA DZIAŁALNOŚĆ”
             Zebranie podjęło uchwałę o udzieleniu Zarządowi Koła  absolutorium za 2010 r. oraz postanowiło przyjąć proponowany plan pracy z przedstawionymi wnioskami zaproponowanymi przez Komisję Uchwał i Wniosków.  W ciągu ostatniego roku do koła wstąpiło wielu nowych członków. Na koniec roku 2010 koło liczyło 51 członków i jak zaznaczył wiceprezes ZG p. M. Makowski, stało się Kołem wiodącym wśród kół Macierzy. Również comiesięczne organizowane przez Zarząd spotkania cieszą się coraz większą popularnością wśród mieszkańców Grodźca i okolicznych wsi, co świadczy o potrzebie i słuszności istnienia naszego koła.
            Na zakończenie zebrania prezes Michał Bożek i p. Mariusz Makowski, kustosz grodzieckiego zamku, opowiedzieli o przebiegających na zamku pracach remontowych, a także przedstawili 2 cenne obrazy, które właśnie wróciły z renowacji. Są to: „Święta Rodzina króla Franciszka I", kopia XVIII-wieczna wg Rafaela (oryginał znajduje się w Luwrze), prawdopodobnie był to dar któregoś z właścicieli dla kościoła grodzieckiego oraz „Św. Barbara" autorstwa Guenthera z Opawy, z 1774 r., niegdyś obraz ten znajdował się w ołtarzu głównym w starym kościółku. Konserwacje obrazów przeprowadziła pracownia p. Renaty Białas z Ustronia.

Opr. Renata Moczała

ZOBACZ GALERIĘ >>

 
1041