2010-10-22

     Październikowy temat spotkania członków Koła MZC brzmiał: „Rodzina Kossaków i jej związki z Grodźcem”.

Prelekcję wygłosił p. Dominki Dubiel, kustosz Muzeum Śląskiego w Cieszynie, Kierownik Muzeum im. Z. Kossak – Szatkowskiej w Górkach Wielkich.

Rodzina Kossaków została przedstawiona bardzo wnikliwie, a sama prelekcja poparta licznymi zdjęciami poszczególnych członków rodu Kossaków, jak również ich posiadłości w Górkach – prezentacja multimedialna.

Zofia Kossak przyjechała do Górek w 1923r. Przyjaźniła się z Irmą Bossowską, córką ostatniego właściciela zamku w Grodźcu Ernesta Habichta. Ernest Habicht pomagał rodzinie Kossaków w Górkach prowadzić sprawy upadłościowe, kiedy popadli w długi. Przyjaźń między Kossakami a Habichtami przetrwała czasy II Wojny Światowej, o czym świadczą listy od Irmy Bossowskiej do Zofii Kossak. Ostatnim śladem, jaki nawiązuje do związków Kossaków z Grodźcem jest list do Zofii Kossak od księdza Alojzego Bimy, w którym prosi pisarkę o wstawiennictwo u władz państwowych w kwestii wystawienia sztuki „Gość oczekiwany”.

Rodzina Kossaków opuszcza swoją posiadłość przed wybuchem II Wojny Światowej. Zaś sam dwór spłonął w maju 1945r.

Dworkiem Kossaków w Górkach obecnie zajmuje się wnuczka Zofii Kossak – Szatkowskiej Anna Fenby – Taylor, która go odrestaurowała i w części zbudowań utworzyła hostel – schronisko młodzieżowe. Co roku także odbywają się tu międzynarodowe plenery malarskie i rzeźbiarskie oraz koncerty w ramach „Lata u Kossaków”.

Prelekcja p. D. Dubiela została uzupełniona o wiele ciekawych informacji przez p. M. Makowskiego..

Po prelekcji członkowie koła zadawali prelegentowi liczne pytania. Co do powojennych losów czworga dzieci Zofii Kossak i J. Szatkowskiego udało się ustalić że:

Julian Kossak miał 10 lat, kiedy na wskutek choroby zmarł w Górkach, Tadeusz – zdolny rzeźbiarz, został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie stracił życie, Anna mieszka w Szwajcarii, czasem przyjeżdża do Górek. Witold osiadł w Londynie, zmarł w 2003r. Jego córką jest Anna Fenby – Taylor.

Kilka ciekawostek na temat rodziny przedstawił też p. J. Król oraz p. M. Czupryna Opr. Renata Moczała

 
107