2010-04-23

W dniu 23 kwietnia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym  miało miejsce spotkanie z panią mgr Małgorzatą Kiereś,  etnografem, autorką wielu prac popularyzujących wiedzę o naszym regionie, dyrektorem Muzeum Beskidzkiego w Wiśle.
Współorganizatorem spotkania był Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, reprezentowany na spotkaniu przez pana Mariusza Wysłycha wicedyrektora GOK.
Imprezę rozpoczął występ zespołu dziecięcego działającego przy ZSP
w Grodźcu. Zespół zaprezentował trzy utwory regionalne przygotowane na zajęciach szkolnego koła muzyczno - tanecznego pod kierunkiem pani Barbary Frydel Ociepki.
Prezentowane przez dzieci śpiewy i tańce wzbudziły duże zainteresowanie licznie przybyłych na spotkanie mieszkańców Grodźca. Małych artystów nagrodzono gorącymi brawami.
Kolejnym punktem programu, który poprzedził prelekcję był występ powstałego przy KGW na początku roku regionalnego zespołu śpiewaczego w Grodźcu, pod kierunkiem instruktora Jana Chmiela. Również i ten debiut artystyczny zespołu spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności.
Głównym punktem spotkania była prelekcja pani Małgorzaty Kiereś „O radości odkrywana ojcowskiego domu”. W przedstawionym  w  ciekawej formie temacie wskazywała między innymi na wartości ojcowskiego domu, odrębność kulturową mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej. W swym wystąpieniu  prezentowała  zakładanie czepca, wiązanie chusty, tworzenie różnorodnych wytworów z koronek koniakowskich, zdobienia pisanek wielkanocnych.  Zachęcała słuchaczy do tworzenia drzew genealogicznych swoich rodów.
Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem przybyłych licznie słuchaczy. Na zakończenie spotkania jako długoletni i zasłużony członek Macierzy została poproszona o wręczenie legitymacji członkowskich 2 nowym członkiniom grodzieckiego koła.

Opr. Edward Cichy

 

Zobacz galerię >>

 
2418