2010-03-26

Parafia Grodziec na początku swojego istnienia liczyła 5 wiosek: Grodziec, Biery, Bielowicko. Łazy, Świętoszówka i Wieszczęta. W tym 3 kościoły: w Grodźcu, w Bierach i zabytkowy w Bielowicku.
W historię tutejszego kościoła na przestrzeni ostatnich 100 lat wpisało się kilku proboszczów oraz wielu wikarych. Do najbardziej zasłużonych należeli:
Ksiądz Józef Łomozik – ur. 21 października 1867 w Cieszynie. Studiował na Cesarko - Królewskim Fakultecie Teologicznym w Ołomuńcu. Jako wikariusz pracował w parafiach w Zebrzydowicach i we Frysztacie oraz jako proboszcz w Dąbrowie. Parafię w Grodźcu objął 20 maja 1906r. Po swoim poprzedniku postanowił kontynuować zamysł budowy nowego kościoła. Udało mu się wybudować kościół bez zaciągnięcia kredytu, przez co zyskał sobie wielu zwolenników. Był także budowniczym kościoła, filii w Bierach. Zmarł w kwietniu 1937r.
Ksiądz Karol Masny - ur. 1 stycznia 1899 r. w Strumieniu. Uczęszczał do gimnazjum polskiego w Cieszynie. W czasie I wojny światowej został w 1917 roku powołany do wojska. Pod koniec wojny wstąpił do tworzącego się WP i pozostawał w nim do stycznia 1921 r. Został zwolniony w stopniu podporucznika.
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1926 roku. Jako wikariusz pracował w:Dębieńsku, Grodźcu, Siemianowicach, Skoczowie. Urząd proboszcza w Grodźcu objął 31 stycznia 1932 r. W okresie okupacji utrzymywał kontakty z ruchem oporu. Organizował zbiórki pieniężne i przekazywał rodzinom,  których ojcowie zginęli we wrześniu 1939 r. podczas wojny i okupacji.  Za swoją działalność w ruchu oporu dwukrotnie osadzany w więzieniach: w obozie w Matchausen i Raciborzu.  Po wyzwoleniu Śląska powrócił na parafię do Grodźca. Rozpoczął budowę kościoła w Łazach – położył fundamenty. Zmarł w styczniu 1956 r.
Ksiądz Alojzy Bima – Urodzony 17 czerwca w Grodźcu. Ukończył w 1934 roku Gimnazjum w Cieszynie. W 1938 r. po ukończeniu Wydziału Teologicznego na UJ w Krakowie otrzymał święcenia kapłańskie.  Proboszczem w rodzinnej  w parafii został w 1956r. Od 1 lipca 1978 r. z uwagi na stan zdrowia przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Świętoszówce. Dokończył budowę kościoła w Łazach w 1971r. Doprowadził do ogrodzenia kościoła i cmentarza. Za jego czasów doszło też do zakupu nowych dzwonów, dzięki składkom parafian. Poprzednie zostały zabrane przez okupanta na cele wojskowe.
Ksiądz Gerard Kurpas - w parafii od roku 1978 do 2009. Przeprowadził remont plebanii oraz gruntowny remont kościoła w Grodźcu. Poddał również renowacji zabytkowe organy. Wybudował Dom Katechetyczny w Bierach oraz Kościół w Świętoszówce. Za swoje zasługi duszpasterskie mianowany został Księdzem Kanonikiem.
Ksiądz Andrzej Szczepaniak – w parafii od września 2009r. sprawuje funkcję księdza administratora (przed funkcją proboszcza). Rozpoczął remont Kościoła i plebanii.

Opr. Renata Moczała

 

Zobacz galerię >>

 
96