2010-01-29

Najważniejsze fakty ze sprawozdania:
Na dzień 31.12.2009r. Koło liczyło 40 członków.
W okresie od 16.05.2009r. do 31.12.2009r. zorganizowano 8 spotkań dla członków koła i jego sympatyków, w tym 3 spotkania o szczególnym charakterze. Była to „I- sza Biesiada Grodziecka” z udziałem gawędziarza J. Chmiela, Spotkanie inaugurujące Obchody 100 – lecia Kościoła p.w. św. Bartłomieja w Grodźcu oraz spotkanie przedświąteczne „Wieczór Poezji świątecznej i bożonarodzeniowej” z udziałem lokalnych poetek i mieszkańców Grodźca, wspólne kolędowanie.
Odbyło się również 9 posiedzeń zarządu koła, na którym nakreślono i zatwierdzono do wykonania najważniejsze zadania oraz wyznaczono poszczególne osoby celem ich dalszej realizacji.
Podjęto także współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jasienicy oraz Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Grodźcu.
W lokalnej prasie ukazało się kilka artykułów na temat działalności koła: w miesięcznikach Jasienica i Region, w Dzienniku Zachodnim oraz w Głosie Cieszyńskim, a także artykuł p. Janiny Gazdy o grodzieckim zamku w Kalendarzu Cieszyńskim wydawanym corocznie przez Macierz.
Pozyskano ponad 80 zdjęć o charakterze historycznym od mieszkańców wsi. Zarząd Koła przekazał do celów dydaktycznych replikę dawnej mapy Grodźca na ręce dyrektor SP w Grodźcu p. Krystyny Pniewskiej.
Wykonano projekt tablicy informacyjnej z mapą turystyczną miejscowości, która stanie w 4 najważniejszych punktach Grodźca. Następnym etapem będzie opracowanie i wykonanie tablic informacyjnych do ważniejszych zabytków oraz strzałek informacyjnych do zaznaczonej na mapie obiektów historycznych, sakralnych i ciekawostek przyrodniczych. W dalszej kolejności będzie to opracowanie i wydanie folderu o Grodźcu oraz wykonanie strony internetowej koła.
Jeden z członków koła wraz ze swoją grupą budowlaną wykonał nieodpłatnie remont krzyża wraz z cokołem przy kościele w Grodźcu.
Swoje sprawozdanie przedstawił również skarbnik koła p. J. Król oraz p. J. Gazda, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
Na koniec sprawozdania prezes koła p. E. Cichy podziękował wszystkim tym, którzy włączyli się czynnie w pracę koła, wspierali jego działalność oraz stworzyli w nim miłą atmosferę, a w szczególności panu prezesowi ZG M. Makowskiemu, prezesowi „Ustronianki” M. Bożkowi oraz Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasienicy za otrzymaną pomoc finansową w kwocie 500 zł na działalność statutową Koła.
Członkowie Koła, dzięki uprzejmości p. Michała Bożka, mieli również możliwość zwiedzenia sal zamkowych oraz podziemi zamku.
 

Opr. Renata Moczała

 

Zobacz galerię >>

 
2430